tfal – Page 6 – One News

Notifiki

Il-ġenituri u l-għalliema bi rwol importanti

L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu twaqqfet mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol f’Lulju tal-2014 bil-għan li tidderieġi u tieħu ħsieb it-twettiq tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Litteriżmu għal Kulħadd (2014-2019).

Tul dawn it-tliet snin ta’ ħidma, l-Aġenzija introduċiet programmi u inizjattivi ġodda ta’ litteriżmu bħal:

• Aqra Miegħi/Read with Me
• Seħer l-Istejjer/The Magic of Stories
• L-Ambaxxaturi tal-Qari/Reading Ambassadors
• Aqra kemm Tiflaħ/Enriching Classroom Libraries
• Il-Brillantini tal-Qari/Reading Stars
• Bil-Qari u l-Kitba Niskorja/ Footballers Read and Write Programme

Issokta x-xogħol tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu li kabbret, xerrdet u saħħet programmi oħrajn li kienu ġa jeżistu qabel bħall-Programm Nwar, Klabb Naħla, ix-Xalati ta’ Kitba u l-Klabbs tal-Kitba. Dan bl-għan li tippromwovi u ttejjeb il-prattiċi tal-litteriżmu fost it-tfal, iż-żgħażagħ, l-adulti u l-anzjani.

Iżda minkejja dawn l-inizjattivi, xorta waħda fadal aktar xi jsir f’dan ir-rigward.

Il-gazzetta KullĦadd tkellmet mal-Kap tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, David Muscat, li stqarr li minkejja li għal dawn l-inizjattivi r-rispons kien wieħed tajjeb, xorta waħda pajjiżna għad m’għandux il-kultura tal-qari.

Aqra aktar

F’Settembru: iktar tablets f’idejn it-tfal

Fil-bidu tas-sena skolastika li ġejja t-tfal li telgħin ir-raba’ sena tal-primarja jingħataw it-tablet biex hekk jibda t-tieni ċiklu tat-tqassim ta’ din l-għodda edukattiva u għas-sena skolastika li jmiss ikunu t-tfal fir-raba’ sena u fil-ħames sena tal-primarja li jużaw din l-għodda.

Dan wara li s-sena li għaddiet ingħatat lit-tfal tar-raba’ sena tal-primarja. Kien il-Ministru għall-Edukazzjoni, Evarist Bartolo, li ħabbar kif huwa maħsub li bejn Settembru u Ottubru ta’ din is-sena jibda l-proċess li jingħataw it-tablet it-tfal kollha tar-raba’ sena, għas-sena skolastika 2017/2018.

Dan ifisser li jkun beda t-tieni ċiklu, liema ċiklu jerġa’ jirrepeti ruħu fit-tielet sena. Bartolo nnota wkoll kif bdiet l-evalwazzjoni tal-ewwel ftit xhur u l-monitoraġġ ta’ kif intuża t-tablet mit-tfal.

Aqra aktar

11,000 tifel u tifla madwar Malta u Għawdex se jagħmlu l-istess ħaġa

Eluf ta’ tfal se jattendu SkolaSajf din is-sena. Skola ta’ attivitajiet divertenti għal dawk bejn it-tlieta u s-sittax-il sena. Permezz ta’ dawn l-attivitajiet, jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom. Il-programm ta’ din is-sena huwa maħsub sew u bilanċjat, bit-tema ‘Edukazzjoni Għal Kulħadd’.

Spjegatilna aktar Josette Fiott, CEO Designate tal-Fondazzjoni Għas-Servizzi Edukattivi. Aqra aktar

Ġenji żgħar Maltin u Matematiċi!

Kienet prestazzjoni eċċellenti dik ta’ studenti Maltin fil-logħob internazzjonali tal-matematika.

L-istudenti marru tajjeb immens fl-ewwel parteċipazzjoni tar-raba’ tournament internazzjonali, fejn irnexxielhom jirbħu pożizzjonijiet għoljin minkejja l-kompetizzjoni qawwija.Aqra aktar

60 rapport dwar tfal f’Child Care Centres

Minn Lulju tas-sena l-oħra, id-Direttorat tal-Kwalità u Standards fl-Edukazzjoni irċieva 60 rapport li l-ebda wieħed minnhom ma kien relatat ma’ maltrattament mill-ġenituri tat-tfal stess li jattendu ċ-Child Care Centres.

Meta wieġeb mistopqsija parlamentari tad-deputat Nazzjonalista Stephen Spiteri, il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li f’każijiet ta’ allegat abbuż mill-ġenituri, dan jiġi riferut lill-awtorità konċernata, l-Appoġġ, u għal raġunijiet ta’ kunfidenzjalità dawn mhux dejjem jaslu għand id-direttorat.

Aqra aktar

Tifla ta’ tliet snin tindarab gravi fil-Belt Valletta

Tifla ta’ tliet snin indarbet gravi wara li waqgħet minn fuq bandla fi Pjazza San Ġorġ fil-Belt Valletta.

Fi stqarrija l-Pulizija sostniet li ftit qabel il-ħdax u nofs ta’ filgħaxija ġiet infurmata mill-awtoritajiet tas-saħħa li kienet iddaħlet tifla Awstraljana l-Isptar Mater Dei minħabba li kienet sofriet xi ġrieħi.

Aqra aktar

It-tfal issa għandhom ambulanza għalihom

Il-Malta Red Cross inawgurat ambulanza ġdida għat-tfal. Din l-ambulanza se tkun qed twassal tfal li jingħataw kura l-isptar u li jkollhom bżonn imorru l-ajruport internazzjonali ta’ Malta biex jaqbdu vjaġġ biex jingħataw kura barra mill-pajjiż.

Vjaġġi li jsiru bejn 40 u 80 darba fis-sena. Id-disinn ikkulurit li qed jagħti dehra isbaħ lil din l-ambulanza sar propju mit-tfal stess li għandhom bejn tlieta u ħames snin li għamlu tpinġijiet apposta li llum sabu posthom fuq din l-ewwel ambulanza għat-tfal.

Ambulanza li saret b’investiment ta’ €30,000, flus li fost oħrajn inġabru minn attivitajiet organizzati mill-Malta Red Cross u minn rotary club.

Aqra aktar

L-iskola Sekondarja ta’ Pembroke toħroġ rebbieħa

Studenti tat-tieni sena mill-iskola Sekondarja ta’ Pembroke tal-kulleġġ Santa Klara, għadhom kif rebħu Ekoteenz kwizz li xxandar fuq l-istazzjon nazzjonali TVM.

Il-kwizz kien mifrux fuq tlettax–il ġimgħa u fih ħadu sehem 16-il skola medja u sekondarja. It-tim tal-iskola sekondarja kien magħmul minn Kyle Borg, Nathan Spiteri Hogan u Beatrice Mizzi.

Il-mistoqsijiet tal-kwizz kienu fuq temi ta’ żvilupp sostennibli. Dan il-kwizz kien imtella’ minn YRE Malta u l-iskola ingħatat €300 li kienu sponsorjati mill-HSBC programme Catch The Drop li ser jintużaw għal proġett għal konservazzjoni tal-ilma fl-iskola, filwaqt l-istudenti ingħataw billow tablet kull wieħed.

Send this to a friend