Żagħżugħ jinħeles minn akkużi li stupra lil ħabibtu – One News

Notifiki

Żagħżugħ jinħeles minn akkużi li stupra lil ħabibtu

Żagħżugħ nħeles minn akkużi li stupra ħabiba tiegħu.

Il-każ imur lura għal Diċembru 2016, meta t-tfajla marret l-appartament taż-żagħżugħ wara li ħarġu f’għeluq sninha.

Fil-Qorti ħareġ li t-tfajla kienet xurbana u spiċċat fis-sodda mal-akkużat. Bit-tfajla qamet filgħodu bla ħwejjeġ u ż-żagħżugħ qallha sabiex tqum u titlaq qabel jiġi ħuħ.

Huma reġgħu ltaqgħu, bil-Qorti rat messaġġi bejn iż-żagħżugħ u t-tfajla.

Fost il-messaġġi t-tfajla bagħtet liż-żagħżugħ li ħadet pjaċir ħafna.

It-tfajla irrapurtat tlett snin wara u qalet li ġiet stuprata. Hija għamlet dan meta kienet qed taħdem fuq proġett dwar l-abort ma’ avukat. Ma’ din l-avukat hija marret l-għassa tal-Imsida u għamlet ir-rapport fil-konfront taż-żagħżugħ.

Iż-żagħżugħ xehed li huwa u sieħbu waslu lit-tfajla d-dar tagħhom.

Allegatament hija neħħiet il-ħwejjeġ u bdiet tbusu u nsistit li jkollhom x’jaqsmu flimkien sesswalment.

Allegatament hija qaltlu biex ma jinkwetax għax fil-birthday tagħha trid tieħu pjaċir.

Fis-sentenza li ta l-Maġistrat Joseph Mifsud qal li l-Qorti ma tistax tasal għall-konklużjoni li ma kienx hemm il-kunsens tagħha għax it-tfajla qalet li ma tiftakarx.

Il-Maġistrat Joseph Mifsud qal li l-akkużi miġjuba kontra l-imputat huma serji ħafna u la l-pulizija għażlu li jipproċedu wara rapport tal-avukata tagħha kellhom jieħdu l-każ bis-serjeta’ u jressqu l-provi kollha li jitfgħu dawl fuq il-każ. ,

Il-provi kellhom ikunu f’idejn il-pulizija qabel iddeċidew li jressqu lill-imputat il-Qorti u mhux iwegħdu li se jagħmlu dan waqt il-proċess.

Il-Maġistrat Mifsud qal li hija rresponsabbilta’ kbira li persuna titressaq il-Qorti dwar allegat każ li seħħ tliet snin qabel u ma jsirx l-istħarriġ kollu. Għaldaqstant huwa ħeles liż-żagħżugħ minn kull akkuża.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend