tfal | One News - Part 11

Notifiki

Tfal attakkati, stuprati u maqtula

Il-Nazzjonijiet Magħquda wissew li ammont kbir ta’ tfal qed jipperikolaw ħajjithom billi jivjaġġaw mill-Libja għall-Italja. Skont Unicef, mas-26,000 tifel u tifla, ħafna minnhom waħedhom, vjaġġaw fil-Mediterran is-sena li għaddiet.

Iżda f’rapport ġdid bl-isem A Deadly Journey for Children, Unicef qalu li huwa allarmanti kemm tfal isofru minn vjolenza u abbuż sesswali meta jiġu f’idejn min jitraffikahom. Agħar minn hekk, ikun hemm ħafna li jkun attakkati b’mod brutali, stuprati u anke maqtula.

Aqra aktar

Ħafna spiderman u prinċipessi fost ir-ritratti tal-karnival li bgħattulna!

Illum hija ġurnata sinonima mal-briju u festa ta’ kuluri hekk kif fil-Belt Valletta jissokta l-Karnival tat-tfal. Kienu bosta l-ġenituri li bgħatulna ritratti tat-tfal tagħhom b’kostumi mill-isbaħ, iżda jkollna nammettu li l-iktar ħaġa li spikkat f’dawn ir-ritratti hija t-tbissima fuq fomm iċ-ċkejknin hekk kif f’dawn il-ġranet jkollhom iċ-ċans li jinbidlu fil-karattru favorit tagħhom.

Għidulna aktar dwar il-kostumi tagħkom: IVVOTA: tixtri, tiddobba, jew tagħmel inti?

Aqra aktar

FILMAT: L-infermiera jagħmlu minn kollox biex iżommu ċkejkna bi tbissima

F’dan il-filmat sempliċi li juru numru ta’ infermiera jiżfnu u jkantaw ma’ ċkejkna li qed tingħata l-kura l-isptar jnissel tbissima, iżda mhux biss.

Dan il-filmat juri d-dedikazzjoni tal-infermiera li mhux biss jassiguraw li jagħtu l-aqwa għajnuna lill-pazjenti iżda jagħmlu ukoll ħilithom biex minkejja d-diffikultajiet u t-tbatija li jkunu għaddejjin minnha l-pazjenti jibqgħu bi tbissima fuq fommhom u jsibu l-pożittiv fost in-negattivita.

Aqra aktar

Aktar minn 1,600 japplikaw online għall-iskejjel tal-Knisja – fadal 878 post vakanti

Sal-lum, mill-kriterji kollha għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja, 1,620 ssottomettew l-applikazzjoni tagħhom online.

Il-Bord tad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja issa qed jilqa’ applikazzjonijiet tard skont il-Kriterju ‘Applikanti Oħra’, għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja fl-ewwel sena kindergarten, it-tieni sena kindergarten, l-ewwel sena primarja u l-ewwel sena sekondarja, għas-sena skolastika 2017 – 2018. Wieħed jista’ japplika online fuq www.knisja.org/applications sa nhar il-Ħamis, 23 ta’ Frar 2017, jew imur il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana, jew fl-iskola St Michael, Santa Venera, nhar il-Ħamis, 23 ta’ Frar 2017, bejn id-9am u s-1pm.

Wara li ġew milqugħa l-applikazzjonijiet tal-Ewwel Kriterju u tal-Każijiet Serji tal-Ewwel Kriterju, in-numru ta’ postijiet vakanti għall-‘Applikanti l-Oħra’ huwa ta’ 878 minn total ta’ 1,564 post. Il-postijiet vakanti għall-‘Applikanti l-Oħra’ huma maqsumin hekk:

Aqra aktar

52 tqal taħt it-tmintax-il sena fl-2016

Tnejn u ħamsin tfajla fittxew l-għajnuna taċ-ċentru Għożża fl-2016. Dan għax inqabdu tqal qabel l-eta’ ta’ tmintax-il sena. Għalkemm numru li jidher mhux żgħir dan huwa inqas mill-madwar mija li sa sitt snin kienu jirrikorru għand dan iċ-ċentru.

Melanie Bonavia, uffiċċjal tas-Servizz Għożża li jaħdmu ma tfajliet li jkun ħarġu tqal taħt l-eta tkellmet dwar dan waqt il-programm One News Breakfast. Spjegat li ċ-ċentru joffri kemm programmi ta’ councelling kif ukoll pjan ta’ azzjoni għal kull tfajla.

Aqra aktar

Jammetti li kellu aktar minn 9,000 ritratt u filmat ta’ porn ESTREM fuq tfal

Ċertu David Carey minn North Tyneside fl-Ingilterra wieġeb ħati li kellu fil-pussess tiegħu aktar minn 9,000 ritratti u filmati ‘estremament offensivi’ ta’ tfal. Uffiċjali tal-Pulizija qed jgħidu li huma fost l-iktar materjal gravi li qatt ġie f’idejhom. Minbarra li ammetta li kellu din il-librerija fil-pussess tiegħu, ammetta wkoll li ddistribwixxa materjal ta’ dan it-tip lil ħaddieħor.

Ir-raġel ta’ 33 sena kellu wkoll 73 ritratt u 91 filmat ta’ pornografija estrema fejn in-nies jagħmlu s-sess mal-annimali. Carey, li jgħix ma’ ommu anzjana, ammetta 13-il offiża miġjuba kontrih bejn l-2012 u l-2016.

Il-każ tiegħu se jkompli jinstema’ lejn l-aħħar ta’ Marzu u sadanittant tqabbad jara psikjatra. Huwa tqabbad jiffirma f’reġistru ta’ persuni li għamlu offiżi sesswali u kien rilaxxat fuq libertà proviżorja.

Aqra aktar

Send this to a friend