Notifiki

FILMAT ESKLUSSIV: RCC jerġa’ jiddetta fil-PN u jgħid lill-id il-leminija ta’ Grech “you’re mad”

Richard Cachia Caruana qed jerġa’ jiddetta fil-Partit Nazzjonalista bħal ma kien jagħmel sa żmien Simon Busuttil, qabel ma’ Adrian Delia laħaq Kap.

Filmati u dettalji ta’ laqgħa anki rrappurtati fil-gazzetta Kullħadd jixhdu kif in-numru wieħed tal-establishment reġa’ sab postu jmexxi t-tim ta’ strateġija tal-Partit Nazzjonalista li issa għandu lil Bernard Grech bħala Kap.

Il-filmat esklussiv ta’ ONE News juri laqgħa f’kantuniera tal-lobby ta’ lukanda ewlenija f’San Ġiljan bejn Richard Cachia Caruana u Ray Bezzina, illum fdat bit-tmexxija tal-uffiċċju ta’ Bernard Grech fid-Dar Ċentrali.

Il-laqgħa li saret nhar l-Erbgħa kienet intenzjonata biex Cachia Caruana, jagħti struzzjonijiet speċifiċi dwar kif għandha timxi t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista fiż-żmien li ġej fosthom dwar l-istil politiku li għandu jaddotta Bernard Grech.

Il-gazzetta Kullħadd irrappurtat li l-laqgħa ta’ din il-ġimgħa kienet biss waħda minn sensiela li qed isiru regolarment mindu Bernard Grech kien magħżul mill-istess establishment biex jikkontesta għat-tmun tal-Partit u eventwalment ittajjar qabel il-waqt Adrian Delia.

Uħud minn dawn il-laqgħat qed ikollhom is-sehem ta’ membri tal-għaqda Repubblika li spiss qed ikunu fid-Dar Ċentrali għal-laqgħat ta’ strateġija.

Matul il-laqgħa tal-Erbgħa, li bdiet għall-ħabta ta’ nofsinhar u damet sas-siegħa u kwart ta’ wara nofsinhar, Cachia Caruana għamel aktar minn siegħa jiddetta lil Ray Bezzina, l-eks chief of staff ta’ George Pullicino li kien involut fl-ingaġġ skandaluż fil-Wasteserv sal-aħħar jiem ta’ qabel l-elezzjoni tal-2013.

Fil-filmat Bezzina jidher ċar bilkemm ilissen kelma filwaqt li deher ħosbien u li akkost ta’ kollox kellu jissottometti ruħu u jaqbel ma’ dak li kien qed jiddetta ta’ faċċata tiegħu.

Ġurnalist ta’ ONE News, li kien fuq il-post b’mod diskret, seta’ jinnota lil Cachia Caruana spiss jiżbroffa u jgħolli leħnu ma’ Bezzina.

Fost tixjir tal-idejn u espressjonijiet ta’ rabja, Cachia Caruana jinstema’ f’ħinijiet minnhom isemmi d-diżastru li qed jaħkem fil-Partit.

Lil Bezzina, l-id il-leminija ta’ Bernard Grech, Cachia Caruana li tkellem ħafna bl-Ingliż, jgħidlu, you’re mad, b’referenza li tilef il-boxxla.

Minn ftit metri bogħod, stajna ninterpretaw tajjeb ħafna kif Cachia Caruana kien qed jagħti direzzjoni dwar kif għandu jitmexxa Bernard Grech fix-xogħol tiegħu hekk kif dan m’għandu l-ebda esperjenza politika għajr fil-kampanja kontra d-divorzju għaxar snin ilu.

Fil-laqgħa ssemmiet b’mod partikolari l-kwistjoni tal-finanzi tal-Partit u d-djun rikurrenti tiegħu li jammontaw għal miljuni kbar.

F’mumenti minnhom il-ġurnalist ta’ ONE News sema’ lil Cachia Caruana jistaqsi lil Bezzina min jew minn fejn qed iħallsuh, kif qed isiru l-ħlasijiet tal-uffiċjali tal-partit u fejn huwa l-iktar importanti li jintefqu l-flus bħalissa.

Intant fil-laqgħa ta’ din il-ġimgħa f’San Ġiljan, Cachia Caruana ordna lil Bezzina biex jgħid lil Bernard Grech isabbat iżjed saqajh kemm internament fil-partit kif ukoll fl-irwol tiegħu bħala Kap tal-Oppożizzjoni.

Hawnhekk Cachia Caruana qal lil Ray Bezzina biex Bernard Grech ikun iżjed aggressiv u iebes.

Fil-laqgħa ta’ nhar l-Erbgħa li għadda ssemmiet ukoll ir-reshuffle fix-Shadow Cabinet li saret aktar minn mitt jum wara l-ħatra ta’ Bernard Grech.

Bezzina, flimkien ma’ Louis Galea, kien involut direttament fil-laqgħat mal-membri tal-grupp parlamentari, anke b’mod personali f’isem il-Kap Nazzjonalista.

Fil-fatt f’bosta mil-laqgħat mad-deputati, Ray Bezzina nnifsu beda jikkomunika mad-deputati x’portafoll ġie fdat lilhom.

Kif ġie rappurtat minn sezzjonijiet differenti tal-midja, hu magħruf kif uħud minn dawn il-laqgħat spiċċaw b’argumenti kbar u theddid wara li Stephen Spiteri u Robert Arrigo kienu se jitneħħewlhom il-portafolli ewlenin tagħhom tas-saħħa u t-turiżmu rispettivament.

Din ir-rivolta waslet biex il-pjan oriġinali tax-Shadow Cabinet ġie rtirat u Bernard Grech spiċċa biex għamel reshuffle tar-reshuffle u ħalla kollox kif kien fi żmien Adrian Delia.

Intant Cachia Caruana tkellem dwar nies li għandhom ikunu fil-lista tal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni ġenerali li jmiss u fuq liema distretti għandhom jikkontestaw.

Richard Cachia Caruana hu magħruf li dejjem kellu l-aħħar kelma u rwol ewlieni fl-establishment.

Sal-2012 kien Rappreżentant Permanenti ta’ Malta fi Brussell taħt il-Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Lawrence Gonzi u kien anki konsulent tal-eks Prim Ministru hekk kif ġieli qal hu stess fil-pubbliku li nofs il-ġimgħa kien jagħmilha fi Brussell u n-nofs l-oħra f’Malta jagħti l-pariri lil Gonzi.

Fl-2012 kien tneħħa mill-kariga uffiċjali b’mozzjoni storika Parlamentari u meta l-istess Gonzi rriżenja minn Kap tal-partit wara t-telfa tal-elezzjoni ġenerali tal-2013, Cachia Caruana baqa’ jiddetta fil-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil.

Minn Ottubru ’l hawn, mindu Bernard Grech sar Kap, Cachia Caruana u l-establishment qegħdin jerġgħu jiddettaw l-aġenda tat-tmexxija tal-Partit li reġa’ mar għall-istess stil ta’ qabel l-2017, żmien Simon Busuttil, li kien il-magħżul u l-favorit ta’ Richard Cachia Caruana.

Ta’ QabelLi Jmiss

2 Comments

  1. Il kardinal rega tfacca.Ghax ma harig hu ghall kap.Min dejjem kien jistahba w juza l haddiehor floku.Haseb rcc ma niftakrux li meta nbidel il 1996 rcc mar ghand il ministru responsabli mill Air Malta jibki jghidlu li hu ma qabilx li jnxtraw lajruplani li kienu mazra mal kumpanija.

  2. B’RCC imexxi minn imniehirom kemm lil Gonzi u kemm lil Simon Busuttil, il-PN tilef zewg elezzjonijiet b’distakk ta’ voti rekord. U hekk se jerga jigri elezzjoni ohra. Igri tasal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend