Notifiki

Jixhed is-sieħeb fin-negozju ma’ Yorgen Fenech

F’seduta li damet ġurnata sħiħa kompliet il-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra n-negozjant Yorgen Fenech, is-suspettat mandant fil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia.

Fil-Qorti xehed Johann Cremona, sieħeb fin-negozju ma’ Fenech u li kien jikri l-uffiċju tiegħu mingħand Melvin Theuma, l-middleman u x-xhud ewlieni f’dan il-każ.

L-Ispettur Keith Arnaud qal li l-pulizija għalqet l-investigazzjonijiet tagħha fuq Johann Cremona u mhuwiex qed jitqies bħala suspettat f’dan il-każ u f’dan l-istadju m’hemmx il-ħsieb li jittieħdu passi kriminali kontrih.

Cremona, akkumpanjat mill-avukat tiegħu Kris Busietta, is-sieħeb legali fid-ditta legali tal-avukat u d-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, qal li beda jiskopri dwar il-qtil ta’ Caruana Galizia minn Ġunju elfejn u tmintax meta Kenneth Camilleri mar għandu u talbu biex ikellem lil Melvin Theuma.  Qal li hu ħa lil Camilleri għand Theuma imma ħallihom jitkellmu waħidhom.

Waqt li Kenneth u Melvin bdew jitkellmu, Johann ħin minnhom ra lil Kenneth iwarrab minn ħdejn Melvin u jaqbad it-telephone.

Cremona xehed li l-għada Kenneth mar għandu u hemmhekk kien hemm ukoll Melvin. Qal li tkellmu bejniethom u Melvin deher irrabjat pero ma jafx x’qalu.

Irrakonta li reġgħu iltaqgħu darba oħra l-Belt u semma lil Melvin Theuma jgħid lil Kenneth: “irranġalhom għal bail”.

Meta hu saqsa lil Melvin Theuma x’inhu jiġri qal li hu qallu li qed jitkellmu biex jagħti l-libertà proviżorja lil aħwa Degiorgio.

Xehed li wara dan l-episodju, Melvin Theuma qal lil Johann Cremona “Yorgen Fenech u Keith Schembri tradewni”.

Johann Cremona qal li minn dakinhar għal sena u ħames xhur Theuma baqa’ jgħidlu l-istess storja.

Cremona xehed li maż-żmien Theuma kien qallu li qabduh Yorgen u Keith biex joqtol lil Caruana Galizia, u kien jgħidlu ħa nikxifhom it-tnejn.

Johann Cremona saħaq: “Jien ma nafx hux vera li Fenech u Schembri għandhomx x’jaqsmu fil-qtil, jien dejjem x’kien jgħidli Melvin”.

Johann xehed li Theuma qallu li Fenech qallu biex iwaqqaf kollox fil-qtil imma Theuma qal ma’ Cremona li ma riedx jaqa’ għaċ-ċajt u kompla bil-qtil, bil-flus ta’ Fenech.

“Meta ġieli kont ngħidlu possibli Keith u Yorgen għamlu hekk? Kien jitlifiha allura ġieli kont nispiċċa ngħidlu kontra Yorgen Fenech imma hu kien jisplodi”, xehed Cremona b’referenza għal Theuma.

Fuq il-pedana tax-xhieda, Johann Cremona deher li għadu s’issa mhux jemmen b’dak li Fenech jinsab akkużat bih.

Fil-fatt f-ewwel stqarrija li ta lill-pulizija, Cremona kien qal li Yorgen Fenech żgur mhux involut.

Johann Cremona spjega li l-aħħar darba li iltaqa’ ma Melvin Theuma kien fil-11 ta’ Novembru.

Dakinhar Theuma kien mar għandu u rċieva telefonata li se jagħmlulu rejd is-Sibt.

Johann qal li sema’, “Is-Sibt se jagħmluli ir-rejd, ma jafux li għandi l-lottu?”

Imbikkem Cremona xehed: “Kuljum sal-11:00 ta’ billejl Melvin dejjem kien jgħid l-istess affarijiet. Kont ngħaddi sagħtejn ta’ martirju miegħu kuljum. Marad missieri ukoll ma ħalliniex kwiet ngawdi l-aħħar ftit ġranet miegħu sakemm miet.”

Johann Cremona xehed li Melvin kien jgħidlu li hu kellu kuntatt dirett mal-eks kummissarju tal-pulizija Lawrence Cutajar jew inkella ma’ Edwin Brincat il-Ġojja.

Cremona qal li Theuma qallu li Lawrence Cuatajr avża lil Melvin Theuma fuq il-każijiet tal-ħasil ta’ flus u li l-Europol jafu bir-recordings.

Intant il-prosekuzzjoni qalet li dak li qed jgħid Cremona qed jiġi investigat.

Mistoqsi mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi, Johann Cremona qal li Keith Schembri għamel kuntatt miegħu f’Settembru illi għadda. Kien kellmu fuq il-gaming imbagħad saqsih fuq Yorgen Fenech. Qal li Yorgen dak iż-żmien kien imsiefer u Keith deher nkwetat fuqu għax ma bediex iwieġbu. Qallu jekk jaqbdek għidlu li rrid nkellmu.

Intant fuq il-pedana tax-xhieda kellu jixhed Edgar Brincat iżda dan kellu jinġieb b’arrest wara li telaq.

L-Ispettur Keith Arnaud informa lill-Qorti li Brincat mhux jitqies bħala suspettat.

Brincat li jorganizza l-imħatri, irrakkonta li darba mar Theuma għandu u qalu li hu mdeffes fil-qtil ta’ Caruna Galizia.

Iddeskriva li Theuma beda jaġixxi bħala wieħed miġnun u ddisprat.

Brincat irrakkonta kif hu tah il-parir biex ma jitkellimx għax Yorgen raġel b’saħħtu.

Edgar Brincat irrakonta kif darba Melvin Theuma ma setax jaqbad lil Yorgen Fenech u hu kien sejjer ikellem lil Keith Schembri imma Edgar rażżan lil Theuma u qalu jekk hux jiġġennen li jmur jitlob il-flus lil Schembri meta ma jafx jekk kienx imdeffes.

Edgar Brincat qal li Melvin Theuma kien jgħidlu li peress li Fenech għandu lil Keith Schembri jgħinu, ried iqabbad avukat bħal Simon Busuttil, Jason Azzopardi jew Karol Aquilina.

Il-Ġojja rrakkonta kif Cutajar talbu jieħu minn ras Theuma dwar fejn qed iżomm ir-recordings.

Il-Maġistrat ordnat sabiex il-Kummissarju jordna li Laurence Cutajar jiġi investigat.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend