Notifiki

Miriam Dalli tingħaqad ma’ organizzazzjoni pedjatrika Ewropea biex iżżid il-pressjoni għall-azzjoni fuq livell Ewropew

Mill-2006, disa’ mediċini ġew approvati għall-kanċer pedjatriku, meta mqabbel ma’ 150 mediċina kontra l-kanċer fost l-adulti.

L-Unjoni Ewropea teħtieġ iżżid l-azzjoni tagħha biex tiddedika investiment xieraq fir-riċerka għal trattamenti essenzjali għal tfal li jbatu mill-kanċer. L-MPE Laburista Miriam Dalli u s-Soċjetà Ewropea għall-Onkoloġija Pedjatrika (SIOPE) iddiskutew kif jistgħu jikkollaboraw flimkien biex jiżguraw li tingħata aktar importanza lill-kanċer pedjatriku.
Is-Soċjetà Ewropea għall-Onkoloġija Pedjatrika hija l-unika organizzazzjoni pan-Ewropea li tirrapreżenta l-professjonisti kollha li jaħdmu fil-qasam tal-kanċer fost it-tfal, b’aktar minn 1,934 membru madwar 36 pajjiż Ewropew, inkluż Malta.

Fid-dawl tal-pandemija, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat programm ġdid għal-qasam tas-saħħa, l-EU4Health. L-għan tiegħu hu li jsaħħaħ is-sigurtà f’dan il-qasam u jsiru tħejjijiet għal kriżijiet li jistgħu jinqalgħu fil-futur, b’baġit ta’ € 9.4 biljun.

L-Membru Parlamentari Ewropew Maltija reċentement inħatret bħala viċi-president tal-MEPs Kontra l-Kanċer. Fil-laqgħa tagħha mas-SIOPE, ġew diskussi fid-dettall suġġetti bħall-iżvilupp, l-aċċessibilità u l-affordabilità tal-mediċina, partikolarment għal pazjenti tal-kanċer li huma tfal.

Permezz ta’ SIOPE ħareġ in-nuqqas ta’ żvilupp ta’ trattament għat-tfal bħala waħda mill-aktar kwistjonijiet urġenti. Mill-2006, kien hemm biss disa’ trattamenti approvati ġodda għall-kanċer pedjatriku, meta mqabbel ma’ aktar minn 150 trattament għal pazjenti adulti b’kanċer.

“Għandna nkomplu ninsistu għal aktar investimenti fir-riċerka u fl-iżvilupp ta’ mediċini u trattamenti għall-kanċer u mard rari fost it-tfulija u mard rari. Fl-istess ħin irridu niżguraw aċċess ugwali għall-kura tal-kanċer fit-tfulija, irrispettivament minn jekk tifel jew tifla jgħixux fi Stat Membru jew ieħor, ”qalet Dalli.

Żiedet li hemm bżonn qawwi ta’ appoġġ adegwat għall-familji.

F’Malta t-tfal l-aktar li jinsabu f’riskju ta’ kanċer għandhom inqas minn ħames snin, filwaqt li medja ta’ 12-il tifel u tifla ta’ taħt is-16-il sena jinstabilhom kanċer kull sena. Jekk inżidu l-pazjenti taħt l-24 sena, l-ammont ta’ kanċer fost iż-żgħar jammonta għal 1% tal-kanċer reġistrati fil-gżejjer.

Matul din il-leġislatura, Miriam Dalli qed tinsisti mal-Kummissjoni Ewropea biex tibda tindirizza l-aċċess għall-mediċini, partikolarment wara l-pandemija COVID-19. Dan l-aħħar ippreżentat ukoll emendi għal rapport tal-Parlament Ewropew dwar kif għandu jiġi indirizzat in-nuqqas ta’ mediċini. Fl-emendi tagħha, Miriam Dalli appellat lill-Kummissjoni Ewropea biex tipprovdi aktar riżorsi finanzjarji permezz ta’ Horizon Europe u programmi oħra tal-UE, biex issaħħaħ l-appoġġ għal mard rari permezz ta’ aktar riċerka, provi kliniċi, diskussjoni dwar l-aħjar prattiċi, u żvilupp ta’ medikazzjoni. Qed tipproponi wkoll li provi kliniċi u mediċini għal mard rari jkunu disponibbli għaċ-ċittadini kollha, irrispettivament mill-Istat Membru tagħhom.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend