Notifiki

Kważi 90% tal-85+ tlaqqmu kontra l-Covid-19 – id-DPM

Id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa, Chris Fearne qal li disgħin fil-mija ta’ persuni bejn il-ħamsa u tmenin u d-disgħa u tmenin sena ħadu l-ewwel doża, filwaqt li kważi sebgħin fil-mija minnhom ħadu t-tieni doża.

Fi tweġiba li ta fil-Parlament Chris Fearne spjega li t-tilqim tal-anzjani ta’ ‘l fuq minn disgħin sena miexi ġmieli wkoll, hekk kif ħamsa u tmenin fil-mija ta’ dawn in-nies irċevew l-ewwel doża tal-vaċċin, u tnejn u sittin fil-mija ta’ dan il-grupp irċevew ukoll it-tieni doża.

Qal ukoll li żewġ terzi ta’ dawk bejn it-tmenin u l-erbgħa u tmenin sena ħadu l-ewwel doża tal-vaċċin għall-Covid-19.

Spjega kif l-awtoritajiet tas-saħħa ħarġu ’l fuq minn għaxart elef invit għall-persuni fil-kategorija tal-età msemmija.

Huwa qal ukoll li se jibqgħu jintbagħtu l-inviti lill-persuni li ma rċevewx l-inviti fi djarhom.

Intant il-Ministru għas-Saħħa qal li ftit aktar minn tlieta u għoxrin elf persuna huma meqjusa bħala vulnerabbli u kważi 14% minnhom diġà tlaqqmu bl-ewwel doża għall-Covid-19.

 

Malta t-tmien l-aktar pajjiż fid-dinja li laqqmet bit-tieni doża tal-vaċċin – rapport fis-CNN

 

 

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend