tfal – Page 16 – One News

Notifiki

L-eżempju lill-ulied ċentrali fil-messaġġ tal-President

  • Tisħaq fuq ir-rispett, il-paċi u l-inklużjoni tat-tfal minn realtajiet differenti

L-eżempju li l-ġenerazzjonijiet adulti għandhom jagħtu lill-ulied kien ċentrali fil-messaġġ tal-President tar-Repubblika għal dawn iż-żminijiet ta’ festi.

Eżempju li għandu jkun mibni fuq il-ħtieġa għall-paċi u r-rispett li dan iż-żmien nisimgħu tant dwarhom.

“Huwa żmien ta’ opporunità li nsaħħu l-paċi. Paċi dejjiema tfisser li mhux biss nassiguraw li ma jkunx hemm vjolenza u ħsara lill-proxxmu tagħna. Iżda, li b’mod pożittiv u proattiv noħolqu  opportunitajiet biex nitkellmu bejnietna, naħdmu biex nibnu relazzjonijiet b’saħħithom, insaħħu l-parteċipazzjoni demokratika u niżviluppaw kultura ta’ rispett lejn xulxin,” qalet il-President tar-Repubblika.

Aqra aktar

Studenti jiksbu rekord uniku – ipinġu fuq il-kartonċin!

L-Erbgħa 21 ta’ Diċembru 2016, l-għalliema, LSAs, l-istudenti u l-ġenituri tal-ħames sena tal-iskola tas-Seminarju tal-Arċisqof waqqfu rekord ġdid.  Dan kien jinkludi tpinġija ta’ 7m b’4m fuq 80 kartonċina bajda.

L-istampa finali kienet dik ta’ silhouette tax-xena tan-natività f’inqas minn sagħtejn.  L-istudenti u l-ġenituri ngħataw parti mill-istampa kollha li kellhom ikabbru fuq il-kartonċin.  Wara li l-istudenti u l-ġenituri pinġew l-istampa tagħhom, dawn twaħħlu kollha fuq il-kanvas.

Rappreżentant mill-Malta Records ra dan il-proġett u ppreżenta lit-tim midalja u ċertifikat tal-kisba ta’ dan ir-rekord ġdid.  Fl-aħħar ittieħed ritratt ta’ tifkira ta’ dan l-avveniment.

Aqra aktar

Tfal tal-iskola se jkollhom serje ta’ films jispjegaw ċertu kliem bil-Malti

Tfal tal-iskola li jattendu skejjel tal-gvern, tal-knisja u skejjel indipendenti, dalwaqt se jkollhom aċċess għal serje ta’ filmati li jispjegaw it-tifsira ta’ kliem speċifiċi bil-Malti, u oħrajn li jiffokaw fuq l-oriġini u t-tifsira ta’proverbji Maltin.

Dawn il-filmati edukattivi, prodotti minn FIMBank plc bħala parti mill-programm tiegħu għal Responsabilità Soċjali Korporattiva, se jitqassmu fl-iskejjel kollha primarji u sekondarji f’Malta.

Din l-inizjattiva tħabbret waqt żjara li għamel il-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Impjiegi Evarist Bartolo fl-uffiċċju ewlieni tal-bank f’San Ġiljan.

Aqra aktar

“Fejn it-tfal waqfu jibku”

“Aleppo huwa post fejn it-tfal waqfu jibku.”

Hekk jirrakkonta ġurnalist ma’ Channel 4 li żar din il-belt Sirjana u nzerta familja ftit wara li ntlaqtet il-blokka ta’ appartamenti fejn kienet tgħix. Tarbija ta’ mhux aktar minn sentejn tidher fi stat qawwi ta’ xokk imma bilkemm tista’ tibki.

Tfajjel iżomm tarbija ta’ xahar mejta f’idu u jirrifjuta li jitlaqha.

Omm tgħajjat li qatlula lill-uliedha kollha.

Eluf jinsabu maqbuda f’kundizzjoniet ta’ disprament, filwaqt li jkompli d-diżgwid dwar pjan ta’ evakwazzjoni ta’ persuni ċivili.

Aqra aktar

Jekk ħadt Children’s Allowance differenti hemm raġuni

Fl-aħħar jiem kien hemm min ikkummenta kif seta’ rċieva ċekk taċ-children’s allowance li kellu rata inqas minn tas-sena ta’ qabel. U f’siti soċjali qabdet diskussjoni ma taqta’ xejn. Tlabna kjarifika mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali li qal:  “Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jixtieq javża li l-pagamenti tal-Allowance tat-Tfal li se jitħallsu fis-17 ta’ Diċembru, 2016 u li jkopru l-perjodu minn Jannar 2017 sa April 2017, huma bbażati fuq id-dħul tas-sena bażi 2015.”

Aqra aktar

Min ingħata din il-merħba fl-iskola primarja ta’ Birkirkara?

Il-ferħ fuq wiċċ it-tfal tal-iskola primarja ta’ Birkirkara, parti mill-Kulleġġ Santa Tereża, laqatna f’dan il-filmat.

Ittieħed waqt żjara oħra tas-Sur Edgar Preca bħala parti mill-kampanja tal-Piggy Banks b’risq l-Istrina u The Malta Community Chest Fund Foundation.

Dan tal-aħħar jgħin nies li jkunu għaddejjin minn ċirkostanzi diffiċli ħafna f’ħajjithom, b’mod partikolari l-pazjenti morda bil-kanċer u l-familji tagħhom li jkunu qed jirċievu trattament barra mill-pajjiż.

Aqra aktar

Send this to a friend