Tieħdux l-eżempju tagħha – One News

Notifiki

Tieħdux l-eżempju tagħha

Il-ġimgħa l-oħra laqatni diskors u appell li għamlet id-Deputat Nazzjonalista Kristy Debono fuq ix-xogħol u ż-żgħażagħ waqt li kienet qed titkellem fil-konfort tal-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista.

Mela Debono bdiet titkellem fuq l-importanza li dawk li llum huma mfarfra, li għandhom dawk it-13 –il sena u qisu 10 snin oħra jridu jidħlu fid-dinja tax-xogħol, li dan il-Gvern joffrilhom l-opportunitajiet. Bdiet tistaqsi, wara li ħarġet l-aħbar tal-ewwel surplus f’35 sena, f’liem setturi se jkunu qed jaħdmu l-ġenerazzjoni li jmiss.

Apparti li nittamaw biss li min qed jistudja bħalissa, l-istess żgħażagħ li semmiet ma jieħdux xi noti jew suġġerimenti fuq l-ekonomija mingħandha jew mingħand il-Kap tal-Oppożizzjoni qabel jagħmlu xi eżami, jien nagħmilhom appell wieħed lil dawn iż-żgħażagħ: Tieħdux l-eżempju tagħha!

L-ekonomija ta’ pajjiżna għandha bżonn nies li waqt il-ħin tax-xogħol ikunu fl-Uffiċċju jew fuq il-lant u mhux ma jersqux ‘l hemm bħal ma tagħmel Debono.

Is-super lady kif iddeskriva lil martu, Jean Pierre Debono, id-Deputat Segretarju Ġenerali tal-PN u issa kandidat wara li ċedewlu, mhux min jitħallas biex ma jagħmel xejn, iżda dawk in-nisa li minn sbieħ il-jum iqumu biex iħejju lil uliedhom għall-iskola, imorru jaħdmu huma u filgħaxija flok jgħollu saqajhom fuq is-sufan, jibdew il-faċendi tad-dar.

Lil dawk iż-żgħażagħ/adolexxenti li semmiet id-Deputat Nazzjonalista, nagħmilhom kuraġġ, għax huma u telgħin, meta jaslu biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol se jsibu aktar opportunitajiet ta’ xogħol milli sibt jien u l-ġenerazzjoni tiegħi ta’ dik l-età.

Illum għandna sitwazzjoni fejn hawn aktar impjiegi milli hawn nies jirreġistraw. Setturi bħas-saħħa u l-edukazzjoni li qabel kienu meqjusa biss bħala setturi li jagħtu servizz, illum huma muturi tat-tkabbir ekonomiku u ħolqien tal-impjiegi. Dan huwa s-surplus.

Meta tisimgħu lil Debono tagħti xi parir fuq ix-xogħol tafu x’għandkom tagħmlu..

Fil-fratemp ma tagħmilx ħazin li tmur tgħin lill-Professur tal-Ekonomija l-ieħor, Simon bail-out Busuttil ifittex l-invoices tad-DB għax naħseb daħlu bejn xi bezzun jew taħt xi platt soppa!

Ta’ QabelLi Jmiss
Nigel Vella huwa Uffiċjal tal-Komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Gradwat mill-Università ta’ Malta fl-Istorja u ilu attiv fil-politika minn mindu kellu 16–il sena. Ħadem f’bosta Għaqdiet bħall-FŻL u l-għaqda tal-istudenti PULSE. Kitbitu se tmur lil’ hinn mill-politika li zgur ser tkun it-tema li tiddomina l-blog tiegħu, iżda permezz tal-kliem sempliċi jridu jitwasslu opinjonijiet oħra fuq materji oħra. Li hu zgur huwa li mhux se jkun hemm tidwir mal-lewża u logħob bil-bżalu.

4 Comments

  1. Nistaw inkunu nafu meta ser jitiehdu passi fuq li qieghed jigi alegat.. li mhux tmur xoghol u tithallas din…. mela din special jew… xbajt nisimghaw dan il kliem fuqa din….

  2. Ezempju forsi hazin imma teknika tajba ghax tajjeb ma tmurx ghax xoghol u kulhadd jaf li mintix tmur ghax xoghol u tibqa tithallas xorta wahda !!! X’tahseb??

  3. Pero jien nistaqsi, jekk u veru li matitholx ghax xoghl, qatt ma tiehdu passi, jew din xi qlajja, u jekk u veru ghalix qat ma tiehdu passi, ghax specjali jew ghax jibzaw minna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend