‘LE’ tal-Ingliżi tfisser sfidi ġodda għal Malta – One News

Notifiki

‘LE’ tal-Ingliżi tfisser sfidi ġodda għal Malta

Malta tista’ tiffaċċja ħafna iktar riskji milli opportunitajiet jekk illum ir-Renju Unit jivvota biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea.

Tikkonferma dan analiżi esklussiva li saret għall-gazzetta KullĦadd u li one.com.mt għandu kopja taghħa. Din hija ibbażat fuq rapporti li saru kemm minn kumpaniji privati u anke entitajiet oħra, fejn jirriżulta li hemm riskji f’oqsma tat-taxxa, tas-settur tal-gaming u jista’ jaffettwa wkoll il-baġits tal-Unjoni Ewropa b’mod li l-kontribuzzjoni lejn Malta tonqos. Aġenziji internazzjonali, bħal Fond Monterju Internazzjonali fost oħrajn, ukoll ikkonfermaw din l-isfida għal Malta.

Min-naħa l-oħra Malta jista’ jkollha opportunitajiet minħabba li jibqa’ pajjiż qrib ir-Renju Unit, anke permezz tal-lingwa u allura pajjiżna jkollu vantaġġ kompetittiv.

Analiżi tal-Fond Monetarju Internazzjonali.
Analiżi tal-Fond Monetarju Internazzjonali.

Ir-rapporti li sar permezz ta’ esperti fis-settur iqajjmu numru ta’ mistoqsijiet. It-tweġibiet mhux dejjem ikunu ċari għalkemm l-analiżi dettaljata tati indikazzjoni ċara tal-effett li jista’ jkollha d-deċiżjoni tal-poplu Ingliż.

Ir-relevanza ta’ Malta

Il-konsegwenzi politiċi għal Malta u s-saħħa li jista’ jkollha fl-Unjoni Ewropea mhumiex ċari.

Huwa fatt magħruf li r-Renju Unit u Malta huma parti minn blokk ta’ pajjiżi li ma jaqblux ma’ iktar ċentralizzazzjoni Ewropew tal-poter u lanqas favur iktar federaliżmu. Ir-Renju Unit huwa l-pajjiż l-iktar li għandu saħħa minn dan il-blokk li sal-lum żamm sod biex l-Ewropa ma tispiċċax waħda federali fejn il-pajjiżi jkollhom inqas sehem fid-deċiżjonijiet li jistgħu jieħdu f’pajjiżhom.

L-esperti qalu li l-impatt għal Malta se jkun ħażin minħabba l-bilanċ tal-poter fi Brussels u l-implikazzjonijiet fuq il-leġislazzjoni tal-UE. Is-saħħa li jkollha r-Renju Unit barra mill-Unjoni tkun minima u allura diffiċli li tinfluwenza fuq oqsma komuni li ħadmu fuqhom Malta u r-Renju Unit.

Hemm min isostni li r-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u r-Renju Unit jistgħu jieħdu majnata wkoll jekk ma jkunx hemm immaniġġjar tajjeb tagħhom. Madankollu, ir-relazzjonijiet bejn pajjiżna u r-Renju Unit huma b’saħħithom kollha u saħansitra jekk pajjiżna jaħdem bilgħaqal, jista’ jservi bħala pont bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea.

Ovvjament minħabba r-relazzjonijiet bejn Malta u r-Renju Unit fl-aħħar għaxar snin kienu kollha f’qafas tal-UE, ftehimiet bilaterali preċedenti jista’ jkun li jkunu tħallew jaqgħu lura u allura jkollhom bżonn jiġu rijattivati.

Jekk ir-Renju Unit jivvota biex jibqa’

Jekk il-vot ikun favur li r-Renju Unit jibqa’ fl-Unjoni Ewropea, hemm ċans li l-Prim Ministru Ingliż David Cameron jagħfas ħafna biex jidher qed jikseb drittijiet b’saħħithom għal pajjiżu. Se jkun qed iħares ukoll biex jiddefendi s-sovranita’ ta’ pajjiżu u allura Malta jkollha argument favur sovranita’ wkoll.

Il-ftehim li kiseb Cameron mal-Unjoni Ewropea fih opportunitajiet għal Malta wkoll billi jħares lejn inqas regoralizzazzjoni u spejjeż għat-twaqqif ta’ negozji żgħar.

Ir-Renju Unit jitlef dak li għandu darba għal dejjem

F’każ li r-Renju Unit jiddeċiedi li toħroġ mill-Unjoni Ewropea żgur li se jitilfu kull vantaġġ li għandhom illum il-ġurnata bħala membri. Dan ifisser li se jkunu tilfu l-vuċi f’livell Ewropew u kull saħħa ta’ deċiżjoni li kellhom f’livell ta’ Prim Ministri Ewropej.

Agħar minn hekk, jekk il-vot ikun favur Brexit, l-Ewropa ddeċidiet li mhux se jkun hemm it-tieni ċans. B’hekk anke jekk xi darba r-Renju Unit jerġa’ jiġi biex jidħol lura fl-Unjoni Ewropea, mhux se jsibu l-istess pakkett jistennihom.

Malta b'relazzjonijiet mill-aqwa mar-Renju Unit. Il-mistoqsija hi; Brexit x'se tibdel?
Malta b’relazzjonijiet mill-aqwa mar-Renju Unit. Il-mistoqsija hi; Brexit x’se tibdel?

Brexit u l-Presidenza tal-Kunsill

Ir-referendum tar-Renju Unit, kemm jekk jerbaħ Brexit u anke jekk ir-Renju Unit jibqa’ fl-UE, se jkollha mpatt fuq il-Presidenza ta’ Malta tal-Unjoni Ewropea fl-ewwel sitt xhur tal-2017.

Il-Presidenza tal-UE se taqa’ f’idejn ir-Renju Unit wara Malta fit-tieni nofs tal-2017.

Il-mistoqsija hija jekk ir-Renju Unit ma tibqax, Malta żżomm il-Presidenza għal sena jew l-Estonja (li jkun imissha wara r-Renju Unit) tibda’ sitt xhur qabel? Din hija mistoqsija ipotetika iżda d-diskussjoni tista’ tibda’ immedjatament minn wara vot Brexit.

Anke jekk ir-Renju Unit tivvota biex tibqa’ fl-Unjoni Ewropea, Malta se tkun qed tmexxi l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea meta l-Unjoni Ewropea tiġi biex tinnegozja l-ftehim li sar mar-Renju Unit.

Intant, staqsejna lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru dwar il-possibbiltà li r-Renju Unit tivvota biex toħroġ mill-Unjoni Ewropea. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru qal li jibqa’ jemmen li r-Renju Unit se tivvota favur li tibqa’ fl-Unjoni Ewropea.

Madankollu l-Gvern qed jipprepara għal kull evantwalità, bil-Prim Ministru jiddikjara iktar minn darba li minkejja kull sfida Brexit ma’ tfissirx li Malta tieqaf tgħamel progress.

 

BREXIT-12

IR-REFERENDUM FIL-QOSOR

Ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea mhux darba u tnejn ma qablux dwar x’għandha tkun id-direzzjoni u dak tal-ġimgħa d-dieħla jaf jidher bħala divorzju li ma seta’ jkun evitat qatt.

Sa issa l-istħarriġ juri li xejn m’hu ċert għalkemm dan l-aħħar mhux darba u tnejn li dawk li jridu l-BREXIT kienu fuq quddiem.

Iżda, kif wasalna sa hawn. L-Ewro xettiċi dejjem kellhom rwol importanti fil-politika tar-Renju Unit.

Ta min jinnota li fl-1999 ir-Renju Unit għażel li ma jdaħħalx il-EURO.

JOHNSON-2L-isem ta’ Nigel Farage huwa wieħed popolari ferm. Iżda, fil-kampanja għar-referendum ħa rwol ċentrali Boris Johnson.

Illum ir-Renju Unit huwa mħasseb minħabba n-numru kbir ta’ immigranti li jidħlu fil-pajjiż, partikolarmanent biex jaħdmu. Inkluż Ewropej.

Fid-dawl li fl-Unjoni Ewropea hemm il-moviment ħieles għal ħafna l-uniku soluzzjoni hi l-Brexit.

Fost dawk li jridu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea hemm Il-Prim Ministru David Cameron. Biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu nnegozja ftehim ġdid mal-Unjoni Ewropea fosthom b’garanziji għas-servizzi finanzjarji Inglizi u restrizzjonijiet dwar id-drittijiet tal-immigranti.

Jgħid li l-BREXIT tkun diżastru ekonomiku għaliex l-Ewropa tfisser nofs l-esportazzjoni tar-Renju Unit. Cameron jargumenta wkoll li Brexit tfisser deċenju ta’ inċertezza.

Iżda, dawk li jridu joħorġu jsostnu li s-sovranita qed titnaqqar.

Jidher li l-kwistjoni se tkun marbuta ma’ temi ekonomiċi u ta’ immigrazzjoni. Għalkemm jiġri x’jiġri lluma ir-releazzjoni tal-Ingliżi mal-Unjoni Ewropa se tibqa tkun imqanqla.

ONE SE JXANDAR PROGRAMMI SPEĊJALI DWAR BREXIT ILLEJLA FL-22.30 U GĦADA FIS-06.00. 

Ta’ QabelLi Jmiss
F’dan il-blog Aleander Balzan se jkun qiegħed jikteb ħsibijietu dwar temi differenti li jkunu għaddejjin f’pajjiżna; mill-politika għal temi soċjali u oħrajn kontroversjali. Min jaf lil Aleander jaf li huwa dritt għal punt u dak li għandek tistenna f'dan l-ispazju. Huwa gradwa fl-Istudji Ewropej, il-Komunikazzjoni u l-Politika mill-Università ta’ Malta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend