Halloween f’Malta: hemm bżonn li nwaqqfuh? – One News

Notifiki

Halloween f’Malta: hemm bżonn li nwaqqfuh?

 Il-Halloween hija ċelebrazzjoni li qed tidħol fil-kalendarju Malti, b’mod partikolari fost it-tfal. Ċelebrazzjoni li tradizzjonalment m’aħniex imdorrijin biha, pero bil-globalizazzjoni, kummerċ u media iktar aċċessibbli l-popolarita’ ta’ dan l-avveniment qed jikber. Ma tistax twaqqafha. Wara kollox, hemm bżonn li wieħed jipprova jwaqqafha?

Ngħiduha kif inhi, din iċ-ċelebrazzjoni qed tintuża iktar bħala okkażjoni oħra (apparti l-karnival) fejn it-tfal jilbsu kostum u jmorru jħabbtu l-bibien għal-ftit ħelu. B’daqshekk x’fiha ħażin? Diment li dan isir b’metodi diċenti ma hemmx lok għalfejn wieħed jallarma ruħu u jgħaġġibha. Festa oħra kummerċjali bħal bosta oħrajn.

Tisma’ min jgħid, “għax din, il-Halloween, m’hiex festa reliġjuża anzi hija festa li tkabbar lil Satana.” Reliġjuża jew le, il-bniedem jgħażel hu x’għandu jiċċelebra. Ħalluhom lit-tfal jieħdu gost jilbsu kostum, iħaffru qargħa hamra (forsi jieklu xi soppa minnha ukoll) u jmorru jduru it-toroq tal-lokal. Tgħid mhux qed issir adurazzjoni solenni tal-ħażen b’daqshekk! Min irid ifittex il-ħażen, jew jadura ċelebrazzjonijiet sataniċi żgur mhux se joqgħod jistenna ġurnata waħda minn 365 biex jgħamilha!

Fuq din il-blata hawn min jilgħabha tal-qaddis iktar mill-Papa. Mhux qed ngħid li wieħed m’għandux jimxi skont il-valuri tiegħu/tagħha, iżda lanqas m’għandek iġġib id-dinja fit-tarf billi tinsulenta u tiżżufjetta bit-tfal u nies li jħobbu jmorru ‘trick or treating’ f’lejliet Halloween. Huwa minnu li, minħabba r-reliġjon li nipprattikaw aħna iktar imdorrijin niċċelebraw il-festa tal-Qaddisin Kollha fl-ewwel jiem ta’ Novembru. Madanakollu ma jfissirx li għax it-tfal, jew adulti, jieħdu gost bil-Halloween għandhom jinsew ifakkru lill-qrabathom mejtin. Lanqas li għax tiċċelebra l-Halloween ma jfisser li inti sataniku jew mażun.

Il-popolarita’ tal-Halloween se tkompli tikber f’pajjiżna. Id-dinja moderna li qed ngħixu fiha, l-informazzjoni u l-bumbardament ta’ riklami qed iġibu kollox kummerċjali – anki l-festi solenni reliġjużi tal-Milied u l-Għid.

 

 

Ta’ QabelLi Jmiss
Chris Balzia għandu 30 sena u jgħix Birżebbuġa. Studja l-inginerija tal-avjazzjoni fil-kulleġġ tal-MCAST. Waqt li kien qed jaħdem f’dan is-settur, reġa’ ssokta bl-istudju tiegħu fejn ggradwa mill-Università ta’ Londra b’Diploma fl-Ekonomija. Bħalissa jinsab għaddej bl-istudji tiegħu għal Degree fil-Management. L-attiviżmu politiku minn dejjem kien jinteressaħ u jassoċja ruħu mal-ideali poltiċi xelluġin. Matul il-hajja studenteska tiegħu kien attiv mal-għaqda Pulse fejn anki serva għal diversi snin fl-eżekuttiv tal- għaqda. L-impenn politiku kompla bl-involviment fil-fergħa tal-Forum Żgħażagħ Laburisti ta’ Birżebbuġa u fl-eżekuttiv tal-FZL mill-2011 sa Frar tal-2016. Apparti l-interess fil-politika, impenn ieħor għal qalbu huwa l-iScouting. Chris ilu membru tal-iScouts mill-eta’ ta' sebgħa snin u baqa’ attiv fl-istess assoċjazzjoni fejn bħalissa jokkupa l-kariga ta’ Scout Leader mall-grupp ta' Birżebbuġa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend