toroq – One News

Notifiki

Għada filgħodu se tingħalaq parti minn Triq il-Wied fl-Imsida biex isiru xi xogħlijiet

Mill-5:00am ta’ għada s-Sibt, se tibda fażi ġdida tal-pont ta’ Triq il-Wied tal-Imsida, li fuqu tgħaddi Triq Reġjonali. Dan ikkonfermatu l-Aġenzija tal-Gvern Infrastruttura Malta, li żiedet tispjega kif bħala prekawzjoni, il-parti ta’ Triq il-Wied ta’ taħt il-pont se tkun magħluqa sal-4:30pm tas-Sibt stess. Sewwieqa li bi ħsiebhom jgħaddu mill-inħawi f’dawn il-ħinijiet huma mitluba jsegwu t-tabelli temporanji li se jkun hemm fil-qrib.Aqra aktar

It-toroq f’San Pawl il-Baħar riflessjoni tat-tħarbit fi ħdan il-PN

“Imfarrkin ġbin, għadni ġej minn hawn isfel issa ġej minn naħa t’hawnekk it-toroq kull ħofra daqshiex il-karozza kont se nkissirha, jiġifieri dan kont qed inħallas il-liċenzja u insurance jien uwx.”  “Hopeless uwx, ħafna bankini mkissrin.” “Żibel hi, hawnekk għandna l-kunsill hawn taparsi u ħadd ma jagħmel xejn. Mhux ħofor, barrieri għandna hawnekk. Barrieri u żibel u imbarazz” “Imħaffrin kollha, ilma ħiereġ minnhom.”

Kif jixhdu r-residenti ta’ San Pawl l-Baħar u l-madwar, it-toroq f’din iż-żona tant popolari mal-Maltin u t-turisti jinsabu f’qagħda mwiergħa.

Aqra aktar

Imwaqqfa 558 sewwieq mill-Pulizija fl-ewwel lejl tas-sena

L-ewwel lejl tas-sena kien wieħed bla fatalitajiet, fejn il-Pulizija waqqfet total ta’ 558 sewwieq f’diversi spezzjonijiet li saru madwar il-Gżejjer Maltin.

Minn dawn is-sewwieqa, tlieta biss instabu jsuqu taħt l-effett tal-alkoħol. L-operazzjonijiet raw il-parteċipazzjoni tal-Pulizija mis-sezzjoni tat-traffiku flimkien ma’ dawk mis-sezzjoni tal-klieb.Aqra aktar

Sorveljanza kontinwa fuq il-kwalità tat-toroq li jsiru

Bħala proċedura, Infrastruttura Malta tispezzjona l-kwalità tat-toroq wara t-tlestija fix-xogħlijiet tagħhom.

Dan spjegah l-inġinier Fredrick Azzopardi, Kap Eżekuttiv ta’ Infrastruttura Malta, fejn qal li l-ispezzjoni ssir sabiex jiġi determinat li x-xogħol sar skont dak mitlub.Aqra aktar

Erba’ offerti għall-bini mill-ġdid u twessiegħ ta’ toroq bejn Ħal Luqa u Ħal Qormi

Il-Gvern qed iħejji biex is-sena d-dieħla jinbnew mill-ġdid u jitwessgħu Triq Ħal Qormi u Triq San Tumas, bejn Ħal Luqa u Ħal Qormi. F’messaġġ fuq Facebook, il-Ministru Ian Borg spjega kif Infrastruttura Malta rċeviet 4 offerti, b’valur medju ta’ €9.2 miljun għax-xogħol meħtieġ sabiex il-Gvern itejjeb il-kwalità, l-effiċjenza u s-sigurtà ta’ din it-triq importanti. Aqra aktar

Send this to a friend