tfal – Page 11 – One News

Notifiki

Gvern Laburista b’inċentivi ġodda għal min irid jaddotta

F’dawn l-aħħar erba’ snin, Gvern Laburista introduċa numru ta’ inċentivi għal ġenituri li jaddottaw. Liema inċentivi jassiguraw li dawk li jaddottaw it-tfal ikollhom l-istess drittijiet bħal ġenituri li jkollhom tarbija. L-ewwel inċentivi li introduċa dan il-Gvern kienet li ġenituri adottivi jibdew igawdu minn  maternity leave u maternity benefit. 

Aqra aktar

Il-bandiera tal-Commonwealth tittajjar fil-Barrakka

Tfal tal-iskola, tajru l-bandiera tal-Commonwealth ftit ħin qabel l-isparaturi mat-tokki ta’ nofsinhar fil-barrakka ta’ fuq. Din kienet l-ewwel fuq l-aġenda tal-lum, jum li fih il-pajjiżi li fl-antik kienu kolonji Ingliżi qed ifakkru l-jum iddedikat għall-Commonwealth.

Aqra aktar

Anzjan ta’ 73 sejjer ħames snin ħabs għax ipproduċa u iċċirkola ritratti indiċenti ta’ tfal

Raġel ta’ 73 sena intbagħat ħames snin ħabs wara li wieġeb ħati li pproduċa u ċċirkola ritratti indiċenti ta’ tfal.

Anthony Pandolfino kien akkużat li uża l-kompjuter biex jakkwista materjal mhux diċenti ta’ persuni taħt l-età. Fl-awla l-prosekuzzjoni esebixxiet hard disks, cameras u affarijiet elettronċi li jappartjenu għall-akkużat kif ukoll qalet li nstabu ammont kbir ta’ ritratti indiċenti. Fl-istess waqt li l-Pulizija għada qed tispezzjona l-materjal biex tara jekk fost dawk ir-ritratti hemmx tfal Maltin.

Aqra aktar

Żewġ protagonisti jisirqu x-xena waqt intervista LIVE mal-BBC

Il-professur Robert E Kelly irnexxilu jibqa’ kalm waqt intervista mal-BBC, meta ż-żewġ uliedu ddeċidew jisirqu x-xena. Dan għamluh b’mod dirett meta kien qed jixxandar mad-dinja kollha.

Kien qed jiddiskuti l-Korea ta’ Isfel meta l-ewwel daħlet bintu, u wara tarbija. Huwa jidħak u jiskuża ruħu, filwaqt li wara ftit tidħol mara fi stat ta’ paniku tgħin lit-tfal joħorġu ‘l barra.

Aqra aktar

Rabja għal sentenza tal-Qorti

Sentenza tal-Qorti li ngħatat f’Singapore ħolqot polemika sħiħa u rabja fost iċ-ċittadini. Dan wara li Joshua Robinson li nstab ħati li għamel att sesswali ma’ żewġ tfajliet taħt l-età ingħata sentenza ta’ erba’ snin ħabs. Kienu bosta l-kummenti ta’ rabja fost il-pubbliku, hekk kif fi kliemhom l-akkużat kellhu jeħel aktar snin il-ħabs.

Aqra aktar

Aktar minn 12,000 single parent f’Malta

In-numru ta’ single parents reġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali f’Malta u f’Għawdex huwa ta’ 12,472 ġenitur. Fi tweġiba għall-mistoqsija Parlamentari, l-Ministru Michael Farrugia ta rendikont tan-numru ta’ single parents f’Malta u f’Għawdex flimkien mat-total ta’ tfal li dawn il-ġenituri qed jieħdu ħsieb.

Aqra aktar

“It-tniġġis tal-arja marbut mal-mewt ta’ 600,000 tifel u tifla”

Id-Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, Dr. Margaret Chan, qalet li t-tniġġis tal-arja hu “fost l-ikbar theddidiet” li d-dinja qed taffaċċja llum il-ġurnata. Hi sostniet li l-problema tant hi serja li hi ferm ikbar mill-problema tal-HIV u tal-Ebola.

Chan sostniet li l-kwalità ħażina tal-arja qed tħalli impatt ħażin b’mod partikolari fuq it-tfal u ż-żgħażagħ.

Aqra aktar

Sentenza mnaqqsa għal anzjan li ħa ritratti indeċenti ta’ tfal

Giuseppe Calleja ta’ 77 sena kellu s-sentenza tiegħu mnaqqsa wara li oriġinarjament kien instab ħati li ġibed ritratti u filmati ta’ tfal li kienu indeċenti.

Erba’ snin ilu l-anzjan kien instab ħati li fl-2007 ħa sehem f’att li għen fil-koruzzjoni ta’ żewġ t’itfal li kellhom ħmistax-il sena.

Huwa iżda ma kienx instab ħati li pparteċipa f’attivitajiet sesswali mal-minuri.

Aqra aktar

Send this to a friend