L-Olimpjadi u l-isport Malti – One News

Notifiki

L-Olimpjadi u l-isport Malti

Għadhom kemm intemmu l-Olimpjadi tal-2016 li saru f’Rio. Inħobb insegwi diversi dixxiplini sportivi, speċjalment f’kompetizzjoni internazzjonali bħal dik li għadha kif intemmet f’Rio. Nammira l-isportivi kollha li daħlu f’din il-kompetizzjoni. Is-sagrifiċċju u d-determinazzjoni tagħhom għandha sservi t’ispirazzjoni għal kulħadd.

Waqt li kont qed nara atleti barranin, segwejt ukoll l-andament tal-atleti Maltin. Sfortunatament ir-riżultat kien wieħed negattiv u jkun għaqli li kieku wieħed janalizza għaliex kellna prestazzjoni diżappuntanti. Filwaqt li nifhem li l-possibilta’ li nirbħu midalja kienet remota ħafna, dan ma jfissirx li m’għandniex nevalwaw ir-riżultat li ksibna, l-istrateġiji u l-investimenti sportivi li qed nagħmlu.

Wasal iż-żmien li nħarsu b’lenti aktar wiesa’ lejn id-dixxiplini sportivi lokali u ninvestu fihom bis-serjeta’. Nemmen li għandna potenzjal f’oqsma bħal fl-isport tal-baħar. Per eżempju kont qed nara s-sailing…possibbli m’aħniex kapaci ninvestu f’atleti għal dan l-isport? L-istess fir-rowing…nagħmlu avvenimenti nazzjonali bħar-regatta, f’port bil-mewg u kurrenti, allura ma nistgħux inħejju atleti li jaqdfu opra f’għadira? Waterpolo, ghawm, ċikliżmu u beach-volley huma dixxiplini oħra li, b’attenzjoni u investiment xieraq, jistgħu jgħatuna sodisfazzjon. Dan mingħajr ma nneħħi l-mertu u s-sagrifiċċji tal-atleti li rrappreżentaw lil pajjiżna matul din l-edizzjoni u fis-snin li għaddew.

L-isport huwa sabiħ għax iżommok attiv u f’saħħtek. Pero, f’logħob kompetittiv irridu nibdew nirraġunaw b’moħħ kompetittiv u ambizzjuż. Veru li d-daqs tal-pajjiż huwa ta’ żvantaġġ, iżda t-tgħalim tad-dixxiplina sportiva huwa l-istess madwar id-dinja. L-atleti, flimkien mal-amministraturi jridu jagħtu appoġġ lil xulxin, ikunu dedikati u lesti għas-sagrifiċċji. Irridu nsiru aktar professjonali f’dak li nagħmlu u nneħħu n-nuqqas ta’ fiduċja fil-kapaċitajiet tagħna. Kulħadd irid jiġbed ħabel wieħed sabiex nimmassimizzaw it-talenti tagħna.

Mingħajr rieda li nitjiebu, nistgħu ma nikkompetu xejn u nibqgħu nieħdu gost bejnietna.

Ta’ QabelLi Jmiss
Chris Balzia għandu 30 sena u jgħix Birżebbuġa. Studja l-inginerija tal-avjazzjoni fil-kulleġġ tal-MCAST. Waqt li kien qed jaħdem f’dan is-settur, reġa’ ssokta bl-istudju tiegħu fejn ggradwa mill-Università ta’ Londra b’Diploma fl-Ekonomija. Bħalissa jinsab għaddej bl-istudji tiegħu għal Degree fil-Management. L-attiviżmu politiku minn dejjem kien jinteressaħ u jassoċja ruħu mal-ideali poltiċi xelluġin. Matul il-hajja studenteska tiegħu kien attiv mal-għaqda Pulse fejn anki serva għal diversi snin fl-eżekuttiv tal- għaqda. L-impenn politiku kompla bl-involviment fil-fergħa tal-Forum Żgħażagħ Laburisti ta’ Birżebbuġa u fl-eżekuttiv tal-FZL mill-2011 sa Frar tal-2016. Apparti l-interess fil-politika, impenn ieħor għal qalbu huwa l-iScouting. Chris ilu membru tal-iScouts mill-eta’ ta' sebgħa snin u baqa’ attiv fl-istess assoċjazzjoni fejn bħalissa jokkupa l-kariga ta’ Scout Leader mall-grupp ta' Birżebbuġa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend