Il-Moviment Laburista u l-Partit Nazzjonalista – One News

Notifiki

Il-Moviment Laburista u l-Partit Nazzjonalista

Id-differenza bejn it-tnejn hija ċara daqs il-kristall.

Minn naħa waħda għandna moviment li jimxi maż-żminijiet u jaddotta politika miftuħa għal kulħadd u min-naħa l-oħra għandna Partit Nazzjonalista li baqa’  imwaħħal mal-passat. Partit magħluq fih innifsu u li ftit li xejn jappella għan-nies.

Il-Partit Nazzjonalista żgur iżda li jappella għall-klikka interna. Klikka li twieldet fit-tmeninijiet, fi żmien Fenech Adami u li baqgħet tintiret minn klikka għal klikka.  Għal Partit Nazzjonalista, il-viżjoni ta’ politika onesta mhix importanti. Dak li huwa importanti għalihom huwa li min huwa tal-qalba jibqa’ jiggwadanja sew, kemm meta ikunu fil-Gvern u kemm mill-oppożizzjoni. Partit fallut li keċċa ħafna mil-impjegati ġenwini tieġħu, iżda partit li għandu biżżejjed flus biex jimpjega lit-tifel ta’ Fenech Adami. Partit li għal min mhux ta’ ġewwa, żgur li m’għandux post għalih.

Jidher biċ-ċar ukoll li dak li jgħid Simon Busuttil ma fih ebda sinċerità jew serjetà. Ma fih ebda verità, fih biss kliem li jrid jinganna lill-poplu biex jerġa’ jtih ċans jiggverna.

Donnu għall-Partit Nazzjonalista, 25 fil-Gvern ma kienux biżżejjed biex iduru dawra madwarhom u jintebħu bl-oxxenitajiet kbar li għamlu. Donnu 25 sena fil-Gvern ma kienux biżżejjed biex illum jitolbu skuża quddiem il-Poplu. Donnu 25 sena ma kinux biżżejjed biex jibdew għalmenu billi jirikonoxxu li f’ħafna oqsma kienu żbaljati u daħku bin-nies.

Partit ma jirbħax elezzjoni bl-istess uċuh li gvernaw ħażin għall-bosta snin, u Partit ma jirbaħx l-appoġġ tal-poplu qabel ma jitlob skuża lill-poplu tal-iżbalji li jkun wettaq. Kemm jekk saru intenzjonalment u kemm jekk le, żball jibqa’ żball u skuża għandha dejjem tintalab.

Fi ftit kliem dan kollu juri li l-PN ma nbidilx, ma jridx jinbidel u mhux ser jinbidel.  Qabel ma jdur dawra sew madwaru u jnaddaf il-ħmieġ li għandu ma saqajh u ġewwa d-Dar Ċentrali, m’hemm ebda tama għall-partitarji tiegħu li l-affarijiet sejrin jimxu ‘l quddiem.

Minn naħa l-oħra għandna l-moviment li welled Joseph Musċat hekk kif ħa t-tmexxija f’idejh.  Moviment li mill-Oppożizzjoni wera d-determinazzjoni tiegħu li jkun aħjar minn qatt qabel, Moviment li fetaħ il-bibien tiegħu għall-kull persuna ta’ rieda tajba. Moviment li jistiednek gewwa daru biex tagħti s-sehem tiegħek. Moviment li għandu għan wiehed biss, li nirnexxu lkoll flimkien.

Mil-Gvern iżda, dan il-Moviment kompla jiġġedded u jissaħħaħ. Kompla juri lil Poplu li quddiem il-Poter jiċċekken u jkun aktar ta’ servizz. Moviment li aktar ma jkollu appoġġ, aktar iservi u jkun umli.

Il-politika li jrid il-poplu hija waħda li sservi għan wieħed biss: li kull politikant iġib il-ġid għal pajjiżna. Il-poplu Malti ma jridx aktar politika li tifred jew politika ta’ xi kulur jew xi xahar. Il-poplu Malti jrid politika u politikanti li jgħaqqdu nazzjon u jaħdmu għall- ġid ta’ kull wieħed u waħda minnha.

Ir-riżultat fl-aħħar elezzjoni wera biċ-ċar li l-poplu Malti vvota għal dan il-moviment għax wera tama ġdida għal politika ġdida f’pajjiżna. Politika trasparenti u nadifa.

Huwa għalhekk li llum l-appoġġ għal dan il-Gvern jibqa dejjem jissaħħah – dan għaliex dan huwa Gvern li tela’ b’politka bi pjan u b’viżjoni u li qed iġġib magħha suċċessi kbar għal Malta tagħna lkoll.

Ta’ QabelLi Jmiss

7 Comments

 1. Id-differenza bejn it-tnejn hija cara daqs il-kristall — Ismaghhom jitkellmu u tinduna malajr —- Simon iqabdek dieqa fl-istonku tieghek mentri Joseph jimlik b`kuragg ta` sur !

 2. Well said Ian. Tghidx kemm ghad irrid iwwijed affarijiet Simon, Din bhal meta qallu li sejrin inizzlu ir-rata tat-taxxa min 35% ghal 25 %, damu hames snin fil-Gvern u budget wara iehor ma zammewx kelmithom. Kellu jkun il-Gvern prezenti li aghmel dik il-weghdha realta mal-ewwel budget li kien sar.

 3. Domt biex indunajt!!
  “Klikka li twieldet fit-tmeninijiet, fi żmien Fenech Adami u li baqgħet tintiret minn klikka għal klikka” – Int kont hemm, x’ghamilt?
  “Partit ma jirbħax elezzjoni bl-istess uċuh li gvernaw ħażin għall-bosta snin, u Partit ma jirbaħx l-appoġġ tal-poplu qabel ma jitlob skuża lill-poplu tal-iżbalji li jkun wettaq” – Int kont hemm, x’ghamilt?
  “Ir-riżultat fl-aħħar elezzjoni wera biċ-ċar li l-poplu Malti vvota għal dan il-moviment ” – Mhux bil-vot tieghek.
  “dan huwa Gvern li tela’ b’politka bi pjan” – – Mhux bil-vot tieghek.
  hasra li qatt ma tammetti….

  1. Kien ghadu jemmen li l-PL fil-gvern kien se jkollu jmur jittallab ghal bailout. Kien emmen lil Simon Busuttil li Dr. Joseph Muscat se jdahhal lill-pajjizna “gass-down gol-hajt” Kien emmen lil Lawrence Gonzi li taht Dr. Muscat il-qaghad jisplodi l-fuq. U hafna previzzjonijiet tal-wahx ohra li bezzghu hafna nies inkluz ian Castaldi Paris stess. Hekk kif Dr. Muscat sar prim ministru, Ian Castaldi Paris beda jinduna li dawk il-previzzjonijiet kienu biss hrejjef.Allura ta bniedem li jhobb lill-pajjizu, gharaf li kien zbaljat u kkorega li zball bili inghaqad mal-moviment li holoq Dr. Joseph Muscat.

 4. Can you please clarify your intentions and proclaim yourself as a candidate for the Labour Movement of Dr Joseph Muscat. I am sure that you will be an asset for the Labour`s team in the next election

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend