UE – Page 6 – One News

Notifiki

“Il-banek ta’ daqs medju jiħtiġilhom trattament differenti”

L-Ewroparlamentari Alfred Sant qal lill-Kumitat Ekonomiku u Monetarju tal-Parlament Ewropew (ECON) li l-banek ta’ daqs medju mill-ekonomiji żgħar u medji tal-Ewropa ta’ isfel jixirqilhom trattament differenti mill-banek tat-Tramuntana tal-Ewropa.  Dr Sant kien qed jitkellem waqt sessjoni ta’ skambju ta’ ideat ma’ Elke Konig, il-Presidenta tas-Single Resolution Board, l-Awtoritá inkarigata milli tiżgura li banek Ewropej li jkollhom diffikultajiet finanzjarji jiġu sorveljati tajjeb.

B’reazzjoni għall-kummenti ta’ Dr Sant, Konig saħqet li huma jagħmlu minn kollox biex ma japplikawx ir-regoli bl-istess mod għal kulħadd, imma mbagħad qalet ukoll li ma tantx hemm differenza bejn banek tan-nord u dawk tas-sud u li għandhom jiġu ttrattati b’mod konsistenti skond ir-regoli tal-UE.

Aqra aktar

Bonnici u Abela jirrappreżentaw lil Malta f’Washington

Il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, Owen Bonnici, u l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Carmelo Abela, attendew għal-Laqgħa Ministerjali bejn l-UE u l-Istati Uniti fuq il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni organizzata mill-Istati Uniti f’Washington.

Din il-laqgħ ssir bil-għan li tevalwa l-koperazzjoni Trans-Atlantika fil-ġlieda kontra t- terroriżmu u l-kriminalità internazzjonali.

Il-Ministri Maltin taw ħarsa lejn il-prijoritajiet fil-qasam tal-ġustizzja u l-intern fl-ewwel nofs tal-2017, waqt il-perjodu tal-Presidenza Maltija tal-UE.

Qalu li f’dan iż-żmien Malta se tkompli taħdem biex issaħħaħ il-koperazzjoni bejn l-Istati Membri u tiddiskuti sfidi komuni fil-qasam tas-sigurtà għal benefiċċju taċ-ċittadini Ewropej.

Aqra aktar

“Dak li tiddeċiedi l-Ewropa se jkollu impatt dirett fuq Malta”

“Is-sentejn u nofs li ġejjin se jkunu determinanti għall-Unjoni Ewropea biex tilqa’ għall-isfidi li għandha quddiemha. L-UE tista’ tieħu deċiżjonijiet li ma jkunux fl-interess tagħna. Għalhekk rridu niflu l-effett tad-deċiżjonijiet li jittieħdu mill-UE. Jekk l-UE issir għaqda militari, Malta tkun fuq il-fruntiera ta’ din l-għaqda militari minħabba l-qagħda ġeografika tagħha. Il-Kostituzzjoni ta’ pajjiżna tipprojbixxi indħil f’alleanzi militari u irrispettivament minn dan  irridu nifhmu jekk għaqda militari tal-UE tkunx fl-interess ta’ pajjiżna. L-Ewropa tista’ tieħu wkoll deċiżjonijiet li jaffettwaw is-servizzi finanzjarji f’pajjiżna. Quddiem l-istaġnar ekonomiku fl-Ewropa u wara l-iskandli tal-Luxleaks u tal-Karti tal-Panama, il-politiċi Ewropej issa jridu jilleġislaw dwar is-servizzi finanzjarji. Dawn il-miżuri jistgħu jaffettwaw is-servizzi finanzjarji f’pajjiżna li jammontaw għal 25% tal-ekonomija tagħna. Id-deċiżjonijiet li jittieħdu fl-Unjoni Ewropa, anke jekk jistgħu jidhru imbiegħda minn Malta, jaffettwaw lilna u lill-familji tagħna. Irridu insegwu dak li għaddej fl-Ewropa u nistaqsu kontinwament kif se niġu affettwati mill-iżviluppi fl-Ewropa.”

Aqra aktar

Il-Parlament Ewropew jivvota biex iwaqqaf lit-Turkija milli tidħol fl-UE

Il-Parlament Ewropew ivvota biex jitwaqqfu il-pjanijiet li ilhom jiġu mħejjija biex it-Turkija tidħol fl-Unjoni Ewropea. Din id-deċiżjoni aktarx ġiet bħala rispons għar-ripressjoni t’Ankara tal-oppożizzjoni politika u l-midja indipendenti li bdiet f’Lulju wara li falla l-kolp ta’ stat.

479 Membri Parlamentari Ewropew ivvutaw favur il-mozzjoni biex jiġu emendati r-relazzjonijiiet ta’ UE-Turkija, b’37 kontra u 107 li astejnew.

Aqra aktar

Il-President tal-Eurogroup ħerqan għall-Presidenza Maltija

Il-Prim Ministru Joseph Muscat laqa’ f’Kastilja lill-Minstru għall-Finanzi Olandiż u President tal-Eurogroup Jeroen Dijsselbloem.

Fost oħrajn iddiskutew il-Presidenza tal-Kunsill, il-futur tal-unità monetarja u Brexit.

Qal li jinsab kuntent li Malta u l-Olanda lesti jikkollaboraw aktar mill-qrib, anke fid-dawl tal-Presidenza Maltija għas-sitt xhur li ġejjin. Qal li hemm bżonn li kulħadd jifhem ir-realtà ta’ pajjiżi żgħar, b’mod partikolari fis-settur bankarju. Fakkar li pajjiżna jista’ jitkellem minn aspett pożittiv, minħabba t-tkabbir ekonomiku li l-pajjiż qed jseperjenza u t-tnaqqis fid-defiċit. Emfasizza li Malta mhix sterjotip ta’ pajjiż membru Ewropew u tifhem il-kuntest ta’ realtajiet differenti.

Il-Ministru Olandiż qal li Malta hija eżempju għall-bqija tal-Ewropa minħabba t-tkabbir ekonomiku, u esprima ħeġġa li jikkollabora ma’ presidenza Maltija.

 

50 miljun persuna fl-UE jbatu minn mard kroniku

“Health at a Glance: Europe 2016”, rapport konġunt bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-OECD ippubblikat illum, juri li l-istennija tal-għomor issa taqbeż it-80 snin f’ħafna mill-pajjiżi tal-UE.

Madankollu, din l-istennija tal-għomor rekord mhux dejjem iġġib magħha snin ta’ ħajja b’saħħitha. Madwar 50 miljun persuna fl-UE jbatu minn ħafna mard kroniku, u kull sena aktar minn nofs miljun persuna fl-età tax-xogħol imutu minħabba fih, u dan jirrappreżenta spiża annwali ta’ madwar 115-il biljun EUR għall-ekonomiji Ewropej.
Aqra aktar

DAQSHEKK vjaġġar kif ġieb u laħaq lejn pajjiżi Ewropej fejn m’hemmx bżonn viża

L-Unjoni Ewropea żvelat pjanijiet għal sistema ġdida ta’ kontrolli ta’ sigurtà fuq vjaġġaturi li għandhom permess jidħlu l-Ewropa mingħajr viża, fi sforz biex jitwaqqfu l-estremisti.

Persuni minn sittin pajjiż fejn hemm waiver fuq il-visa, inkluż l-Istati Uniti, se jkollhom iħallsu €5 u jimlew dokumenti online. Wara, jingħataw permess jivjaġġaw lejn wieħed mis-26 pajjiż Ewropew li fihom m’hemmx bżonn visa.

Il-Kummissarju responsabbli mis-sigurtà fl-Unjoni Ewropea, Julian King, qal li billi jwaqqfu individwu li għandhom potenzjal joħolqu problemi u jżommuhom milli jersqu lejn l-Ewropa, tkun imtejjba s-sigurtà interna fi ħdan l-Unjoni.

Aqra aktar

Alfred Sant: l-għażla ta’ Trump se taffetwa Brexit

L-Ewroparlamentari Alfred Sant qal li minkejja l-iskuntentizza dejjem tinfirex fl-Ewropa, it-ton prevalenti fl-Unjoni Ewropea huwa kif l-Unjoni tiġi integrata aktar biex jiġi evitat it-tieni Brexit minħabba li dan huwa perikoluż ħafna.

“Dawk li qed jitkellmu favur Ewropa Federali għandhom jikkonsolidaw dak li nkiseb sa issa,” wissa l-Ewroparlamentari Malti Alfred Sant waqt Konferenza dwar il-Brexit, lejlet il-Presidenza ta’ Malta tal-Unjoni Ewropea.   

Aqra aktar

Send this to a friend