Ara min ingħata Ġieħ ir-Repubblika mill-President ta’ Malta – One News

Notifiki

Ara min ingħata Ġieħ ir-Repubblika mill-President ta’ Malta

Fl-aħħar indirizz tagħha bħala President għaċ-ċerimonja ta’ Jum ir-Repubblika, l-Eċċellenza tagħha Maire Louise Coleiro Preca tkellmet fuq diversi oqsma.

Stqarret li kienet privileġġata u onorata li kellha din l-opportunità, li taqsam il-hsibijiet tagħha dwar dak li l-kuxjenza tniggiżha dwaru.

“Dan kien privileġġ li ġie misluf lili bis-saħħa tar-rappreżentanti tal-poplu fil-Parlament” – stqarret il-President.

Qalet li għall-ewwel darba, l-ħatra ta’ President ta’ Malta, kien hemm qbil unanimu dwarha kemm mill-Gvern, kif ukoll mill-Oppożizzjoni, minkejja li kienet ġejja minn naħa tal-Gvern.

J’Alla, dan il-qbil unanimu jkompli jirrenja għas-suċċessuri tiegħi, għaliex il-President ta’ pajjiżna, m’għandux ikollu partiti, iżda jrid jaqdi lill-poplu b’lealtà u b’kuxjenza, u mhux biex jintgħoġob.

Tat ħajr lill-Gvern u lill-Oppożizzjoni li minkejja, mhux l-ewwel darba kont kritika, aċċettaw b’rispett dak li għedt, u apprezzajt li kien hemm anke suġġerimenti li ttieħdu.

“Irrid nagħti ħajr lill-ħaddiema kollha, fid-diversità tas-setturi ekonomiċi u soċjali, tal-ġid u s-servizz bla qies, li jagħtu lill-pajjiżna b’ħidmiethom.

Irrid nagħti ħajr lil dawk kollha li qed joħolqu impjiegi dinjitużi u ta’ kwalita’ f’pajjiżna. Irrid nagħti ħajr lin-nies tan-negozju Maltin u Għawdxin, li qed jieħdu b’serjetà ir-responsabbiltà soċjali tagħhom, b’risq is-soċjetà Maltija.

Jeħtieġ li nkomplu nsaħħu s-sħubija, ta’ bejn il-ħaddiema, il-professjonisti, u n-nies tan-negozju, biex nassiguraw li Malta tagħna tkun tista’ toffri futur dinjituż u prosperu għal uliedna.

Irrid nagħti ħajr, fuq kollox lill-poplu Malti u Għawdxi kollu kemm hu, għar-rispett u l-appoġġ li tani.

Nagħti ħajr ukoll lil dawk fostna li anke kkritikawni, forsi kultant b’għaġla u mhux bil-ħsieb, għaliex tgħallimt ħafna minn għandhom ukoll.

Tgħallimt minn kulħadd, speċjalment meta ġejt fostkom.”

Il-Merti:


Tonio Borg KOM

John Dalli UOM

Adrian Vassallo UOM

Emmanuele FM Emanuele Di Villabianca UOM (ONOR)

Michio Endo UOM (ONOR)

Joan Abela MOM

Michael John Bianchi MOM

Paul Falzon Sant Manduca MOM

Mons. Joseph Farrugia MOM

Albert Marshall MOM

Clayton Micallef MOM

Charlie Miceli MOM (wara mewtu)

Rodercik Bovingdon MQR

Arthur Gruppetta MQR

Josephine Mahoney MQR

Ġanni Pace MQR

Ġorġ Peresso MQR

David Michael Schembri MQR

Simon Schembri MQR

Frank Lawrence Scicluna MQR

Louis John Vella MQR

Bernd Schiffarth MQR (ONOR)

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend