surplus – Page 5 – One News

Notifiki

SURPLUS: Il-GWU pożittiva dwar ir-riżultati ta’ Gvern Laburista

“Kuntent ħafna għal diversi raġunijiet,” dan kien kliem is-Segretarju Ġenerali tal-General Worker’s Union b’reazzjoni għas-surplus ekonomiku li għandu pajjiżna għall-ewwel darba wara 35 sena. Is-Segretarju Ġenerali qal li l-miżuri li introduċa dan il-Gvern qed iwasslu biex aktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Fi kliemu s-surplus huwa riflessjoni ta’ tkabbir ekonomiku, tkabbir li matulu ma naqsux il-benefiċċji soċjali. Is-Segretarju Ġenerali tal-GWU qal li issa jeħtieġ li dan il-ġid iwassal għal żieda fil-pagi tal-ħaddiema.

Aqra aktar

FILMAT: Simon Busuttil ‘jifraħ’ bl-alka

Wara li l-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, qal li s-surplus huwa “faċli” u “populist” illum kompla bl-isforzi tiegħu biex inaqqas il-mertu tal-kisba li rnexxielu jagħmel Gvern Laburista, hekk kif pajjiżna rreġistra surplus wara  35 sena. F’Ħad Dingli għażel l-alka, fost oħrajn, biex jiddevja minn din l-aħbar pożittiva. Simon Busuttil qal li s-surplus huwa ħadma u li l-Partit Laburista huwa kopja falza tal-Partit Nazzjonalista.

Segwu l-filmat.

Aqra aktar

“Dan surplus li tistħi bih” – PN

  • Simon Busuttil falz fuq is-surplus li irnexxielu jikseb pajjiżna

 Simon Busuttil ma jiflaħx jara l-pajjiżna jagħmel suċċess u wara li għall-ewwel darba wara 35 sena pajjiżna irreġistra surplus jiġifieri daħħal aktar milli nefaq, issa qed jgħid li dan is-surplus li ħareġ skont ċifri tal-Uffiċju Nazzjonali  tal-Istatistika, skont il-perjodu, li minn dejjem ikunu skedati li joħroġu, huma biss devjazzjoni u aljenazzjoni.

Aqra aktar

“Għall-PN surplus għadu biss ħolma”

Hija mossa populista u faċilment tinkiseb. Din kienet ir-reazzjoni tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil l-għada li f’pajjiżna ħarġet l-aħbar li fl-2016 il-gvern għalaqha għall-ewwel darba b’surplus u tħallas id-deficit li ħalliet warajha amministrazzjoni preċedenti.

Aqra aktar

Il-PES ifaħħar il-mod kif Muscat wasal għal surplus

“Is-suċċess li kiseb il-Gvern Malti m’għandux iservi biss ta’ mudell għal gvernijiet soċjo-demokatriċi iżda għal kull pajjiż Ewropew”- Sergei Stanishev

Dan kien kliem il-President tal-Partit Soċjalista Ewropew (PES), Sergei Stanishev, li kellu kliem ta’ tifħir għas-suċċess fiskali li kiseb Gvern Laburista, li fi kliem il-PES, “biddel l-ekonomija tal-pajjiż fi żmien erba’ snin, u għamel hekk filwaqt li implimenta numru ta’ miżuri soċjali bla preċedent.”

Aqra aktar

Riżultati li nkisbu frott deċiżjonijiet li ttieħdu

Malta eliminat għal kollox id-defiċit finanzjarju fl-istess waqt li bdiet timplimenta għall-ewwel darba għadd ta’ miżuri soċjali mingħajr preċedent.

Miżuri maħsuba biex joħolqu soċjetà iktar ġusta u li għalihom il-gvern investa miljuni ta’ ewro. Miljuni kbar ta’ ewro li raw liċ-ċittadin moqdi aħjar, b’iktar flus fil-but u għalhekk jgħix ħajja iktar kuntenta.

Fost il-miżuri l-kbar hemm dawk imwiegħda qabel l-elezzjoni ġenerali. Bħar-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Fis-sena, tmenin miljun ewro tħallew fil-bwiet tal-familji u n-negozji.

Pajjiżna daħħal ukoll il-miżura ta’ child care b’xejn. Dawk li jaħdmu u għandhom l-ulied taħt it-tliet snin illum jibagħtu lil uliedhom f’ċentri tal-ħarsien ta’ tfal mingħajr ma jħallsu ċenteżmu. Il-gvern jinvesti għal dan miljun ewro fix-xahar.

Żdiedu wkoll għal darba tnejn il-pensjonijiet. Wara snin twal iffriżati, iċ-ċekkijiet tal-anzjani kull l-aħħar tax-xahar raw żieda li mhijiex sempliċiment dik għall-għoli tal-ħajja.

Aqra aktar

Surplus li kellu jkollna fl-2010

Li Malta tgħalaq is-sena finanzjarja mingħajr ma jkollha defiċit mhix xi ħaġa li kienet imwiegħda għall-ewwel darba qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet.

Fl-2008, Simon Busuttil kien kiteb il-manifest elettorali ‘Flimkien Kollox Possibbli’ li fih intqal li pajjiżna kellu jkollu surplus sal-2010, jew aħjar seba’ snin ilu.

Il-wiegħda li pajjiżna idaħħal iktar milli jonfoq sal-2010 kienet waħda ewlenija.

Dakinhar kienet kampanja elettorali, fejn dak li kiteb Simon Busuttil, fil-manifest elettorali kien ripetut iktar minn darba.

Aqra aktar

Malta bl-ikbar surplus fiskali madwar l-Unjoni Ewropea

Bi stqarrija dwar id-defiċit fiskali aġġustat għall-effetti staġjonali, il-Eurostat ikkonfermat it-tisħiħ fil-qagħda tal-finanzi pubbliċi f’pajjiżna.

Skont l-aġenzija Ewropea tal-Istatistika, Malta rreġistrat għat-tieni kwart konsekuttiv surplus fil-kontijiet pubbliċi. Dan ifisser li d-dħul kien akbar mill-ħruġ għal sitt xhur wara xulxin. Fl-ewwel kwart kien hemm surplus ta’ 2.3% tal-ġid nazzjonali, filwaqt li fit-tieni kwart is-surplus tela’ għal 3.1%.
Aqra aktar

Send this to a friend