Sabu s-siġġu! – One News

Notifiki

Sabu s-siġġu!

Fl-aħħar Adrian Delia sab postu fil-Parlament ta’ Malta wara r-riżenja tar-‘record-man’ Peter Micallef. Dan mhuwiex it-tmiem tas-saga interna tal-PN, iżda għadu l-bidu tax-xow, xow politiku li għal wħud jidher li huwa komiku iżda fl-istess ħin drammatiku u tal-biki għas-sitwazzjoni politika ta’ pajjiżna.Ma nafx x’inhu għaddej fil-kurituri tad-Dar Ċentrali, u x’laqgħat ta’ manuvri qed isiru, pero mistoqsija komuni hija dwar kemm Delia verament għandu l-appoġġ tal-membri parlamentari kollha fi ħdan il-grupp tal-PN. S’issa Delia kien mastru fl-użu tal-kliem u buzzwords biex jimpressjona u juri li jrid mod ġdid – għal dan wieħed jinżgħalu l-kappell. Iżda jekk tħares dawra madwaru, ma tantx tilmaħ uċuħ ġodda, jew wisq aktar mentalitá gdida fl-istil politiku tal-PN. Biex inkun ġust, tajjeb li nħalli iktar zmien qabel ma nikkummenta fid-dettall, iżda mill-affarijiet li qed nara fid-deher bħalissa, il-pedamenti tan-‘new way’ m’humiex juru futur inkoraġġanti.

Tajjeb li ma ninsewx insemmu li għad fadal it-tellieqa għall-elezzjoni taż-żewġ viċi-kapijiet, li jidher li se terġa’ tkun daqqa ta’ ħarta għall-għaqda interna tal-PN. Diversi esponenti diga’ qalu li se jkunu qed jikkontestaw waħda miż-żewg karigi li se jkun hemm vakanti, u li allura se jwasslu biex issir elezzjoni. Klikkek interni se jerggħu jqumu u diġa kien hemm min kemmex xufftejħ għal ċerti mossi u manuvri li qed isiru minn dawk li appoġġjaw il-Kap Delia.

Jidher li s-sħab iswed għadu jħuf fuq id-Dar Ċentrali u t-tmexxija l-ġdida tal-PN għandha ħafna sfidi quddiema li trid tindirizza. Mhux se tkun leġiżlatura faċli għall-PN, fejn apparti li jrid iservi t’oppożizzjoni diċenti fil-ħidma parlamentari, irid jieħu ħsieb ukoll jindirizza t-taħwid fl-istrutturi interni tiegħu.

Ta’ QabelLi Jmiss
Chris Balzia għandu 30 sena u jgħix Birżebbuġa. Studja l-inginerija tal-avjazzjoni fil-kulleġġ tal-MCAST. Waqt li kien qed jaħdem f’dan is-settur, reġa’ ssokta bl-istudju tiegħu fejn ggradwa mill-Università ta’ Londra b’Diploma fl-Ekonomija. Bħalissa jinsab għaddej bl-istudji tiegħu għal Degree fil-Management. L-attiviżmu politiku minn dejjem kien jinteressaħ u jassoċja ruħu mal-ideali poltiċi xelluġin. Matul il-hajja studenteska tiegħu kien attiv mal-għaqda Pulse fejn anki serva għal diversi snin fl-eżekuttiv tal- għaqda. L-impenn politiku kompla bl-involviment fil-fergħa tal-Forum Żgħażagħ Laburisti ta’ Birżebbuġa u fl-eżekuttiv tal-FZL mill-2011 sa Frar tal-2016. Apparti l-interess fil-politika, impenn ieħor għal qalbu huwa l-iScouting. Chris ilu membru tal-iScouts mill-eta’ ta' sebgħa snin u baqa’ attiv fl-istess assoċjazzjoni fejn bħalissa jokkupa l-kariga ta’ Scout Leader mall-grupp ta' Birżebbuġa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend