Aqra l-artiklu jew tgħid xejn – One News

Notifiki

Aqra l-artiklu jew tgħid xejn

 

Is-sezzjoni tal-kummenti taħt l-artikli toffri opportunita lill-poplu jikkummenta u jgħid tiegħu dwar dak li jkun għaddej u nkunu qed nirrapportaw dwaru. Xi ħaġa sabiħa, sakemm min jikkummenta jkun jaf x’qed jgħid u ma jkunx qara biss it-titlu.

Illum kellna artiklu bit-titlu “Membri Parlamentari se jkollhom jużaw it-taraġ…” Wieħed mill-ewwel kummenti kien ta’ xi ħadd li kiteb li “kif jissewwa l-lift irid jara l-irċevuta.” Iżda, il-lift ma kienx bil-ħsara. Il-lift ma ntużax minħabba inizjattiva marbuta mal-attivita fiżika u mhux għax kien bil-ħsara.

Dan huwa biss eżempju wieħed ta’ għexieren jekk mhux mijiet ta’ kummenti fi newsportals lokali fejn persuni jikkummentaw wara li jkunu qraw biss it-titlu.

Saħansitra dan jgħamluh fuq affarijiet ħafna iktar serji bħad-dibattitu li kien għaddej dwar il- Panama Papers, il-qasam tas-saħħa, l-ekonomija,is-settur tax-xogħol jew saħansitra stejjer li jkunu jolqtu direttament il-ħajja tan-nies u kumment naħa jew oħra jaf ikollu wkoll impatt fuq ħajjet dik il-persuna li tissemma. Jew persuna oħra li tkun għaddejja mill-istess sitwazzjoni.

M’għandniex xi ngħidu dan huwa wkoll riflessjoni ta’ dak li ħafna drabi jiġri fis-soċjeta fejn ħafna jlissnu opinjonijiet dwar temi li ftit li xejn ikollhom tagħrif dwarhom. Inħossni favur il-libertà tal-kelma kemm trid u ma naqbel xejn ma’ siti rinomati barra minn pajjiżna li spiċċaw neħħew is-sezzjoni tal-kummenti minħabba raġunijiet diversi mhux l-inqas din. Pero kun af dwar xix qed titkellem. Qabel tikkummenta taqrax biss it-titlu. Aqra l-artiklu jew tgħid xejn!

Ta’ QabelLi Jmiss
F’dan il-blog Aleander Balzan se jkun qiegħed jikteb ħsibijietu dwar temi differenti li jkunu għaddejjin f’pajjiżna; mill-politika għal temi soċjali u oħrajn kontroversjali. Min jaf lil Aleander jaf li huwa dritt għal punt u dak li għandek tistenna f'dan l-ispazju. Huwa gradwa fl-Istudji Ewropej, il-Komunikazzjoni u l-Politika mill-Università ta’ Malta

2 Comments

  1. Well said.
    Il-problema hi akbar meta dawn it-talin ikunu mohbija taht nome de plume u allura jahsbu li jistghu iharfu kemm iridu u jivvintaw.
    Dawn it-talin ghandhom jigu iccensurati jekk iridu jibqghu sigrieti wara ismijiet fittizji jew titli mohbija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend