Chris Soler magħżul bħala l-Avukat tal-Istat il-ġdid ta’ Malta – One News

Notifiki

Chris Soler magħżul bħala l-Avukat tal-Istat il-ġdid ta’ Malta

L-Avukat Dr Chris Soler intgħażel bħala t-tieni Avukat tal-Istat tar-Repubblika ta’ Malta u se jkun qed jassumi dan l-irwol b’mod immedjat.

Dan wara li l-Avukat tal-Istat preċedenti, Dr Victoria Buttigieg, irriżenjat biex ġiet maħtura fl-irwol ta’ Avukat Ġenerali.

Dan tħabbar fi stqarrija mill-Ministeru għall-Ġustizzja, l-Ugwaljanza u l-Governanza li fiha ġie spjegat kif il-Ministru Edward Zammit Lewis kien ħatar Kummissjoni ta’ Ħatra indipendenti li tassigura proċess indipendenti, trasparenti u b’rispett sħiħ lejn il-governanza t-tajba.

Tul dawn l-aħħar għoxrin sena Dr Soler prattika l-liġi kriminali kif ukoll serva bħala lettur tal-liġi kriminali fl-Università ta’ Malta.

Fl-aħħar snin hu serva wkoll bħala direttur tas-servizzi legali fi ħdan l-Università ta’ Malta kif ukoll bħala chairperson fuq il-Bord tal-Appell għar-Refuġjati.

L-istqarrija temmet tgħid li Dr Soler se jkun qed jinħatar bħala Avukat tal-Istat, uffiċċju li beda jopera f’Diċembru tal-elfejn u dsatax meta l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali nqasam fi tnejn.

Dan sar sabiex l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali gradwalment jieħu f’idu l-prosekuzzjonijiet kollha f’pajjiżna waqt li l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat iservi bħala l-konsulent ewlieni tal-gvern.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend