Il-Parlament Ewropew jiddiskuti d-Direttiva tal-MPE Alex Agius Saliba dwar l-implimentazzjoni tad-Dritt ta’ Diskonnessjoni  – One News

Notifiki

Il-Parlament Ewropew jiddiskuti d-Direttiva tal-MPE Alex Agius Saliba dwar l-implimentazzjoni tad-Dritt ta’ Diskonnessjoni 

Il-MPE Alex Agius Saliba, ippreżenta l-abbozz tar-rapport tiegħu fil-Kumitat tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, u pprovda rakkomandazzjonijiet speċifiċi, inkluża Direttiva żviluppata bis-sħiħ dwar l-elementi kritiċi għall-implimentazzjoni tad-Dritt ta’ Diżabilità fil-livell tal-Unjoni.

“Mill-bidu tal-pandemija COVID-19, kien hemm żieda drastika fin-numru ta’ impjegati li qed jaħdmu b’xi mudell ta’ teleworking, u l-użu ta’ għodod diġitali huwa mistenni li jsir dejjem aktar komuni. L-abbozz tar-rapport jirrikonoxxi li d-diġitalizzazzjoni ġabet magħha ħafna vantaġġi għal min iħaddem u għall-ħaddiema, bħall-flessibbiltà tal-arranġamenti tax-xogħol, il-potenzjal li jittejjeb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata u t-tnaqqis tal-ħinijiet tal-ivvjaġġar minn post għall-ieħor. Fl-istess ħin, l-użu akbar ta’ għodod diġitali wassal għal kultura “dejjem konnessa” b’xi żvantaġġi potenzjali, bħad-disponibbiltà kostanti u s-sigħat twal tax-xogħol, li ċċajpar il-konfini bejn il-ħajja privata u dik tax-xogħol u li jaffettwaw id-drittijiet fundamentali tal-ħaddiema, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol”, enfasizza l-MPE Laburista Agius Saliba.

“Għalhekk, huwa importanti li jiġu ssalvagwardjati d-drittijiet tal-ħaddiema fil-livell tal-Unjoni sabiex jiġi żgurat livell minimu ta’ protezzjoni f’din id-dinja diġitali ġdida tax-xogħol, permezz ta’ Direttiva dwar ir-Right to Disconnect li għandha tapplika għall-ħaddiema kollha li jużaw l-għodod diġitali fix-xogħol tagħhom, inklużi l-ħaddiema atipiċi, u għas-setturi kollha ta’ attività, kemm pubbliċi kif ukoll privati. Nittama li nkunu nistgħu verament nagħmlu differenza fil-ħajja ta’ miljuni ta’ ħaddiema madwar l-UE,” kompla l-Membru Parlamentari Ewropew Alex Agius Saliba.

Fl-inizjattiva leġiżlattiva tiegħu, il-MPE Agius Saliba qed jipproponi li dan id-dritt jiġi rregolat bi ftehim kollettiv bl-involviment sħiħ tal-imsieħba soċjali. Element importanti ieħor huwa d-dritt għal informazzjoni bil-miktub dwar l-użu ta’ għodod diġitali li min iħaddem għandu jipprovdi lill-impjegati kif ukoll dispożizzjonijiet dwar is-salvagwardja tad-dritt tal-ħaddiema li jinfurzaw id-dritt tagħhom li jiskonnettjaw mingħajr ma jiffaċċjaw riperkussjonijiet negattivi fuq il-postijiet tax-xogħol tagħhom.

Matul il-preżentazzjoni fil-Kumitat tal-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, relaturi oħra li jirrappreżentaw gruppi politiċi differenti fi ħdan il-Parlament Ewropew urew il-qbil u l-appoġġ tagħhom għall-proposta leġiżlattiva mressqa ’l quddiem mill-Membru Parlamentari Ewropew Agius Saliba. Fil-ġimgħat li ġejjin in-negozjati tekniċi u politiċi se jitmexxew mill-Membru Parlamentari Ewropew Malti biex it-test finali jiġi vvotat u miftiehem mill-Parlament Ewropew sal-aħħar ta’ din is-sena.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend