Lil min qdejna – One News

Notifiki

Lil min qdejna

Fil-ġimgħat li wasslu għall-elezzjoni ta’ Deputat Mexxej għall-Affarijiet tal-Partit Laburista smajna ħafna dwar min forsi ma nqediex jew min qed isofri minn xi inġustizzja.

Hemm każi reali li jeżistu u jkun tajjeb ħafna li jkunu indirizzati, għax hekk biss ikollna ‘Malta Tagħna Lkoll.’

Però jista’ jkun ukoll li sforz ta’ din il-kampanja ħloqna perċezzjoni ta’ iktar każi fejn persuni ma ħadux dak li ħaqqhom minn kemm fil-fatt jeżistu. Perċezzjoni li tista’ tagħmel iktar ħsara mill-ġid. Għalkemm irid ikun ċar li hi x’inhi r-realtà anke l-karba ġustifikata ta’ persuna waħda trid tkun indirizzata.

Però hemm ħafna nies li ‘qdejna’ (biex nuża l-kelma li tintuza ħafna għalkemm mhix ideali). Insemmi ftit minnhom, għalkemm mhux kollha.

Qdejna lil dawk il-pensjonanti li għall-ewwel darba ħadu żieda fil-pensjonijiet.

Qdejna lill-familji li qed jiffrankaw l-eluf meta jieħdu l-ulied fiċ-child care b’xejn.

Qdejna lil dawk li tajniehom ir-rifużjoni fuq it-taxxa mħallsa żejda tal-karozzi.

Qdejna lil dawk li naqqasnilhom il-kont tad-dawl u l-ilma.

Qdejna lil dawk il-familji bi dħul baxx li ħadu l-in work benefit.

Qdejna lil dawk li ħadu allowance għax għandhom qegħdin fir-riskju ta’ faqar u ħaduh biss għax it-tfal marru  l-iskola biex hekk qdejna l-ulied ukoll.

Qdejna lil dawk il-persuni b’diżabbiltà li għax infurzajna l-liġi sabu xogħol.

Qdejna lil dawk li qegħdin igawdu minn djar residenzjali fil-komunità għall-persuni b’diżabbiltà.

Qdejna lil dawk in-nisa kollha li setgħu joħorġu fid-dinja tax-xogħol għax inħolqu iktar opportunitajiet.

Qdejna lil dawk li gawdew mit-tapering tal-benefiċċji soċjali, għax hekk issir il-ġustizzja soċjali.

Qdejna lil dawk li minkejja li rrepetew sena ħadu stipendju xorta waħda.

Qdejna lil familji li gawdew minn roħs fl-uniformijiet.

Qdejna lill-first time buyers li frankaw mal-€5,000 minn fuq it-taxxa tal-boll.

Qdejna lil dawk iż-żgħażagħ li ma ntilfux mis-sistema għax qegħdin fil-garanzija għaż-żgħażagħ.

Qdejna lil dawk li bdew joħorġu mill-faqar għall-ewwel darba.

Qdejna lil dawk li m’għadhomx isibu mediċini out of stock.

Qdejna lil dawk li kienu fuq waiting list u m’għadhomx.

Qdejna ħafna u ma’ dawn hemm ħafna iktar.

B’wiċċi minn quddiem ma niddejaq xejn ngħid li jekk il-prijorità ngħatat lil dawn ta’ hawn fuq, b’ħafna inizjattivi jgawdu minnhom anke persuni vulnerabbli, jien inħossni kburi.

Għax dak li jagħmel differenti Gvern Laburista. Ir-rieda li kulħadd igawdi mill-ġid.

Forsi hawn min għadu weġġa’ personali u nemmen li din trid tkun indirizzata. Imma jkun żball jekk noħolqu perċezzjoni fejn dawn ir-realtajiet ikbar ikunu mtappna minn ċirkostanzi ta’ individwi li xorta waħda wieħed għandu jagħti kashom meta l-karba tkun ġustifikata.

Però meta xi ħadd jgħidli li mill-gvern ma ħa xejn insemmilu l-lista ta’ hawn fuq u iktar. Xi waħda tolqtu żgur.

Ta’ QabelLi Jmiss
F’dan il-blog Aleander Balzan se jkun qiegħed jikteb ħsibijietu dwar temi differenti li jkunu għaddejjin f’pajjiżna; mill-politika għal temi soċjali u oħrajn kontroversjali. Min jaf lil Aleander jaf li huwa dritt għal punt u dak li għandek tistenna f'dan l-ispazju. Huwa gradwa fl-Istudji Ewropej, il-Komunikazzjoni u l-Politika mill-Università ta’ Malta

3 Comments

  1. Prosit Aleander…il-lista li ghamilt hi kollha verita…..imma min ikun ihossu mugugh minhabba li saret ingustizzja mieghu fuq ix-xoghol li twaqqghalek id-dinjita tieghek…..din il-lista ma tiswa ghal xejn ghax li jkissruk moralment u mentalment, l-ebda lista ma tista ssewwiha! Qed nitkellem mill-esperjenza u ghadni qed nistenna li ssir gustizzja mieghi!

  2. Naqbel Mijek mija fil mija , pero dawn huma kazi kollettivi hu mhux individwali. jien nahseb li din hi lkarba li qedin jajtu in nies bhalissa

  3. Milli jidher inqdejt tajjeb int u rrangawlek l-ingustizzji biex titkellem hekk, imma tkellem ghalik sieheb ghax mhux kulhadd fortunat daqsek!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend