Bil-Filmat: Jinqabad jitfa’ lill-anzjana fl-art

Każ ieħor ta’ ħtif ta’ deheb minn fuq anzjana. Din id-darba kien imiss anzjana ta’ 81 sena minn Ħal Qormi, li kienet qed tistenna tal-linja fi Triq San Bastjan, kantuniera ma’ Santu Rokku. Dan seħħ għal ħabta tal-17:40.

Raġel aktarx huwa barrani. Huwa avviċina lill-anzjana u serqilha ġiżrana li kellha fuqha. Wara, ħarab jiġri. L-anzjana ma sofrietx ġrieħi imma ma jistax jonqos li sofriet xokk kbir.

Dan mhux l-unika każ ta’ serq li kellna f’Ħal Qormi. Sal-bieraħ irrapportajna li żewġ Rumeni nżammu arrestati fuq akkużi ta’ pickpocketing wara li serqu minn but mara minn Ħal Qormi.

F’nofs dan ix-xahar, anzjana ta’ 79 sena ħadet il-qatgħa ta’ ħajjitha meta kienet qiegħda tfittex iċ-ċavetta minn ġol-basket, fi Vjal De La Cruz. Raġel mgħammad u liebes l-iswed resaq lejha u ħatfilha ġiżrana minn għonqha.

Kull min għandu xi informazzjoni huwa mitlub jgħaddiha lill-Pulizija.

Kien hemm min irrikorra għal Facebook b’ritratti li jidhru li huma minn camera CCTV.

Screen Shot 2016-05-30 at 07.11.28

 

Ta’ QabelLi Jmiss

8 Comments

  1. Mhux habs imma keccuwom ……………………. illum qabel ghada u mela sentenza sospiza …… KECCUWOM B MARKA TATOO F IDEJHOM BIEX JINTARFU U MA JERGAWX JIDHLU MALTA …..

    1. Iva u mhemmx skuża. Jistgħui jitkeċċew anki jekk ikunu minn pajjiżi oħra tal-UE għax huma ta’ periklu għas-sigurta’ pubblika

  2. Rumeni, Bulgari etc.. tafu x’jonqosna issa , Jdahhlu lil Albanija u lit Turkija, Serbja etc.. Ara f’hiex dahhalna Eddie Fenech Adami !

    1. Irridu nitilqu u NITILQU mill-jasar kolonjali tal-UE li daħħluna fih il-ĠUDA Eddie Fenech Adami u sħabu l-ĠUDIET l-oħra

    2. Skont shiebek Joseph Muscat, l aqwa haga li grat lil Malta li dhalna f EU. Purcinnel! Basta ixxewex kontra l immigranti ! Fejn taf min jien ?

  3. MA HEMMX HNIENA MA DAWN IL MOSTRI LI QED JINVADU PAJJIZNA….IWGHEGGU LIL ANZJANI TAGHNA…..DAN HAQQU XEBGHA TAJBA, F NOFS PJAZZA….BHALL MA JAGHMLULHOM F’ PAJJIZHOM……NELIMINAWHOM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend