Prijorità lis-sigurtà fit-toroq – One News

Notifiki

Prijorità lis-sigurtà fit-toroq

Il-Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali Ian Borg fetaħ is-seminar bl-isem ‘Road Safety, everyone’s commitment’ organizzat mill-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq u Transport Malta.

Il-Ministru qal li s-sigurtá fuq it-toroq tibqa’ waħda mill-ewwel prijoritajiet għall-gvern u tkellem dwar id-diversi fatturi li jaffettwaw is-sigurtà fit-toroq. Fost dawn huwa semma l-infrastruttura tat-toroq, l-edukazzjoni favur imġiba aktar responsabbli, id-deterrenti u l-infurzar, u saħaq li dawn jeħtieġ li jaħdmu flimkien favur toroq aktar siguri.

Il-Ministru Borg irrefera għall-Valletta Declaration li ġiet iffirmata fl-2017 waqt il-Presidenza Maltija għall-Kunsill tal-Unjoni Ewropea li kienet taqa’ taħt id-dekasteru tiegħu meta kien Segretarju Parlamentari waqt il-leġiżlatura l-oħra. Huwa fakkar li din id-dikjarazzjoni għandha l-għan li twassal lill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex jimplimentaw miżuri sabiex sal-2030 jonqsu l-inċidenti li jwasslu għall-ġrieħi filwaqt li sal-2050 noqorbu lejn ebda mewt kawża ta’ inċidenti fuq it-toroq, għan imsejjaħ Vision Zero.

“Għalkemm fl-aħħar snin, is-sigurtà fit-toroq fl-Unjoni Ewropea rat ħafna titjib, xorta waħda għad għandna wisq nies iweġġgħu jew jitilfu ħajjithom fuq it-toroq. Għalhekk jeħtieġ li nkomplu nilleġiżlaw, nedukaw u nimplimentaw miżuri favur toroq aktar siguri,” qal il-Ministru Borg.

Huwa tenna l-appoġġ sħiħ tal-Gvern kemm lill-Awtorità għat-Trasport kif ukoll lill-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq, li matul is-sena jħejju diversi inizjattivi edukattivi, filwaqt li kellhom rwol importanti anke fl-implimentazzjoni ta’ deterrenti tanġibbli bħas-sistema tal-punti penali.

Minister for Transport, Infrastructure and Capital Projects Ian Borg delivers key note speech at ‘Road Safety, everyone’s commitment’ event organised by the MRSC and European Road Safety Charter

“Importanti li inkomplu nedukaw u li inkomplu nwasslu l-messaġġi edukattivi anke fl-iskejjel tagħna. It-tfal huma l-preżent u l-futur; iwasslu l-messaġġ lill-familji tagħhom u jrawmu fihom infushom kultura pożittiva favur imġiba responsabbli. Fuq kollox, il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar illum jużaw it-toroq u għada se jkunu qed jużawhom b’diversi mezzi oħra. Nemmen li l-infurzar għandu jkun b’saħħtu, u qed naraw li dan ikun minnu ta’ kuljum fuq it-toroq tagħna, imma nemmen ukoll li ta’ xejn tinforza meta jkun tard wisq. Għalhekk bis-sħiħ intenni l-impenn tal-Gvern li nkomplu nippjanaw, naħdmu u nimplimentaw aktar miżuri għal toroq aktar siguri, li inkomplu nedukaw u li inkomplu nikkollaboraw għal dan il-għan,” għalaq il-Ministru.

Is-seminar kopra suġġetti bħax-xogħol li jsir minn first responders u l-irwol tal-utenti tat-toroq f’emerġenza, kif ukoll l-irwol tal-Awtorità għat-Trasport bħala regolatur fejn tidħol sigurtà fit-toroq. Il-Kunsill Malti għas-Sigurtà fit-Toroq rċieva l-approvazzjoni minn rappreżentanti tal-European Road Safety Charter li taw eżempji tax-xogħol li l-kunsill qed jagħmel kemm lokalment kif ukoll fl-Unjoni Ewropea.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend