tindif | One News

Notifiki

Jinġabru 128 tunnellata ta’ skart f’Birżebbuġa

Fl-aħħar erbat ijiem, għaxar ħaddiema mid-Diviżjoni għat-Tindif ġabru mal-mija u tmienja u għoxrin tunnellata ta’ skart tal-kostruzzjoni u skart ieħor li ħammġu u kerrhu ż-żona tal-Girgħien f’Tal-Papa f’Birżebbuġa.

Id-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni, Ramon Deguara, qal li fl-ewwel tliet xhur tas-ena, il-ħaddiema tad-Diviżjoni ġabru ’l fuq minn erbat elef u ħames mitt tunnellata ta’ skart illegali waqt li s-sena li għaddiet inħarġu ’l fuq minn elf u mitejn ċitazzjoni fil-konfront ta’ persuni li nqabdu jarmu barra.

“F’dawn l-aħħar tliet xhur inħarġu madwar ħames mitt ċitazzjoni għal min abbuża kemm minn sempliċiment borża tal-iskart illi tinħareġ fil-ġurnata l-ħażina, kif ukoll għar-rimi llegali tal-iskart”

Waqt li kienu għaddejjin l-aħħar xogħlijiet ta’ tindif f’Birżebbuġa, is-Segretarju Parlamentari għall-Indafa Pubblika, Deo Debattista, semma kif dan l-aġir irresponsabbli jrid jispiċċa.

“Isiru aktar aware u jkunu aktar aware ukoll minn numri li għandna available, mill-app online. 1718 biex jiġbrulek l-iskart jekk għandek skart żejjed jew ma tafx x’se tagħmel bih u fl-istess ħin hemm app biex ikoll tirraporta. Ħalli kemm jista’ jkun inkunu kollha qed niġbdu ħabel wieħed ħalli jkollna Malta dejjem isbaħ.”

Il-Ministru għall-Gvern Lokali Owen Bonnici qal li s-sena l-oħra biss id-Diviżjoni neħħiet aktar minn 16-il elf tunnellata ta’ skart mormi illegalment. Qal li din id-diviżjoni tagħmel l-almu tagħha biex tiżgura li pajjiżna jinżamm nadif u miżmum sew.

Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Silvio Parnis, li l-Uffiċjali tal-Komunità qed ikunu aktar qrib il-bżonnijiet tal-komunità. Qal li l-investiment li qed isir fl-operat tal-LESA, li qed taħdem id f’id mad-diviżjoni għall-Indafa, se jwassal għal servizz aħjar liċ-ċittadin.

648 imħarrka wara li nqabdu jarmu barra

Bejn Jannar ta’ din is-sena u s-Sibt 25 ta’ Awwissu, l-Aġenzija LESA rrapportat li b’kollox ġew imwidba 800 persuna u li minnhom tħarrku 648 b’rabta ma’ offiżi ambjentali. Dan ikompli juri biċ-ċar li l-uffiċjali tal-komunità, li fl-ewwel ta’ Mejju li għadda ġew trasferiti mal-aġenzija governattiva LESA, qegħdin ikunu aktar viċin il-bżonnijiet tal-komunità u issa l-infurzar lokali ma baqax biss limitat għall-kontravenzjonjiet tat-traffiku iżda qed jimraħ f’oqsma importanti oħra.
Aqra aktar

Jitnaddaf dak li jħalli warajh il-maltemp

Id-Divizjoni tat-Tindif u l-Manutenzjoni fl-aħħar sigħat komplew iwettqu tindif u anke bini ta’ ħitan tas-sejjiegħ mill-ġdid li twaqqa’ bil-maltemp.

Dan biex it-toroq tagħna jibqgħu fl-aħjar stat u jiġu evitati aċċidenti oħra.

Id-Dmugħ ta’ San Lawrenz bkewh il-Ħadd iżda anke dalgħodu

Id-Dmugħ ta’ San Lawrenz bkewh il-Ħadd u anke dalgħodu l-ħaddiema tal-Kunsill, residenti, bdiewa, kaċċaturi, nassaba u anzjani li jifrekwentaw ta’ spiss iż-żona tal-irdumijiet ta’ Ħad-Dingli. Dan sabiex inaddfu il-ħmieġ li ħallew warajhom nies irresponsabbli li rmew il-ħmieġ fuq l-irdumijiet u fejn fettilhom.Aqra aktar

Il-Gvern se jinvesti f’dehra ħolistika fil-lokalitajiet Maltin

Il-Gvern qed jinvesti biex tittejjeb id-dehra ħolistika tal-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex.  Bdiet ukoll ħidma biex tiġi stabbilitá aġenzija dwar it-tindif, hekk kif imwiegħed fil-manifest elettorali. Dan ħabbru Is-Segretarju Parlamentari għall-Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta 2018, Deo Debattista.

Aqra aktar

Kliem ta’ tifħir għall-ħaddiema tad-Direttorat tat-tindif

Wara li eluf ta’ nies ħonqu t-toroq tal-Furjana u tal-Belt Valletta għall-festa ta’ briju u kuluri, kienu bosta li kellhom kliem ta’ tifħir għall-ħaddiema tad-Direttorat tat-Tindif hekk kif it-toroq li fihom kien hemm numru sostanzjali ta’ skart tnaddfu kollha filwaqt li nħasslu t-toroq mingħajr ebda ostaklu għat-traffiku.

Aqra aktar

Send this to a friend