Inqabdet tħott l-għodda minn vann misruq fiż-Żejtun – One News

Notifiki

Inqabdet tħott l-għodda minn vann misruq fiż-Żejtun

Antonella Vella ta’ 33 sena wieġbet mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontriha, wara li tressqet il-Qorti akkużata bis-serq ta’ vann Mazda.

Il-każ seħħ fil-lejl ta bejn il-Ġimgħa u s-Sibt fi Triq Dun Ġużepp Gonzi f’Ħal Tarxien.

Flimkien mas-sieħeb tagħha, hi nqabdet minn Pulizija pajzan kmieni s-Sibt filgħodu tħott l-għodda mill-vann misruq fiż-Żejtun.

Fil-Qorti hi qalet li ma taħdimx, minħabba li tieħu ħsieb lil ommha ta’ 70 sena, li hija għamja.

Waqt li wieġbet mhux ħatja, id-difiża talbet il-ħelsien mill-arrest biex tkun tista’ tieħu ħsieb lil ommha. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għal din it-talba, minhabba li dan mhux l-ewwel każ tagħha.

Fil-fatt, hi diġà ngħatat sentenza ta’ probation għal każ li wettqet fl-2013. Dan waqt li għad għandha kawżi oħrajn pendenti.

Wara li semgħet iż-żewġ partijiet, il-Qorti, ppreseduta mill-Maġistrat Anthony Vella, ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest, minabba fil-fehema tagħha, l-akkużata ma toffrix il-garanziji suffiċjenti skont il-liġi.

Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend