183 unjoni ċivili fi tliet snin – One News

Notifiki

183 unjoni ċivili fi tliet snin

Mis-sena elfejn u erbatax sal-lum, f’pajjiżna saru b’kollox mija u tlieta u tmenin unjoni ċivili. Dan intqal mill-Prim Ministru Joseph Muscat meta fil-Parlament wieġeb għal mistoqsija parlamentari tal-Whip tal-Gvern, Byron Camilleri.

Mija u tlieta u sebgħin unjoni ċivili ġew iċċelebrati bejn persuni tal-istess sess bl-akbar ammont seħħ fl-elfejn u sbatax hekk kif ġew iċċelebrati sebgħa u ħamsin unjoni ċivili bejn koppji tal-istess sess.

Filwaqt li fl-elfejn u erbatax ma saru l-ebda unjonijiet ċivili bejn persuni ta’ sess differenti, fl-elfejn u ħmistax saru tnejn u fl-elfejn u sittax u l-elfejn u sbatax saru erbgħa kull sena, rispettivament.
Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend