“Is-saħħa lill-ħaddiem” – One News

Notifiki

6 Comments

  1. Tisma lil Joseph jitkellem tieqaf milli tkun qed taghmel u tissammar mat-televixin jew ir radju .Tisma lil Simon tmur tigri iddawwar l-istazzjoni ghax tkun qisa gejja l-ahhar tad-dinja.Xi dwejjaq ta RAgel.

    1. Naqbel mieghek 100%, fil-verita tant hu negattiv li anqas biss nithajjar nisimghu!! Fil-fatt ikkancellajt NET TV biex anqas bi zball ma jmur fuq l-istazzjon tad-dwejjaq!!

  2. Yesterday it was awesome 🙂 and it is so clear that the PN supporters took it very very badly that we were in thousands giving support to our great leader

  3. Il-mod li bih il-folla prezenti kompliet tkanta l-innu Malti avolja min kien qed jiehu hsieb is-sound tfiegh wara l-ewwel strofa ghandu jaghti taghlima lil min jorganizza biex darb’ohra jhallu l-innu ghaddej kollu ghax li kieku ma sarx hekk kien jinqata hesrem u tindaqq muzika ohra minflok imma l-folla kienet deteminata!

  4. JIEN MA KONTX HEMM , IMMA META RAJT IL-FILMAT U RAJT KIF IL-FOLLA KOMPLET TKANTA L-INNU MALTA VERA HASSEJTNI KBURI LI JIEN MALTI U LI JIEN LABURIST ….VIVA MALTA U VIVA DAWK KOLLHA LI JAMLU IL GID GHALL POPLU MALTI …… VIVA MALTA POSITIVA ….!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Send this to a friend