GreenPak b’suċċess fil-ġbir ta’ fliexken minn ristoranti  

Is-servizz ta’ kuljum tal-ġbir ta’ fliexken tal-ħġieġ minn bars u ristoranti tul il-perjodu tal-Milied kien suċċess, b’iktar minn 3,960 kilo’ ta’ fliexken miġbura f’temp ta’ ġimgħatejn mill-Front tal-Gżira sa San Ġiljan.

Li kieku dawn il-fliexken tal-ħġieġ ma nġabrux għar-riċiklaġġ, kienu jispiċċaw fil-miżbliet (landfills), u jkomplu jagħfsu fuq il-ħtieġa li Malta għandha għal iktar depożitarji tal-iskart.

Aqra aktar

Jinfetħu faċilitajiet ġodda li jħarsu l-ambjent – jinħolqu l-impjiegi

Il-kumpanija Grease Guardian uffiċjlament fetħet faċilitajiet ġodda fil-Marsa. B’kollox din il-kumpanija se tkun qed timpjega 25 persuna, u tnax minnhom se jkunu stazzjonati f’workshops ġodda.

Din il-kumpanija se tkun qed taħdem flimkien mal-kumpanija Irlandiża, FM Environmental, sabiex tħares l-ambjent billi tara li l-ebda żejt tossiku ma jmur fl-ilma tas-sistema tad-drenaġġ.

Aqra aktar

Tindifa kbira l-Inwadar

Fdalijiet tal-kostruzzjoni, madum , banjijiet, fridges, apparat elettroniku u kull xorta ta’ skart. Huma dawn ix-xeni li kellhom ittapnu s-sbuħija tal-Inwadar, limiti ta’ Marsascala, hekk kif maż-żmien dan il-post serva ta’ miżbla, b’whud jiddeċiedu li jarmu dak kollu li m’għandhomx bzonn hemhekk. Kien ghalhekk li l-Gvern ħabbar li jwaqqaf l-ewwel park naturali nazzjonali matul din il-leġislatura, u anke waqqaf kumitat ta’ gwida biex iħejji ix-xogħol għall-pjan tal-immaniġjar tal-park u l-qafas ta’ tmexxija.

F’konferenza tal-aħbarijiet dalgħodu ingħad li l-ewwel pass biex ikun imħares dan l-ambjent naturali huwa t’tindif tal-post. Huwa maħsub li se jkunu tneħħew mal-erbgħa mitt tunellata ta’ skart bl-interventi li saru fix xhur li għaddew u bil-ħidma li għada għaddejja.

Aqra aktar

Ammont ALLARMANTI ta’ skart

Il-problema ta’ skart skoperta fil-baħar fond madwar il-Gżejjer Maltin hija agħar milli maħsuba.

Bl-użu ta’ robot ta’ taħt l-ilma mgħammar b’ video camera, kien osservat skart f’ kull waħda mill-mitejn għadsa li saret fiż-żona ta’ konservazjoni tas-Sajd.

Informazzjoni li se tintuża għall-formulazzjoni ta’ miżuri ta’ konservazzjoni.

Aqra aktar

“Hemm bżonn li din tieqaf darba għal dejjem!” – residenta mis-Siġġiewi

Residenta mis-Siġġiewi bagħtitilna ritratti ta’ Triq Ramija. Urtata, qalet li f’din it-triq hemm min jinsisti li jarmi ż-żibel illegalment, minkejja li kull darba l-post battal biswit residenzi jitnaddaf mill-awtoritajiet.

“Din hija ħaġa li ilha għaddejja snin. Jiġu jnaddfu, imma jerġa jintela’ żibel li jibqa’ jakkumula. Hemm bżonn li din tieqaf darba għal dejjem”.

Aqra aktar

20,000 flixkun vojt mil-Gżira, tas-Sliema u San Ġiljan

 GreenPak Coop Society qed tmexxi servizz ta’ kuljum biex jinġabru fliexken tal-ħġieġ vojta fi tliet lokalitajiet. Dan qed isir fuq bażi ta’ prova sat-2 ta’ Ottubru. Is-servizz, disponibbli għall-bars u ristoranti matul il-Front, jibda bejn Manoel Island, jgħaddi minn The Strand, Qui-Si-Sana, Triq it-Torri, il-bajja tal-Balluta, u jibqa’ sejjer sat-telgħa ta’ Spinola.

GreenPak issieħbet mal-Kunsilli Lokali tal-Gżira, tas-Sliema, u San Ġiljan, flimkien mad-Dipartiment tas-Servizzi Tindif, biex tmexxi dan il-proġett pilota.

Aqra aktar

Waddab iż-żibel lil martu

Louis Lia ta’ 46 sena ttella’ l-qorti minn martu u l-maħbub tagħha akkużat li tagħhom fastidju f’ sitt inċidenti separati minn Lulju ‘l hawn.

L-akkużat u martu, Mary Grace Lia, għadhom legalment miżżewġin, hekk kif il-qorti semgħet li minkejja li l-mara abbandunat id-dar matrimonjali, dejjem irrifjutat li l-koppja jibdew proċeduri ta’ separazzjoni.

Aqra aktar

Iktar tkabbir ekonomiku = iktar skart?

Bil-għan li titrażżan iż-żieda fl-ġenerazzjoni tal-iskart minħabba żieda fit-tkabbir ekonomiku, GreenPak appellat biex il-komunitajiet tan-negozju jagħmlu l-pass li jmiss u jħaddnu prattiċi sostenibbli tal-iskart.

Fi stqarrija qalet li matul l-aħħar snin, l-ammont ta’ skart solidu f’Malta kiber flimkien mat-tkabbir fil-Prodott Gross Domestiku.

Aqra aktar

Kienu żibel, imma issa jilqugħ

Minn tyres li ntremew illegalment fit-triq jew ma’ bring-in sites, saru reċipjenti oriġinali u kuluriti. 
Ħaddiema assenjati mal-Kunsill Lokali ta’ Ħaż-Żebbuġ iddeċidew li flok jarmu t-tyres, jirriċiklawhom u joħolqu xi ħaġa ġdida. Għalhekk waħħlu tliet tyes fuq xulxin u tank fin-nofs, biex b’hekk għandhom laned taż-żibel li jilqgħuk u li jmorru tajjeb f’ġonna jew bandli. S’issa saru tlieta minn dawn il-laned, u mill-ħeġġa li wrew in-nies meta raw ritratt tagħhom fuq il-paġa Facebook tas-Sindku Sarah Agius, il-Kunsill għandu jkun imħeġġeġ jaħseb f’oħrajn.