Instabbiltà perikoluża

Matul il-lejl li għadda d-dinja assistiet għall-attentat ta’ kolp ta’ Stat minn sezzjoni tal-militar Tork. Ftit siegħat wara t-traġedja ta’ Nizza, il-kontinent Ewropew kellu jerġa’ jassisti għat-tixtrid tad-demm ta’ ċittadini innoċenti. Għalkemm iż-żewġ avventiment ma jidhrux relatati, xorta waħda għandhom effett komuni – il-mewt u biża’ fost il-poplu.

Qabel ma rqadt, kont qed insegwi dak li kien għaddej. Xeni koroħ u ta’ dieqa meta tara n-nies fit-toroq jiġġieldu, sparaturi fl-ajru u bombi jisplodu. Terrur u instabbilita’ politika li ma tawgurax tajjeb għall-pajjiż li qed jaspira li jsir membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Fis-siegħat inizzjali ta’ matul il-lejl kien qed jidher li dan il-kolp ta’ Stat kien se jirnexxi. Dalgħodu qomt, u mill-ewwel xelt il-laptop biex nara kif żvolġiet is-sitwazzjoni fit-Turkija. L-aħbarijiet irrapurtaw li l-kolp ta’ Stat falla, b’diversi uffiċċjali jkunu arrestati mill-pulizija.

Mingħajr ebda dubju, dan l-attentat huwa ta’ dannu għall-President Tork Erdogan fejn, għalkemm issa jidher li reġa ha l-kontroll tal-pajjiż, wieħed ma jistax jeskludi li l-instabbilita’ tkompli tikber. Erdogan mhuwiex ġdid fejn tidħol kontroversja u kemm il-darba iffaċċja protesti kontrih. Madankollu għandu sapport wiesa’ fost il-poplu Tork li b’hekk ħallietu jmexxi għal dawn l-aħħar tlettax-il sena.

Allura issa reġa’ kollox għan-normal?

Organiżazzjoni ma ssejjaħx kolp ta’ Stat għall-gost. Nemmen li l-qasba ma ċċaqċaqx għal-xejn, iżda inkun prużuntuż jekk nitkellem fuq x’seta’ wassal għal dan.

Li huwa zgur hu li dan l-attentat temm il-hajja ta’ iktar minn mija u erbgħin persuna filwaqt li iktar minn elf u mitejn persuna oħra kienu rikoverati fl-isptarijiet f’Ankara u f’Istanbul. L-effett fuq il-familji li soffrew dawn it-tbatijiet żgur li mhux se jgħaddi faċilment.

Apparti l-hajjiet u ħsara fiżika, wieħed irid jara xi ħsara psikoloġika u politika l-kolp ta’ Stat se jħalli fuq il-pajjiż. Ikun irresponsabbli jekk ma nirrikonoxxux kif dan l-attentat se jafettwa lill-pajjiżi tal-madwar, is-sigurtà taċ-ċittadini u l-istabbilita’ fir-reġjun.

Li jkollok kolp ta’ Stat hija serja immens m’ghandux jittieħed b’mod leġġer. Huwa fl-interess tal-organiżazzjonijiet internazzjonali li jaraw x’wassal għal dan kollu. L-instabbilita’ f’dan ir-reġjun hija perikoluża ħafna, speċjalment meta tikkunsidra li t-Turkija hija kuridur bejn l-kontinent Ewropew u l-Lvant Nofsani. Qed tberren gwerra bejn l-Ewropa u l-Istat Iżlamiku ibbażati fis-Sirja u l-Iraq, u allura huwa aktar kruċjali li t-Turkija tkun politikament stabbli mingħajr gwerrer ċivili.

Huwa importanti li terġa tirrenja l-paċi u l-istabbilita’ fid-dinja – u l-politikanti għandhom jaħdmu għal dan il-għan u jaġixxu skont il-bżonn. Mhuwiex faċli, iżda ma nistgħux nibqgħu ċassi.

Dan id-diżgwid politiku u fundaliżmu reliġjuż huwa ta’ dannu għal kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar huwa ċ-ċittadin komuni, iċ-ċittadin innoċenti l-iktar li qed ibgħati.

Ta’ QabelLi Jmiss
Chris Balzia għandu 30 sena u jgħix Birżebbuġa. Studja l-inginerija tal-avjazzjoni fil-kulleġġ tal-MCAST. Waqt li kien qed jaħdem f’dan is-settur, reġa’ ssokta bl-istudju tiegħu fejn ggradwa mill-Università ta’ Londra b’Diploma fl-Ekonomija. Bħalissa jinsab għaddej bl-istudji tiegħu għal Degree fil-Management. L-attiviżmu politiku minn dejjem kien jinteressaħ u jassoċja ruħu mal-ideali poltiċi xelluġin. Matul il-hajja studenteska tiegħu kien attiv mal-għaqda Pulse fejn anki serva għal diversi snin fl-eżekuttiv tal- għaqda. L-impenn politiku kompla bl-involviment fil-fergħa tal-Forum Żgħażagħ Laburisti ta’ Birżebbuġa u fl-eżekuttiv tal-FZL mill-2011 sa Frar tal-2016. Apparti l-interess fil-politika, impenn ieħor għal qalbu huwa l-iScouting. Chris ilu membru tal-iScouts mill-eta’ ta' sebgħa snin u baqa’ attiv fl-istess assoċjazzjoni fejn bħalissa jokkupa l-kariga ta’ Scout Leader mall-grupp ta' Birżebbuġa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend