Gidba li t-tfal kollha se jibdew jitgħallmu l-Islam – One News

Notifiki

Gidba li t-tfal kollha se jibdew jitgħallmu l-Islam

Hija impressjoni żbaljata dik li nxterdet fost xi wħud li t-tfal kollha fl-iskejjel Maltin se jibdew jitgħallmu l-Islam. Qal dan il-Ministru għall-Edukazzjoni, Evarist Bartolo, li uża l-facebook biex jiċċara għidut li nxterrdu.

“Ejja niċċaraw l-affarijiet dwar tagħlim tar-reliġjonijiet fl-iskejjel. Bħalissa għandna t-tagħlim tar-reliġjon Kattolika u tal-etika għal dawk li jagħżlu li ma jieħdux tagħlim tar-reliġjon Kattolika.”

“Għandna talba minn ċittadini Maltin Misilmin li jixtiequ wliedhom jitgħallmu studji Islamiċi fl-iskejjel. Dan it-tagħlim bħal fil-każ tar-reliġjon Kattolika u tal-etika jkun biss għal dawk li jagħżluh u mhux xi tagħlim bilfors għat-tfal kollha,” qal Evarist Bartolo.

Bartolo qal li kull tagħlim, anki tal-istudji Islamici, irid isir skond programm approvat u jwassal għall-ċertifikat bħas-suġġetti l-oħra tas-SEC.

“Żgur mhux se nippermettu tagħlim ta’ mibegħda għal min ma jemminx bħalek jew favur il-vjolenza,” żied Bartolo li fisser kif kollox irid isir b’rispett lejn il-Kostituzzjoni u l-ligijiet ta’ Malta, il-jeddijiet tal-bniedem u d-demokrazija.

Ta’ QabelLi Jmiss

2 Comments

  1. Jien ma naqbilx li jsir taghlim religjuz tal ebda religjon fl-iskejjel tal istat imma billi il kostituzzjoni tghid li r-eligjon ta’Malta hi dik Kattolika tista ssir eccezzjoni. Ma naqbilx li jiddahhlu aktar religjonijiet fl-iskejjel ghax jekk naghtu permess lill musulmani fejn se nieqfu jekk (Meta) religjonijiet ohra jitolbu li jibdew jigu mghallma huma wkollfl-iskejjel tal istat? Rigwrd is syllabus, il-ligi tax xarija hi parti integrali tal islam. din se tibda tigi mghallma fl-iskejjel meta partijiet minnha jmorru kontra l-ligijiet Maltin?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend