Bla sigrieti?

Nisimgħu ħafna paroli fuq data protection! Li ma tkun data protection xejn, imbagħad sigrieti, fis-sens ta’ dover li wieħed iżomm il-kundfidenzjalità, dak tar mar-riħ. Mhux hekk biss imma ċerti ġurnali jippretendu li dak hu dritt għall-informazzjoni, u jistgħu jiddubbaw jew jisirqu informazzjoni u jġibuha. U anzi jiftaħru li hija “esklussiva”.

Niskanta kif informazzjoni delikata (anzi delikatissima) tixxandar, u min ixandarha qisu ma għamel xejn ħażin, anzi prosit u ċapċipa. L-akbar waħda kienet ta’ Melvin Theuma li, tħobbu jew ma tħobbux, ġabuh f’riskju ta’ ħajtu meta xandru li kien qed jagħti informazzjoni dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia. Din bil-fors li ħarġet mingħand il-Pulizija.

Imbagħad kien hemm aħbarijiet kif se jsir il-Kabinett qabel il-Kabinett kien sar. Minn fejn ħarġet din l-informazzjoni?

U l-Ħadd filgħaxija kien hemm diġà aħbar fil-ġurnali online, li Justyne Caruana mistennija tirriżenja u l-għada hekk kien.

Fl-1994 meta kien hemm Gvern demokratiku u warrablu għar-Rule of Law, jiġifieri Dr Eddie Fenech Adami u sħabu għamlu liġi u bidlu liġi fuq is-sigriet professjonali.

Missew l-artiklu 257 tal-Kodiċi Kriminali li jgħid hekk:

“257. Kull min, minħabba l-istat, professjoni jew kariga tiegħu, ikun sar id-depożitarju ta’ sigriet li jkun ġie fdat lilu, jikxef dan is-sigriet, ħlief fil-każijiet li fihom il-liġi tobbligah jgħarrafhom lill-awtorità pubblika, jeħel, meta jinsab ħati, il-piena ta’ multa ta’ mhux iżjed minn €46,587.47 jew ta’ priġunerija għal żmien mhux iżjed minn sentejn jew għal dik il-multa u priġunerija flimkien.”

Imbagħad għamlu liġi sħiħa ħalli jfissru dan l-artiklu.

Ċuċ kemm jien ċuċ, naf li min ikun kompliċi jeħel l-istess piena bħal min jagħmel il-fatt. Jekk wieħed jgħaddi l-informazzjoni (sigrieta) u l-ieħor jgħinu jxandarha, it-tnejn huma kompliċi.

L-iskop ikun wieħed. Li xi ħadd jintlaqat bl-aħbar moħbija. Imma ħaġa tal-għaġeb kif dan jiġi aċċettat qisu ma ġara xejn.

Ir-Rule of Law titlob li l-liġijiet kollha jiġu osservati. U nitħajjar nagħmel challenge jekk ma jittieħdux passi.

Ta’ QabelLi Jmiss
Gradwat tal-Universita` ta’ Malta fil-ligi fl-1970 meta beda jaħdem ta’ avukat. Gradwat ukoll fil-Letteratura Ingliża, Latin u Filosofija mill-Universita` ta’ Londra. Aktar tard gradwat fl-Ekonomija mill-Universita ta’ Londra. Tela’ l-ewwel darba fil-Parlament 1971, u l-aħħar darba fis-sena 2003. Huwa serva ta' Ministru bejn l-1979 u 1981. Okkupa l-kariga ta' Deputy Leader tliet darbiet, meta kien hemm fit-tmexxija Duminu Mintoff, Karmenu Mifsud Bonnici u Alfred Sant. Għamel 17-il sena jattendi l-Kunsill tal-Ewropa, u kiteb rapport magħruf internazzjonalment bħala The Brincat Report, rapport li wassal għall-konvenzjoni internazzjonali fuq id-drittijiet tal-minoranzi. Illum jaħdem ta’ avukat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend