Il-PM dwar ħajja aħjar u n-nuqqas ta’ standards ta’ Busuttil – One News

Notifiki

Il-PM dwar ħajja aħjar u n-nuqqas ta’ standards ta’ Busuttil

In-nies qegħdin jgħixu aħjar milli kienu jgħixu fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat f’intervent telefoniku fuq ONE RADIO. Il-Prim Ministru ssostanzja dak li qal b’referenza għall-istatistika tax-xogħol fejn spjega  kif fl-ewwel tliet snin tiegħu gvern Laburista ħoloq 20,000 impjieg. Iktar minn kemm ħolqot l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista f’leġislatura sħiħa.

“Dak li se jinħloq fis-sentejn li ġejjin huwa kollu mirbuħ meta mqabbel ma’ dak li ħoloq il-gvern ta’ qabel,” qal il-Prim Ministru li rrefera kif f’ġimgħa impenjattiva ħarġu wkoll riżultati tajba ħafna għall-qasam tat-turiżmu, fejn f’Mejju kien hemm żieda ta’ 10%.

Irrefera wkoll għar-riformi kbar li qed isiru fil-pajjiż. Fosthom ir-riforma fid-Dipartiment tal-Artijiet u l-Liġi tal-Istandards li t-tnejn li huma kienu diskussi fil-Parlament fl-aħħar jiem.

Innota kif l-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon qal li r-riforma proposta mill-gvern hija attentat serju biex jibdew dipartiment li tul is-snin kien sors ta’ diversi problemi.

Minn naħa l-oħra, qal li dwar l-istandards dan hu Gvern li jaġixxi. Differenti minn Oppożizzjoni li timxi skont kif jaqblilha. Reġa’ rrefera għar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar kif ħadem Chris Said meta kien Ministru u qal:   “Chris Said ġie misjub li ndaħal fil-mod kif jitqassmu l-flus tal-kunsilli lokali. Il-Kap tal-Oppożizzjoni kien għamel plejtu fil-konfront ta’ persuni oħra u fil-każ ta’ Chris Said qed jagħżel li jemmen lil Chris Said u mhux lill-Awditur.”

Tenna kif Simon Busuttil jaqbeż biss għal dawk qrib tiegħu u hawn irrefera għal dak żvelat mill-gazzetta KullĦadd ta’ kif fin-Nadur l-aħwa Said kienu jagħtu xogħol lil xulxin b’fondi tal-Kunsill. “Sintomatiku ta’ min jitkellem dwar standards u ma jagħmel xejn,” qa il-Prim Ministru.

Ta’ QabelLi Jmiss
F’dan il-blog Aleander Balzan se jkun qiegħed jikteb ħsibijietu dwar temi differenti li jkunu għaddejjin f’pajjiżna; mill-politika għal temi soċjali u oħrajn kontroversjali. Min jaf lil Aleander jaf li huwa dritt għal punt u dak li għandek tistenna f'dan l-ispazju. Huwa gradwa fl-Istudji Ewropej, il-Komunikazzjoni u l-Politika mill-Università ta’ Malta

1 Comment

  1. M’ghandniex nistennew lil Busuttil jiehu passi ghax ghalxejn nistennew! Il-gustizzja imma trid issir. Li kont jien li bazwart dan kollu, ili li wehilt! Dan zbalja u ghandu jhallas. Inkella kollha ghalxejn dawn ir-rapporti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend