Illum il-Parlament jiddiskuti l-konfini elettorali… ara kif ġejjin – One News

Notifiki

Illum il-Parlament jiddiskuti l-konfini elettorali… ara kif ġejjin

Illum, il-Kamra tad-deputati se tiddiskuti mozzjoni tal-Prim Ministru biex taċċetta r-rapport tal-Kummissjoni Elettorali dwar il-konfini elettorali riveduti. Dan wara li l-maġġoranza tad-distretti m’humiex skont il-kwota stabbilità.

Il-kostituzzjoni tipprovdi għal kwota f’kull distrett u n-numru ta’ votanti f’kull distrett ma jistax ikun ta’ 5% iktar jew inqas minn din il-kwota.

Iżda, kif tiġi stabbilita? Is-sistema taqbad in-numru totali ta’ votanti fl-ewwel tnax–il distrett elettorali, li bħalissa huwa ta’ 311,256 u tiddividih b’sittin, in-numru ta’ kandidati li jridu jkunu eletti fuq dawn it-tnax–il distrett elettorali. It-tliettax–il distrett, jiġifieri Għawdex, huwa eskluż dejjem għax bil-kostituzzjoni dak huwa distrett elettorali wieħed.

Meta jsir dan il-kalkolu toħroġ kwota ta’ 25,938. L-ewwel distrett elettorali huwa l-iktar wieħed li għandu inqas minn din il-kwota b’2,000 vot inqas (7.89%), filwaqt li l-ħdax–il distrett elettorali huwa dak li għandu l-iktar b’madwar 2,500 (9.45%) vot żejjed fuq il-kwota. B’differenza ta’ iktar minn 2,000 (7.775) vot żejjed anke t-tnax–il distrett għandu numru ta’ votanti żejda

Fir-rapport tagħha, il-Kummissjoni emendat id-distretti kollha barra id-Disa’ (Għargħur, Msida, Swatar, San Ġwann, Kappara, Swieqi, Madliena u ta’ Xbiex).

Il-kummissjoni nnutat li fil-31 ta’ Marzu 2016, l-għadd ta’ votanti fil-gżejjer Maltin kien ta’ 339,616, li minnhom 28,360 huma f’Għawdex.

Il-kummissjoni sabet dawn id-diskrepanzi:

L-Ewwel Distrett: nuqqas ta’ 2.8 fil-mija (750 votant) mill-minimu;

It-Tieni Distrett: nuqqas ta’ 0.8 fil-mija (21 votant) mill-minimu;

Ir-Raba’ Distrett: nuqqas ta’ 0.68 fil-mija (117 votant) mill-minimu;

Il-Ħames Distrett: jonqos biss 0.11 fil-mija (28 votant) għall-massimu;

Is-Seba’ Distrett: jonqos biss 0.96 fil-mija (248 votant) għall-massimu;

L-Għaxar Distrett: qabeż il-massimu b’4.45 fil-mija (1,153 votant);

It-Tnax-il Distrett: nuqqas ta’ 0.68 fil-mija (175 votant);

Il-Ħdax-il Distrett:  qabeż il-massimu b’2.77% (719-il votant)

Skont il-Kostituzzjoni, il-kummissjoni qed tissuġġerixxi dan it-tibdil:

L-Ewwel Distrett:  żieda ta’ 994 votant mill-Marsa u 1,893 minn Santa Venera;

It-Tieni Distrett: żieda ta’ 1,718 mill-Fgura;

It-Tielet Distrett: tnaqqis ta’ 1,718 u 6,138 mill-Fġura u żieda ta’ 3,826 minn Ħal Għaxaq u 2,801 minn Marsaxlokk;

Ir-Raba’ Distrett: tnaqqis ta’ 994 votant mill-Marsa u 3,826 minn Hal Għaxaq u 6,138 mill-Fgura;

Il-Ħames Distrett: tnaqqis ta’ 2,801 minn Marsaxlokku żieda ta’ 571 votant minn Ħal Farruġ ( Ħal Luqa);

Is-Sitt Distrett: tnaqqis ta’ 571 vot minn Ħal Farruġ (Ħal Luqa);

Is-Seba’ Distrett: tnaqqis ta’ 221 votant mill-Imdina;

It-Tmien Distrett: żieda ta’ 3,292 minn Ħal Balzan;

Id-Disa’: Distrett: mhux applikabbli;

L-Għaxar Distrett: żieda ta’ 1,628 votant min-Naxxar u 672 minn Baħar iċ-Cagħaq;

Il-Ħdax-il Distrett: żieda ta’ 221 votant mill-Imdina; u tnaqqis ta’ 3,292 minn Ħal Balzan;

It-Tnax-il Distrett: żieda ta’ 1,630 min-Naxxar u tnaqqis ta’ 1,628 min-Naxxar u 221 minn baħar iċ-Ċagħaq;

It-Tlettax-il Distrett: mhux applikabbli.

Ta’ QabelLi Jmiss
F’dan il-blog Aleander Balzan se jkun qiegħed jikteb ħsibijietu dwar temi differenti li jkunu għaddejjin f’pajjiżna; mill-politika għal temi soċjali u oħrajn kontroversjali. Min jaf lil Aleander jaf li huwa dritt għal punt u dak li għandek tistenna f'dan l-ispazju. Huwa gradwa fl-Istudji Ewropej, il-Komunikazzjoni u l-Politika mill-Università ta’ Malta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend