Raġel hedded żewġ ġirien minorenni li jekk jitkellmu ma kinux se jaraw id-dawl tax-xemx – One News

Notifiki

Raġel hedded żewġ ġirien minorenni li jekk jitkellmu ma kinux se jaraw id-dawl tax-xemx

Raġel ta’ sittin sena mill-Qrendi baqa’ jinżamm arrestat fuq akkużi ta’ fastidju sesswali, wara li allegatament talab pjaċiri sesswali mingħand żewġ ġirien subien ta’ tlettax-il sena.
L-akkużat, li ismu ma jistax jixxandar fuq ordni tal-Qorti biex tiġi protetta l-identità tal-minuri, ġie akkużat li hedded, iffastidja u dejjaq liż-żewġ vittmi.

Huwa ġie akkużat ukoll li talabhom pjaċiri sesswali u li attakka lilhom u lil omm wieħed minnhom. L-Ispettur Roxanne Tabone qalet lill-Maġistrat Natasha Galea Sciberras li wieħed mill-vittmi tkellem dwar il-każ fit-tnax ta’ Settembru. Ir-raġel allegatament hedded lis-subien li se jpattihilhom u li qatt mhu se jerġgħu jaraw id-dawl tax-xemx jekk jgħidu lil xi ħadd dwar l-abbuż.

Fil-Qorti, l-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-Avukat Mark Mifsud Cutajar talab għall-ħelsien mill-arrest u argumenta li l-akkużat jista’ jintalab jibqa’ d-dar peress li m’għandux impjieg. Il-Qorti ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest u l-imputat baqa’ jinżamm arrestat.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend