L-Ambaxxata tal-Istati Uniti f’Malta u l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta jospitaw it-Tieni Forum dwar l-Integrità Finanzjarja – One News

Notifiki

L-Ambaxxata tal-Istati Uniti f’Malta u l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta jospitaw it-Tieni Forum dwar l-Integrità Finanzjarja

L-Ambaxxata tal-Istati Uniti flimkien mal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta (MFSA) organizzat it-tieni iterazzjoni tal-Forum dwar l-Integrità Finanzjarja.  Il-Forum ġab flimkien istituzzjonijiet finanzjarji ewlenin, mexxejja tas-settur privat, u regolaturi finanzjarji tal-Gvern biex jiddiskutu l-qsim ta’ informazzjoni pubblika-privata. 

Il-qsim tal-intelliġenza finanzjarja jippermetti lill-istituzzjonijiet finanzjarji, l-awtoritajiet superviżorji u l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi biex jagħmlu użu aħjar mir-riżorsi disponibbli u jgħinhom jiddefinixxu mudelli ta’ negozju li jgħinu fil-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja, il-ħasil ta’ flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu. Dan għandu jtejjeb l-ambjent regolatorju u jippermetti lin-negozji joperaw b’mod aktar effettiv.

Kelliema mistiedna mis-setturi pubbliċi u privati ​​qasmu l-esperjenzi u l-aħjar prattiki tagħhom fl-użu ta’ partnerships pubbliċi-privati ​​biex jiġġieldu l-kriminalità finanzjarja. L-Aġent Speċjali tal-Federal Bureau of Investigation (FBI) Robert Hanratty tkellem fuq tekniki investigattivi użati f’każijiet ta’ ħasil ta’ flus b’enfasi fuq każ imħarrek mill-Uffiċċju tal-Kriminalità Organizzata tal-FBI li wera kif il-qsim ta’ informazzjoni pubblika-privata wasslet għal konklużjoni b’suċċess.

Il-Kap Eżekuttiv tal-MFSA, Joseph Cuschieri, li ta l-indirizz ta’ merħba, irrimarka, “Bħala regolatur, aħna impenjati li ngħollu l-bar fl-istandards superviżorji tal-AML / CFT. Minbarra li toħloq sfida kritika għall-integrità tas-sistema finanzjarja tagħna u thedded l-kunfidenza pubblika, il-kriminalità finanzjarja thedded ukoll ir-reputazzjoni ta’ nazzjon, l-ekonomija tagħha u s-sigurtà nazzjonali. Minħabba dawn l-implikazzjonijiet, aħna nemmnu bis-sħiħ fis-sinifikat tal-kooperazzjoni internazzjonali u biħsiebna nkomplu nibnu aktar kollaborazzjonijiet bħal dawn.”

Il-Chargé d’Affaires tal-Ambaxxata Amerikana Mark A. Schapiro enfasizza l-importanza li naħdmu flimkien biex niġġieldu r-reati finanzjarji serji li jdgħajfu s-sigurtà reġjonali. Hu qal, “Se nkomplu nsaħħu l-kollaborazzjoni tagħna ma’ Malta fil-ġlieda kontra t-theddid finanzjarju transnazzjonali u biex niffaċċjaw il-kriminalità ekonomika, il-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu li jheddu il-valuri komuni u l-viżjoni komuni tagħna.”

Is-Segretarju Parlamentari Silvio Schembri nnota li “L-isfidi tal-ħasil tal-flus għandhom jiġu indirizzati permezz ta’ kollaborazzjoni transkonfinali u aħna impenjati li niddedikaw aktar riżorsi biex insaħħu aktar l-istituzzjonijiet, ir-regolaturi u l-aġenziji ta’ infurzar tagħna.  Għalhekk, se titwaqqaf aġenzija tal-kriminalità finanzjarja biex tintensifika l-infurzar f’dan il-qasam u tressaq il-qorti l-kriminali finanzjarji”.

Il-Ministru Edward Scicluna fil-kummenti tal-għeluq tiegħu nnota, “Il-Valutazzjoni tar-Riskju Nazzjonali turi li xi setturi huma aktar riskjużi minn oħrajn. Għalhekk, il-prattikanti u l-professjonisti li jaħdmu fis-settur għandhom ikunu konxji ta’ dawk ir-riskji billi jiddedikaw aktar attenzjoni għal tranżazzjonijiet suspettużi u huma obbligati li jirrappurtawhom kif xieraq lill-awtoritajiet rilevanti”.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend