Università | One News

Notifiki

Riċerkaturi Maltin jiżviluppaw test li jaqbad il-kanċer minn qabel

Riċerkaturi tal-Università ta’ Malta żviluppaw numru ta’ testijiet ġodda għall-kanċer tas-sider li mistennija jtejbu t-testijiet eżistenti u jagħmluhom inqas invasivi minn kif nafuhom bħalissa.

Il-Professur Geodfrey Grech, li huwa wieħed mil-koordinaturi ta’ dan il-proġett, spjega kif dawn it-testijiet issa huma kapaċi li jaqbdu tipi diversi ta’ kanċer minn test tad-demm. Dawn it-testijiet janalizzaw it-tumuri, li s’issa seta jkun analizzat mill-materjal tiegħu stess, iżda r-riċerkaturi żiedu s-sensittività ta’ dawn il-metodi, biex illum il-partiċelli tat-tumur li jkunu fid-demm ukoll jistgħu jiġu analizzati.

Il-Professur Grech spjega li minn dawn it-testijiet li huma iktar sensittivi tista’ tieħu informazzjoni fuq il-pazjenti mhux biss fil-bidu tad-dijanjożi, iżda tista’ tibqa’ tistħarreġ lill-pazjent waqt it-terapija. Qal ukoll li issa li l-prodott jista’ jiġi kkumerċjalizzat, qegħdin janalizzaw ukoll dawn it-testijiet fuq il-kanċer tal-musranaAqra aktar

Il-President tingħata dottorat tal-liġi honoris causa mill-Università ta’ Leicester

Nhar il-Ġimgħa, f’Leicester l-Ingilterra, il-President ta’ Mata Marie-Louise Coleiro Preca ngħatat dottorat tal-liġi honoris causa mill-Università ta’ Leicester.

Fl-okkażjoni tal-għoti ta’ dan l-unur, il-President kellha dedika speċjali lit-tfal kollha ta’ Malta u tar-Renju Unit. Hija qalet li dawn it-tfal mingħajr aċess għall-edukazzjoni qed jiġu mċaħħda minn dritt uman fundamentali, u anke minn dritt fundamentali li t-tfal għandhom u li jissemma fil-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal tal-Ġnus Magħquda – liema konvenzjoni din is-sena tagħlaq 30 sena minn mindu ġiet iffirmata mill-parti l-kbira tal-pajjiżi tad-dinja.

Fiċ-ċerimonja tal-gradwazzjoni, il-President rringrazzjat lill-Università ta’ Leicester għal dan l-unur, u faħħret lill-istess istituzzjoni għas-sens ta’ inklużjoni li tħaddan u l-promozzjoni tal-valuri fosthom tad-dinjità umana. Il-President kienet akkumpanjata mill-Kummissarju Għoli ta’ Malta għar-Renju Unit Joseph Cole.

Spazju ġdid fl-Università għall-istudju u l-mistrieħ

Kollaborazzjoni bejn l-Università ta’ Malta u l-bank APS wasslet għall-bini ta’ kabina ġdida fl-Università li se toffri spazju għall-istudenti.

Dan l-ispazju se jkun jista’ jintuża mill-istudenti waqt l-istudji tagħhom, kemm biex jaħdmu kif ukoll biex jirralssaw xi ftit.Aqra aktar

Tkompli l-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni

Fl-Università ta’ Malta dalgħodu qed tiġi organizzata konferenza dwar il-ġlieda kontra t-traffikar tal-persuni. L-għan ta’ dan huwa sabiex ikunu mwieġba mistoqsijiet relatat ma’ dan it-traffikar ta’ tfal u adultati għall-esplojtazzjoni kummerċjali fil-qasam tal-prostituzzjoni.Aqra aktar

Għoti ta’ ċertifikati lill-ħaddiema ta’ Identity Malta wara kors fl-Università dwar il-Liġi taċ-Ċivil

“Il-ħidma tal-Aġenzija Identity Malta li tagħraf il-potenzjal tal-ħaddiema tagħha u tinvesti fihom, jinkwadra tajjeb ferm mal-istrateġija tal-Gvern sabiex niżviluppaw mexxejja fiċ-ċivil, aktar milli amministraturi.”

Qalet dan is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi, Ċittadinanza u Simplifikazzjoni ta’ Proċessi Amministrattivi Julia Farrugia Portelli, waqt ċerimonja ta’ għoti ta’ ċertifikati lill-ħaddiema t’Identity Malta li temmew b’suċċess kors dwar il-prattika u l-aspetti legali tal-Liġi taċ-Ċivil.Aqra aktar

Iffirmat ftehim li se jservi ta’ aktar għajnuna għal familji vulnerabbli

Daqqa ta’ pinna fil-kampus tal-Università se tissarraf f’għajnuna finanzjarja mill-Gvern ta’ ħamsa u sittin elf ewro kull sena għal tliet snin biex issir riċerka li tagħraf ir-realtajiet u l-isfidi ta’ dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà.

Dan hekk kif ftehim li l-Ministeru tal-Familja, Solidarjetà Soċjali u Drittijiet tat-Tfal iffirma mad-Dipartiment tal-Istudji tal-Familja, u ieħor mal-Fakultà għall-Ħarsien Soċjali, se jagħti aktar għodda lill-akkademiċi biex ikomplu jkunu l-pijunieri li jagħtu dimensjoni aġġornata tal-familja.Aqra aktar

Send this to a friend