U-turn f’main road – One News

Notifiki

U-turn f’main road

Xi kultant nemminha. Għax lanqas tista’ ma tagħmilx hekk. Lil Simon ma tistax tiġih waħda tajba! Jagħmel x’jagħmel qisu bilfors b’xi mod jew ieħor irid jagħmel xi froġa.
Mela din il-ġimgħa l-Kap tal-Oppożizzjoni kellu intervista f’karozza li saq hu, (ma setax irikeb lill-ġurnalist fuq ir-rota, l-ewwel għax ma joqgħodux, u t-tieni għax il-gimmick darba saret, kumbinazzjoni anke dik ġab ħazin!) u matulha kellu bosta mistoqsijiet. Ma nkun qed ngħid xejn straordinarju jekk ngħid li dan ir-raġel m’għandu xejn xi jgħid ħlief li jattakka lil ħaddieħor, bla ideat u mingħajr sustanza, in-narrattiva tiegħu hija li jattakka lil Joseph Muscat. Vera li l-Prim tah tliet tkaxkiriet wara xulxin, u forsi ma tantx jarah ħelu, imma almenu, wara 3 snin għandu joħroġ u jgħid ħaġa waħda li tkun suret in-nies. Il-probabiltà hija li qed nitolbu żżejjed.

sbmd

 

Ħaġa tal-iskantament imma, anke fis-sewqan jidher li xejn sew. Ħin minnhom Busuttil iwaqqaf il-karozza f’main road, bil-karozzi jistennewh warajh, iwieġeb id-domandi bil-kalma kollha (ġieli jgħolli naqra leħnu biex jipprova jitrasmetti xi forma ta’ awtorità), u f’daqqa waħda, f’din il-main road, arterja prinċipali, jagħmel u-turn ukoll. Dak il-ħin ftakart kemm parla fuq it-traffiku. Jekk kull darba li joħroġ jagħmel hekk, it-traffiku ġa qed joħolqu hu mill-Oppożizzjoni, aħseb u ara, Alla jnixxifli ilsieni, jekk xi darba jkun fil-Gvern.

Lil’ hinn minn dan kollu, din l-imbierka u-turn ta’ Simon fakkritni fil-u-turns kollha li qed jagħmel fil-politika, f’kull qasam politiku imma mhux biss, suppost kellu joqgħod kwiet il-Ħadd iżda kull nhar ta’ Ħadd jispara fuq dak u l-ieħor (jagħmel sewwa għax kull darba li jitkellem jagħtina fuq xiex nħarbxu), suppost kellu jiftaħ kafetterija iżda reġa bdielu, u l-lista tibqa’ sejra fuq l-affarijiet il-kbar. Wieħed minn dawn l-oqsma li sofra minn u-turn goff ta’ Simon huwa l-ambjent.

Ftit inqas minn sena ilu kien laqqa’ Kunsill Ġenerali bit-tema Idea Ambjent, kellu tapit aħdar warajh u għamel sensiela ta’ dikjarazzjonijiet, li f’inqas minn 12 –il xahar wara ġa farrak u kisser kollox. Kien għamel din il-messa in scena għax prova jirkeb fuq il-karru ta’ min ġenwinament kellu mistoqsijiet fuq il-qasam ambjentali.

Apparti l-każ tal-American University of Malta u l-kjass li għamel fuq l-ODZ, tant li kien qal li għalih kull ODZ huwa ODZ, biex ftit wara dan ma baqax u beda jgħawweġ ir-riga mill-ewwel, f’temp ta’ ftit xhur, preċiżament fl-aħħar xaharejn, il-Kap tal-Oppożizzjoni għamel żewġ frejjeġ oħra għal mal-kollezzjoni vasta tiegħu.

L-ewwel tkellem tant fuq l-ODZ u l-ambjent biex imbagħad irid li l-Freeport ikompli jespandi. Busuttil kompla mat-tradizzjoni tal-predeċessur tiegħu u l-Gvern li kien jagħmel parti minnu u qed jinsisti li jkompli jwaddab kull ħaġa li tniġġeż fis-South. Ma hi assolutament allura l-ebda sorpriza li l-ikbar dagħwa ambjentali għamilha mill-fatt li ma jridx il-qalba għall-gass u huwa favur aktar tniġġiż billi jrid li l-ġenerazzjoni tal-elettriku tibqa’ ssir permezz tal-Heavy fuel oil. Hawnhekk Simon ukoll kompla mat-tradizzjoni. Gvern Nazzjonalista kien dawwar wiċċu għall-qalba għall-gass, l-iktar fjuwil nadif u pro-ambjentali, u ħalla l-HFO filwaqt li kienu għaddejjin il-commissions fuq iż-żejt.

simoncamera

Permezz tal-politika tal-enerġija tal-Kap tal-Oppożizzjoni, l-ambjent ikompli jieħu daqqa ‘l isfel. Simon għażel iż-żejt fuq il-gass, għażel il-power station tal-Marsa miftuħa flok power station magħluqa u għażel li jħalli ċ-ċumnija ta’ Delimara kif inhi, minflok d-decommissioning tagħha.

L-iktar u-turn riċenti, apparti dik tal-karozza, għamlu imma fil-każ tal-fish farms. Mhux biss Simon Busuttil u sieħbu Mario DeMarco kienu parti minn Gvern li baqa’ m’għamel xejn 25 sena sħaħ fuq l-operat tal-fish farms, iżda llum, wara li l-Gvern ħa l-passi li kienu ilhom żmien biex jittieħdu, irid li jkompli aktar tkaxkir tas-saqajn. B’dan l-atteġġjament Busuttil qed jibqa’ jiddefendi lil min iħammeġ, lil min iniġġeż, u qed jiġi jaqa’ u jqum min dak li jgħaddu minnu n-nies, mill-interessi tagħhom.simonbewlidered

Agħar minn dan kollu imma ġej mill-fatt, li filwaqt li qed jiddefendi lil kbar, kif qed jagħmel fil-każ tal-operaturi tal-fish farms, illum ħareġ kif Busuttil irid li jkompli jagħti d-daqqiet fuq ras iż-żgħar billi ħareġ kontra l-iskema tar-regolarizazzjoni. Skema li hija mhux biss approvata mill-poplu, billi vvota għaliha fl-aħħar elezzjoni, iżda hija msejsa biex tirregola lil dawk il-familji, li minħabba li għandhom irregolaritajiet żgħar fil-propjetà tagħhom, la jistgħu jbiegħu u lanqas jistgħu jixtru.

Dan huwa sintomu ta’ politiku elitista, li l-mentalità tiegħu hija I’m allright … (u tafu kif tkompli) … li ma jinterssahx miż-żgħir, mill-ħaddiem.

Lil Simon inħalluh ikompli jgħaffeġ fil-karozza, u jagħmel il-u-turns, u nħallu lil dan il-Gvern jiddeċiedi. Għax anke fuq il-qasam Ambjentali li jridha ta’ professur, lanqas huwa x-xitwa fejn in-nieda fejn dak li għamel il-Gvern.

 

Bir-rota jew bil-karozza, b’Simon imorru lura.

Ta’ QabelLi Jmiss
Nigel Vella huwa Uffiċjal tal-Komunikazzjoni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Gradwat mill-Università ta’ Malta fl-Istorja u ilu attiv fil-politika minn mindu kellu 16–il sena. Ħadem f’bosta Għaqdiet bħall-FŻL u l-għaqda tal-istudenti PULSE. Kitbitu se tmur lil’ hinn mill-politika li zgur ser tkun it-tema li tiddomina l-blog tiegħu, iżda permezz tal-kliem sempliċi jridu jitwasslu opinjonijiet oħra fuq materji oħra. Li hu zgur huwa li mhux se jkun hemm tidwir mal-lewża u logħob bil-bżalu.

2 Comments

  1. Ir- regolarizzazzjoni ta’ xi bitha ftit centimetri izghar milli suppost ma jridiex imma l- oxxentijajjiet fl- ODZ ta’ siehbu Beppe iddefendihom bl-akbar sahha! Aktar milli U- Turns kultant thossok qed thares lejn zugraga! Nispera li Issa am jibdiex isuq bhal zugraga ukoll! Insomma mhux ta’ b’ xejn l- unika proposta konkreta li ghamel hu li ahna l- Maltin u l- Ghawdxin nuzaw il- karozza taghna tlett darbiet fil- gimgha biss! Dan ghaliex hu kieku darba johrog bil-karozza ufficjali, darba ohra b’ tieghu personali u hekk hu dejjem jinqeda. Privileggi wahdu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend