tfajla – Page 3 – One News

Notifiki

Informazzjoni li daħħlet lil żagħżugħa Ħamruniża fl-inkwiet

Żagħzugħa residenti l-Ħamrun ma nstabitx ħatja li mingħajr awtorizzazzjoni, ħadet fil-pussess tagħha xi data, software jew dokumentazzjoni, jew li għamlet użu minnhom, wara li telqet il-kumpanija kummerċjali li magħha kienet tahdem.

Il-kumpanija kummerċjali akkużat lit-tfajla li ma kelliex jedd tibgħat din l-informazzjoni lilha innifisha mill-kompjuter tax-xogħol, ghax b’hekk hija setgħet għamlet użu minn informazzjoni li ma kinitx tagħha.

Id-dokumentazzjoni imsemmija huwa ktieb li jingħata lil kumpaniji tal-assiguirazzjoni bil-għan li jigi stabbilit il-valur fis-suq ta’ kull vettura, biex b’hekk ikunu jistgħu jagħtu parir lil klijenti li jkunu bi ħsiebhom jassiguraw il-vettura tagħhom magħhom.

Aqra aktar

Sabet ruħha mdawwra minn 33 raġel

Sitt irġiel u minorenni se jkunu akkużati f’Rio de Janiero bl-abbuż sesswali ta’ tifla ta’ sittax-il sena, filwaqt li ppublikaw ritratti u filmati fuq l-internet.

L-investigatur ewlieni fuq dan il-każ bagħtet l-aħħar konklużjonijiet tagħha lill-prosekuturi, fejn talbithom biex ikunu arrestati s-sebgħa li huma.

Il-vittma qalet li hija sfat drugata wara li marret għand is-sieħeb tagħha, u qamet f’dar differenti mdawwra minn 33 raġel.

Aqra aktar

Send this to a friend