L-MHRA tilmenta dwar rotot lejn Manchester – iwieġbu l-Air Malta u l-Ministeru għat-Turiżmu – One News

Notifiki

L-MHRA tilmenta dwar rotot lejn Manchester – iwieġbu l-Air Malta u l-Ministeru għat-Turiżmu

  • Il-konnettività tal-Air Malta se tiżdied abbażi ta’ vijabilità kummerċjali li tagħmel sens 

Il-Ministeru għat-Turiżmu fi stqarrija irrefera għall-stqarrija tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandiera u Ristoranti (MHRA), bit-titolu ‘‘Is Air Malta shutting shop by stealth?’’ 

Il-kwistjoni kollha, spjega l-Ministeru, hi dwar jekk irridux li l-Air Malta tibda tieħu deċiżjonijiet kummerċjali, hekk kif dejjem tinsisti l-MHRA, jew inkella tibqa’ tibża’ milli tieħu deċiżjonijiet importanti u diretti li jassiguraw il-vijabilità kummerċjali tagħha. 

Fi kliem il-Ministeru: “Id-deċiżjoni dwar Manchester, wara dik ta’ Frankfurt, hija parti minn strateġija u minn tibdil intern li dan il-gvern huwa kommess li jwettaq biex il-linja nazzjonali tal-ajru toħroġ mid-diffikultajiet kbar li ntefgħet fihom taħt amministrazzjonijiet preċedenti. Id-deċiżjoni ta’ Manchester kienet ibbażata fuq il-fatt li, biex ittir ir-rotta, l-Air Malta kienet ipproġettata li titlef sa żewġ miljun ewro.

Il-Gvern huwa determinat li jxejjen id-deċiżjonijiet ħżiena li ttieħdu taħt amministrazzjonijiet preċedenti, kif ukoll li jieħu deċiżjonijiet importanti li dwarhom ilha ssir prokrastinazzjoni għal snin twal. Dan anke fid-dawl tas-settur tal-avjazzjoni li hu dejjem aktar kompetittiv u aggressiv. 

Ir-realtà hi li l-konnettività bl-ajru għax-xitwa 2016-2017 u għas-sajf 2017 se tiżdied u mhux tonqos. Dan se jkompli jsaħħaħ is-suċċessi fis-settur turistiku li minnu qed igawdu l-membri tal-MHRA u l-pajjiż kollu. Għalhekk l-2017 mistennija tkun saħansitra sena aktar pożittiva minn din is-sena.”

Għaldaqstant, il-Ministeru ikkonkluda li l-linja tal-ajru mhijiex ‘‘shutting shop by stealth’’ kif indikat fl-istqarrija tal-MHRA, imma qed tkun linja tal-ajru li tieħu deċiżjonijiet li kummerċjalment jagħmlu sens u li jassiguraw il-vijabilità kummerċjali tagħha għall-ġejjieni.           

Intant l-Air Malta qalet li qed tiproġetta li titlef madwar żewġ miljun ewro fi spejjeż jekk topera r-rotta lejn Machester, b’erba’ titjiriet fil-ġimgħa, fis-sajf tal-2017.
L-Air Malta qalet li tqis ir-responsabiltajiet tagħha b’mod serju u saret analiżi sħiħa tad-domanda u l-provvista. Innotat li ħafna mill-vjaġġi lejn Manchester ma jsirux għal skop ta’ negozju, u li ammont sostanzjanli ta’ linji tal-ajru low-cost u charter kapaċi jissussidjaw ċertu rotti. Minħabba d-distanza, Machester hija wkoll rotta li tiswa lill-Air Malta ħafna flus, u kellha titwaqqaf snin ilu.
L-Air Malta temmet tgħid li ma tistax tinjora l-obbligazzjonijiet kummerċjali tagħha, filwaqt li tibqa’ konxja mill-bżonnijiet tal-ekonomija lokali.
Minn Mejju 2017, il-linja tal-ajru Maltija se tiffoka fuq rotot li jħallu profitt. Se jżid il-frekwenza tat-titjiriet lejn
Munich, Brussell, Amsterdam, Vjenna, Zurich, Ruma, Katanja, Lyon, Palermo, Praga u Moska.
Se jkun hemm saħansirta irdupjar ta’ rotot lejn Munich, Ruma u Katanja.
Ta’ QabelLi Jmiss

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend