tfal – Page 18 – One News

Notifiki

FILMAT: It-tfal għandhom ikunu jafu l-verità dwar Father Christmas?

Il-mistoqsija jekk għandniex ngħidu lit-tfal li father christmas jeżisti, ġiet diskussa fuq il-programm PJAZZA flimkien mat-Terapista tal-familja Dr Charles Azzopardi.

Ġenituri kienu qed jiġu mwissija biex jaħsbuha darbtejn jekk qed jgħidu lit-tfal tagħhom li l-Father Christmas jeżisti. Dan ġie diskuss f’artiklu fil-ġurnal Lancet Psychiatry fejn żewġ psikologi ddiskutew il-moralitá wara din il-‘gidba’.

Iżda bħal kull ħaġa oħra, hemm żewġ uċuħ tal-munitá, b’uħud jemmnu li l-father christmas huwa parti minn memorja speċjali għat-tfal tagħna filwaqt li oħrajn iqisu li din l-illużjoni jaf tħalli effett ħażin fuq uliedhom.

Aqra aktar

Oliver Scicluna sar missier!

Il-Kummissarju tal-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b’Diżabiltà ħabbar li sar missier. Scicluna huwa maħbub u ammirat minn bosta għad-determinazzjoni kbira li għandu biex ikun il-vuċi ta’ persuni li għandhom diżabiltà.

Ftit ilu ħabbar hekk:

Aqra aktar

Karriera fir-robotika u l-logħob diġitali

F’dinja fejn kull ma jmur it-teknoloġija dejjem tikber u toħloq impjiegi u opportunatijiet ġodda, rridu nħajru lil iżjed tfal biex sa minn età żgħira jibdew jaħsbu u jfasslu l-karriera tagħhom f’din l-industrija. Kien dan il-għan li għalih ittellgħet it-tieni edizzjoni tan-‘National Hour of Code’.

Aqra aktar

Tradizzjoni tal-Milied li TWERWER lit-tfal u li nittamaw ma tispirax ġenituri Maltin!

Jekk tkun bilgħaqal, jiġi San Niklaw u jtik rigal. S’hemm it-tfal Maltin huma konxji.

It-tfal tar-Repubblika Ċeka għandhom biċċa inkwiet oħra, għax mhux biss iridu jkunu bilgħaqal, imma jridu juru dan l-għaqal lix-xitan!

Tradizzjoni ħelwa u b’intenzjoni tajba li iżda twerwer lit-tfal hija spejgata f’dan il-filmat.

Aqra aktar

Qaltlu li sejra l-Arabja Sawdija imma ġiet Malta bit-tfal u sabet raġel ieħor

Il-Qorti laqgħat talba ta’ missier, biex uliedu ta’ seba u sitt snin imorru lura New Zealand minn Malta. Dan għaliex l-omm qed iżżommhom hawn mingħajr il-kunsens tal-missier.

Kien biss permezz ta’ email li l-missier sar jaf li wliedu jinsabu Malta. L-omm kienet qaltlu li kienet se teħodhom jaraw lin-nanniet fl-Arabja Sawdija, iżda meta kien qed ikellem lil bintu fuq Skype, din żvelat li kienu se jitilqu minn hemm.

L-omm provdiet il-verżjoni tagħha wkoll; qalet li l-missier li jgħix New Zealand ma kellux biex imantni lit-tfal, li qatt ma ftiehmu dwar kemm kienet se ddum barra minn New Zealand, li tinsab f’relazzjoni ma raġel ieħor hawn Malta, u li t-tfal huma kuntenti.

 

Il-Papa jieħu l-okkażjoni biex permezz tal-presepju Malti, jitkellem dwar suġġett importanti

Il-Papa Franġisku ħa l-okkazjoni biex jgħaddi il-ħsibijiet tiegħu dwar il-problema tal-immigrazzjoni meta dalgħodu ippresjeda għal udjenza pubblika fil-Vatikan li matulha l-Arċisqof Charles Scicluna ta spjega tas-sinjifikat tal-presepju Malti li se jkun inawgurat iktar tard illum fil-Vatikan.

Il-Papa irrefera għall-immigrazzjoni meta kien qed jikkummenta dwar il-luzzu li jinsab f’dan il-presepju.

Aqra aktar

Kif dan ir-ritratt biddel ħajjet familja

Ġieli rajtu dan it-tifel f’xi meme fuq l-internet?

Dan huwa Sammy Griner minn Jacksonville Florida, li llum għandu għaxar snin. Meta ommu ħadet ir-ritratt fl-2007, qatt ma basret li kien se jsir famuż daqhsekk. Dak iż-żmien kellu biss 11-il xahar. B’ħarsa determinata, beda jissejjaħ ‘Success Kid’ meta r-ritratt sar viral fl-2010.

L-obeżita’ fit-tfal hi waħda mill-prijoritajiet ta’ Malta fil-Presidenza

Il-Gvern qiegħed jieħu l-problema tal-obeżità bis-serjetà. Tant hu hekk illi qiegħed isib tifħir minn għaqdiet u aġenziji Ewropej talli l-Gvern Malti poġġa l-obeżità fit-tfal bħala waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Presidenza Maltija tal-Kunsill tas-Saħħa Ewropew.

Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għas-Saħħa.

Intqal ukoll li l-Gvern ħadem ħafna biex jindirizza din il-problema, speċjalment l-obeżità fit-tfal. Fost l-inizjattivi biex tkun indirizzata dil-problema kienet imfassla l-Whole School Approach to a Healthy Lifestyle, li fost l-oħrajn waslet biex issir ħidma fil-canteens tal-iskejjel, biex joffru ikel nutrittiv lill-istudenti. Kienu mwaqqfa wkoll il-lifestyle clinics, kliniċi fil-kura primarja li jagħtu pariri għall-ħajja aktar b’saħħitha.

Aqra aktar

L-iżgħar single mother biċ-children’s allowance għandha bejn 10 u 14; l-ikbar bejn 70 u 74!

Tabella li l-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia poġġa fuq il-Mejda tal-Kamra turi li l-iżgħar single mother li tirċievi ċ-Children’s Allowance għandha  bejn 10 u 14-il sena u toqgħod il-Belt Valletta waqt li l-akbar waħda fl-età għandha bejn 70 u 74 sena u toqgħod Ħaż-Zabbar.

Il-Ministru, li kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari tad-deputat laborista Anthony Agius Decelis, qal li n-numru ta’ single parents li jirċievu l-għajnuna soċjali, kien ta’ 5,772.

Aqra aktar

Send this to a friend