“With all Modesty!” – One News

Notifiki

“With all Modesty!”

Dawn in-Nazzjonalisti ħelwin. ‘With all modesty’ qalulna. Kemm huma nies umli Simon Busuttil u sħabu! Tismagħhom jitkellmu taħseb li d-dinja iddur madwarhom.

Kelliem għall-Oppożizzjoni tkellem ma ġurnal lokali fejn qal li l-Gvern għandu jilqa’ t-talba tal-Partit Nazzjonalista biex jassistih fin-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Qal li dan għandu jsir peress li għandhom l-esperjenza u l-kredibilità fl-Unjoni Ewropea. Iva mela, obdu għax tkellem l-oraklu!

Kif tista’ tafda lill-Oppożizzjoni meta kienet minn ta’ quddiem biex ixxejjen lill-pajjiżna fl-istituzzjonijiet Ewropej? Kif tista’ tafdaha meta kienet l-Oppozizzjoni stess li ħadmet kontra l-introduzzjoni tal-IIP f’Malta, izda kienet siekta meta kien hemm skemi simili ta’ pajjiżi ohra? Kif tista’ tilqa’ l-id tal-ħbiberija meta tefgħet id-dubji fuq il-powerstation il-ġdida? Biex ma ninsewx in-nuqqas ta’ sapport ċar fil-konfront ta’ Toni Abela (li torganizza l-laqgħat mhuwiex sapport) u t-theddid lejn Leo Brincat. Dan biex insemmu ftit mill-affarijiet li ħargu fil-media lokali.

Il-priorità tal-Gvern għandha tkun li jibqa’ iffukat fuq il-ħidma għall-ġid tal-pajjiż fid-dawl tar-realtà li laqtet lill-membri tal-UE – il-Brexit. Huwa essenzjali li l-Gvern jikkonsulta mal-istakeholders u jieħu pariri mingħand esperti ġenwini, iżda qatt m’għandu jitlaq t-tmun minn idejh. Id-direzzjoni trid tibqa’ f’idejn il-Prim Ministru.

Ta’ QabelLi Jmiss
Chris Balzia għandu 30 sena u jgħix Birżebbuġa. Studja l-inginerija tal-avjazzjoni fil-kulleġġ tal-MCAST. Waqt li kien qed jaħdem f’dan is-settur, reġa’ ssokta bl-istudju tiegħu fejn ggradwa mill-Università ta’ Londra b’Diploma fl-Ekonomija. Bħalissa jinsab għaddej bl-istudji tiegħu għal Degree fil-Management. L-attiviżmu politiku minn dejjem kien jinteressaħ u jassoċja ruħu mal-ideali poltiċi xelluġin. Matul il-hajja studenteska tiegħu kien attiv mal-għaqda Pulse fejn anki serva għal diversi snin fl-eżekuttiv tal- għaqda. L-impenn politiku kompla bl-involviment fil-fergħa tal-Forum Żgħażagħ Laburisti ta’ Birżebbuġa u fl-eżekuttiv tal-FZL mill-2011 sa Frar tal-2016. Apparti l-interess fil-politika, impenn ieħor għal qalbu huwa l-iScouting. Chris ilu membru tal-iScouts mill-eta’ ta' sebgħa snin u baqa’ attiv fl-istess assoċjazzjoni fejn bħalissa jokkupa l-kariga ta’ Scout Leader mall-grupp ta' Birżebbuġa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend