“Il-mod li bih qed titmexxa l-midja tal-Knisja hi oxxenità” – Dun Ġorġ Dalli – One News

Notifiki

“Il-mod li bih qed titmexxa l-midja tal-Knisja hi oxxenità” – Dun Ġorġ Dalli

Staħarriġ li sar dan l-aħħar reġa’ wera li l-attendenzi fil-Knisja kulma jmur qed ikomplu jonqsu. Dun Ġorġ Dalli attribwixxa dan in-nuqqas għal bosta fatturi fosthom il-fatt li s-soċjetà saret aktar sekulari.

Dalli li kien qed jieħu sehem fil-programm Realtà fuq l-istazzjon nazzjonali qal fil-Knsija hemm reżistenza għall-bidla u li tul is-snin il-Knisja abbużat mill-poter li kellha.

“L-ikbar abbuz li għamlet il-knisja kien il-poter zejjed.”

Sostna li n-nies setgħu tbiegħdu mill-Knisja minħabba l-attitudni li ħadet dwar kwistjoniet bħad-divorzju u l-ivf.

“X’iġifieri inti tgħid li bl-ivf qed joqtlu. Dan x’diskors hu.”

B’referenza ċara għal nies fil-Knisja, Dun Gorg Dalli qal li jitwerer minn Kattoliċi li mhumiex insara.

“Għamluli persekuzzjoni minn ġewwa u minn barra kemm trid imma min żammni lili?”

Dwar dikjarazzjonjiet li għamel Godfrey Leone Ganado li ħadem fil-qrib mal-Knisja, Dun Ġorġ Dalli qal li jemminx li l-Knisja għandha tkun ‘watchdog’. Madankollu kellu kliem iebes fil-konfront tiegħu.

“Għidtlu ara ma tiġix inti troddli salib u tgħidli li temmen f’Ġesù Kristu”

Dun Ġorġ Dalli kellu wkoll kliem iebes għall-mod kif qed titmexxa l-midja tal-Knisja.

“Oxxenità oxxenità – Il-linja editorjali tal-RTK u ta’ Newsbook hija oxxena…clear biżżejjed jew tridni nkun clear iktar?”

Mistoqsi għaliex jaħseb hekk huwa qal li din mhix bilanċjata.

“Għax m’għandiex linja bilanċjata għax RTK mhux radju tal-Knisja ta’ kulħadd u mhux ta’ kulħadd.”

Qal li meta kien fil-bord tad-diretturi li waqqaf l-RTK, semmewh radju ta’ kulħadd, iżda saħaq li llum l-K mhux ta’ kulħadd.

“Jien ma tantx naf għax ma nisimgħux u ma nisimgħux deċiżjoni għax dak ma jridx li jkun f’ismi bħala knisja. Jiddispjaċini li l-Knisja tħallsu mill-flus”

Huwa kellu wkoll kliem iebes għall-persuni responsabbli mit-tmexxija tal-midja tal-knisja.

“Dawn huma bodies li għandhom their mind set dejjem jaħsbu li qed jagħmlu tajjeb…Mela ibqgħu sejrin hekk.”

Sostna li meta jara dawn in-nuqqasijiet ma jistax ma jitkellimx.

“Meta nara nagħaġ tiegħi qed iweġġgħu u meta nara li r-ragħaj tiegħu daqsi u iktar minni, insensittiv, jien irrid nitkellem.”

Dun Gorġ Dalli kien ċar ukoll dwar il-pożizzjoni aktar ċerimonjali li ħadet il-Knisja f’Malta taħt it-tmexxija tal-Arcisqof Charles Scicluna.

“U issa kulħadd qed jagħtih għall-bażiliki. Imbagħad kanonċi u monsinjuri u dan l-imbarazz kollu għax dan imbarazz għall-bxara t-tajba ta’ Ġesù Kristu. Dan imbarazz. Dan aljenazzjoni.”

Huwa deher xettiku wkoll dwar it-tibdil li qed jiġi propost mill-Arċidjoċesi flimkien ma’ 70 saċerdot bil-għan li l-attendenza fil-Knisja ma tkomplix tonqos.

“U anqas nagħtieha importanza…u ma tagħtihiex importanza…Għax kellek vigarju episkopali tal-Evanġelizzazzjoni u għax ħassu li qed jagħżaq fl-ilma, irreżenja.”

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend