xorb – One News

Notifiki

Se jinbigħ xorb alkoħoliku maqbud mid-Dwana

Id-Dipartiment tad-Dwana mistenni jbigħ kwantità ta’ xorb alkoħoliku, birra, inbid, sigarri u tabakk tal-brim, maqbuda mid-Dipartiment f’dawn l-aħħar xhur. Dawn il-prodotti se jinqasmu f’85 lottm bix-xorb alkoħoliku jkun jinkludi whisky, brandy, vodka, gin, rum, tequila, port, sherry, aperitives u liquers.

Il-bejgħ bl-offerta se jsir nhar il-Ġimgħa 29 ta’ Marzu 2019, f’nofsinhar.Aqra aktar

Tweġġax lilek innifsek jew lil dawk li jħobbuk; tixrobx u ssuq illejla

Illejla b’mod partikolari, bosta jaraw fejn se jmorru jiċċelebraw it-tmiem ta’ sena oħra u l-bidu ta’ kapitlu ġdid tal-ħajja. Illejla bosta jisimgħu il-frażi “suq bilmod” jew “tixrobx u ssuq” qabel ma nitilqu ‘l barra mid-dar biex ingawdu dan il-lejl emozzjonali mal-għeżież tagħna.

Veru, malli nisimgħu dawn il-frażijiet, jew neqilbu għajnejna, jew ma nagħtuhomx widen. Kull sewwieq għandu d-dmir ikun jaf li l-limitu legali għal-livell ta’ alkoħol massimu fid-demm waqt is-sewqan f’Malta huwa ta’ 0.08g. Iżda bosta sewwieqa jaħsbu li jekk ma tixrobx aktar minn dan il-limitu, allura ma jkunux f’periklu.Aqra aktar

Kważi ebda sewwieq li għamel it-test tan-nifs lejlet il-Milied ma kien taħt l-effett tax-xorb

Kważi ħadd li qagħad għat-test tan-nifs lejlet il-Milied ma rriżulta li kien taħt l-influwenza tal-alkaħol waqt li kien qed isuq. Jirriżulta li lejlet il-Milied saru 30 test tan-nifs fit-toroq tal-pajjiż iżda ħadd minn dawn li ġew mitluba biex joqgħodu għal dan it-test ma qabżu l-livell t’alkoħol kif stipulat fil-liġi.

Skont il-liġi, xufier li joqgħod għat-test u jsibu li għandu 22 mikro-gramma jew aktar t’alkoħol f’kull 100 millilitru ta’ nifs ikun jinsab taħt l-influwenza tal-alkaħol.Aqra aktar

BIL-FILMAT: “Le Grazzi, se nsuq”

“No thanks, I’m driving”. “Le grazzi, se nsuq.” Messaġġ skjett iżda ċar ta’ kampanja kontra x-xorb u s-sewqan.

F’konferenza tal-aħbarijiet fil-bidu ta’ xahar li matulu jiżdiedu l-okkażjonijiet tax-xorb minħabba l-festi, ġiet ikkwotata statistika li turi kif is-sena li għaddiet, f’pajjiżna mietu sbatax-il persuna f’ inċidenti tat-traffiku.Aqra aktar

Tgħid naqta’ x-xorb għal xahar sħiħ?

Huwa minnu li jekk naqta’ x-xorb għal xahar se nara differenza f’saħħti?

Eluf qed jagħmlu dan bħala parti mill-kampanja Go Sober for October madwar l-Ewropa u r-Renju Unit. Il-fondi miġbura għal dan se jmorru għar-riċerka tal-kanċer.Aqra aktar

Aktar minn 50,00 flixkun xorb alkoħoliku se jinbiegħ mid-Dwana b’offerta

Eluf ta’ fliexken xorb alkoħoliku maqbuda mid-Dipartiment tad-Dwana fl-aħħar xhur se jinħarġu għall-bejgħ b’offerta. Dawn jinklufu fliexkent ta’ whisky, vodka, gin, bacardi, brandy, rum, xampanja, inbejjed u birer. B’kollox hemm 134 lott. 

Fi stqarrija, id-Dipartiment tad-Dwana wal ukoll li se jkun joħorġu għall-bejgħ 5 lottijiet ta’ sigaretti u sigarri.

Il-bejgħ bl-offerta’ se jsir nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Ottubru 2018, f’nofsinhar.Aqra aktar

Min hu l-addict? U x’għandu jagħmel?

Isir il-ħin fil-ġurnata u ħafna jkunu għadhom għaddejjin itektku fuq il-mobile tagħhom avolja jkunu ħalfu li jieqfu u jaraw film minflok, jew inkella jkunu daħħluha ma’ wahda mir-riżoluzzjonijiet tagħhom; li jnaqqsu mill-użu tal-mobile matul il-jum. Taf li qed teħxien u ma tieqafx tiekol jew anqas tilħaq tara ċikkulata li ma tkunx trid titħanha jew xi tip ta’ ħelu ieħor. Taf li d-droga ħażina u li qed tkissrek u tibqa’ tieħu minnha; izjed minn hekk, tibqa’ tara kif se tagħmel biex iġġib il-flus biex tieħu d-droga għax mingħajrha ma toqgħodx…din tissejjah addiction.

 

Tajjeb li wieħed jagħmel distinzjoni bejn vizzju u addiction. Vizzju hu xi ħaġa li tidra tagħmel u li jidħol fir-rutina tiegħek b’mod repetut u tispiċċa tagħmlu b’mod awtomatiku. Addiction hija xi ħaġa li ma tgħaddix mingħajrha għax tidħol fis-sistema tiegħek bħala bniedem u tikkalzrak b’tali mod li kapaċi tkun b’konsegwenzi serji. Ġeneralment jissejjaħ addict dak li jieħu d-droga, imma dan mhux gust. L-addict huwa dak li jieħu ċikkulata bla waqfien avolja jaf li qed tagħmillu hsara jew ikel, tista’ tkun addict għax-xorb, għax-xogħol, għas-sess, għas-serq, għal-logħob, għax-xiri…u bosta oħrajn li hemm uhud minnhom lanqas wieħed jimmagina.

 

Teżisti ukoll dik li tissejjaħ cross addiction u din isseħħ meta per eżempju bniedem jieqaf minn forma ta’ addiction u jizvijjaha f’oħra, ngħidu ahna mix-xorb idur għal-logħob, mid-droga għall-ikel u forom oħra. Kapaci tkun perikoluza ghax mohhok jahseb li tkun qtajt mix-xorb imma l-problema tkun għadha hemm għax inti sempliċiment tkun biddilt is-suġġett tal-addiction tiegħek; issa għandek il-logħob flok ix-xorb. Ovvjament, l-eċċessiv f’kollox jitqies li mhux tajjeb, allura wieħed irid isib bilanċ li xejn mhu faċli li tagħmel hekk. Iktar kapaċi ngħiduha bil-fomm milli nwettquha.

 

Huwa tajjeb li l-addict ikollu ħin kalm speċjalment jekk ikollu ġranet stressanti fuq ix-xogħol, tajjeb li jitkellem u jikxef il-ħsibijiet ta’ moħħu ħalli ma jerġax imur għall-addiction primarja tiegħu, tajjeb li jammetti li anke jkun qed jinnamra mal-ħsieb tal-addiction passata tiegħu billi jitilgħulu xi memorji…b’hekk biss iżomm lilu nnifsu fi stat li jkun jaf ir-realta’ tiegħu u jitgħallem jaċċettaha. Titqies bħala marda imma mhux kulħadd jaqbel dwar dan. Dan huwa suġġett kontroversjali li ħafna jibżgħu jiddiskutu. Studjuzi anke fl-Universita’ ta’ Minesota fl-Amerka jikkonfermaw li din hija marda. Mingħajr ma wieħed jallarma ruħu, mhux għax tiekol erba’ ċikkulati, ikun ifisser li inti addict…addict huwa dak li jibda u ma jieqafx u li jaf li darba huwa ħafna u l-ħafna mhux biżżejjed, għax ikollu kemm ikollu ma jabbasta ruħu qatt bil-konsegwenzi li jsegwu, ikunu koroh. Tajjeb ukoll li wieħed isemmi, li għalkemm l-OCD (Obsessive Compulsive Disorder- segwi izjed dwar l-OCD f’din il- link: http://www.one.com.mt/news/?s=ocd) mhix xi ħaga allarmanti żżejjed, meta mwaħħda mal-addiction, din ma tgħin xejn anzi taċċellera l-problema. Għal aktar informazzjoni tkellem mat-tabib tiegħek li jista’ jiggwidak aħjar kif titratta l-addiction. Tibqax passiv u informa ruħek għax bi ftit sforz, tħossok aħjar.

Send this to a friend