Il-proġett tan-Nigret fost l-aktar prestiġjuż – One News

Notifiki

Il-proġett tan-Nigret fost l-aktar prestiġjuż

Dik li għal dawn l-aħħar snin serviet bħala ‘Roundabout’ fiż-żona tan-Nigret ir-Rabat, waslet biex tkun klassifikata bħala waħda mill-aqwa proġetti mondjali. Hekk kif il-proġett taċ-Ċentru tal-Konservazzjoni tal-Ilma fin-Nigret huwa wieħed mill-finalisti tal-aktar proġetti ta’ kalibri fuq skala internazzjonali.

BIEX TIVVOTA GĦAL DAN IL-PROĠETT MALTI AGĦFAS HAWN 

 

Ta’ QabelLi Jmiss

1 Comment

  1. Sabih pero dan il-progett ghandu bzonn HAFNA aktar ilqugh kontra xemh tizreg u xita bil-qliel biex ikun jista’ jintuza minn kullhadd is-sena kollha u f’kull tip ta’ temp. Jehtieg bus stops madwaru kif ukoll shelters shah u kontinwi bejn il-bus stops u l-kmamar ta’ gewwa f’dan ic-centru. Biex VERAMENT ikun user friendly, post bhal dan ghadu bzonn desinjaturi li verament jahsbu f’kullhadd u mhux biss fiz-zaghzagh u nies 100% b’sahhithom u atleti li ghalihom li tispicca ghasra fix-xita hija sempliciment avventura ohra.
    Post bhal dan u l-madwar tieghu jehtieg li jkunu user friendly anki ghal dawk bi problemi ta’ mobilita li izda huma public spirited bizzejjed li jippreferu juzaw transport publiku milli jkomplu jzidu l-air pollution u traffic congestion bil-karozzi privati.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend