Il-Qorti tgħid li hi frustrata dwar każijiet ta’ vjolenza domestika – One News

Notifiki

Il-Qorti tgħid li hi frustrata dwar każijiet ta’ vjolenza domestika


Raġel ta’ 39 sena li joqgħod Marsaxlokk ma nstabx ħati li f’Lulju ta’ sentejn ilu darab gravi lil martu b’daqqa ta’ ponn f’imneħirha f’inċident li seħħ fid-dar tagħhom fiż-Żejtun.

Huwa ġie mixli wkoll li dakinhar tal-inċident kissrilha l-laptop tax-xogħol.

Fil-Qorti ngħad li l-każ ġie rrapportat fl-għassa tal-pulizija wara li l-mara waslet lura d-dar minn ġurnata baħar u żewġha ilmenta dwar il-malja li libset.

Fid-deċiżjoni tagħha, il-Qorti ppreseduta mill-Maġistrat Ian Farrugia nnotat li l-allegata vittma ma riditx titla’ tixhed kontra żewġha. Saħansitra ddikjarat f’seduta tal-qorti li ma ġarrbet l-ebda ġrieħi.

Il-Qorti osservat li ta’ spiss qed jiġru każijiet fejn l-allegata vittma tiddikjara li ma tkunx trid tixhed kontra l-imputat li ħafna drabi jkun żewġha jew is-sieħeb tagħha.

Qalet li dan qed joħloq frustrazzjoni kbira lill-Pulizija, lill-uffiċjali tal-Appoġġ u lill-Qorti.

Sostniet li l-Prosekuzzjoni tispiċċa frustrata għax ix-xhud ewlieni jneżżaha mis-saħħa li jkollha biex tipprova l-każ u l-Qorti tħossha frustrata għax jitneħħielha l-poter li taġixxi f’każ meta suppost ikollha l-vittma li tixhed u l-prova tkun waħda b’saħħitha. Madankollu qalet li dan kollu jisfuma fix-xejn.

Il-Maġistrat sostna li f’dan il-kuntest mhux faċli għall-qorti li tisforza lill-allegata vittma tixhed. Qal li l-biża’ hi li din tiġi vvittimizzata aktar jekk titpoġġa taħt pressjoni biex tixhed.

Il-Qorti qalet li din hija sitwazzjoni mhux ta’ ftit importanza għax kif ġara f’dan il-każ, l-allegata vittma qatt ma xehdet bil-konsegwenza li l-każ iddgħajjef u ma baqax sostenibbli skont il-liġi.

Irrimarkat li r-riżultat aħħari, kif inhu f’dan il-każ sfortunatament hu responsabbiltà unika tal-allegata vittma u għalhekk fiċ-ċirostanzi, kellha tillbera lill-akkużat mill-akkużi kollha miġjuba kontrih.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend