Ħajja ta’ ġurnalist – One News

Ħajja ta’ ġurnalist

Aħna l-ġurnalisti, x’nagħmlu eżatt?

Niġru ħafna, nistaqsu ħafna, indejqu ħafna, u sfortunatament ġieli jdejquna wkoll.

Li hu żgur hu li nagħmlu xogħolna b’passjoni. Dylan Farrell u Dinah Seguna ħejjew dan is-servizz, li deher waqt il-programm Nistaqsu, li jixxandar nhar ta’ Tlieta fid-21:00 fuq ONE. Araw x’taħsbu!

Ta’ QabelLi Jmiss

1 Comment

  1. l-ewwelnett nixtieq nghidilkom prosit tax-xoghol li taghmlu ghax mhux facli tibqghu trankwilli meta tigu pprovokati. Nixtieq nghaddi zewg suggerimenti pero, l-ewwel wiehed hu rigward it-titli li taghtu l-ahbarijiet fuq l-website one.com.mt. Kultant certu ahbarijiet ikun jisthoqilhom titlu ahjar. U t-tieni suggeriment hu li jinghata aktar kaz il-kitba bil-Malti ghax uhud mil-artikli jkollhom certu zbalji fil-kitba. Grazzi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend