surplus – Page 4 – One News

Notifiki

IKKONFERMAT IS-SURPLUS: IKTAR MINN MITT MILJUN EWRO

L-istatistika finali dwar il-finanzi tal-Gvern għas-sena li għaddiet mhux biss ikkonfermat li fl-2016 pajjiżna rreġistra surplus, iżda wriet ukoll li dan is-surplus kien ta’ €101 miljun. Dan kien l-ewwel surplus rreġistrat Malta wara 35 sena.

U r-riżultat jikkuntrasta bil-kbir ma’ dak li kien hemm fl-aħħar sena ta’ amministrazzjoni preċedenti meta pajjiżna rreġistra defiċit ta’ €261 miljun. Skont l-istatistika tal-NSO intlaħqet ukoll il-mira importanti li d-dejn jinżel taħt is-60% tal-Prodott Domestiku Gross, tant li kien irreġistrat dejn ta’ 58.3% tal-Prodott Domestiku Gross.

KISBA DOPPJA: Żieda fin-nefqa biex int tgħix aħjar

• ŻIDIET FL-ISPIŻA RIKORRENTI MAĦSUBA BĦALA WENS

• IL-MISTOQSIJA HI: X’SE JAQTA’ L-KAP TAL-OPPOŻIZZJONI?

Mijiet ta’ miljuni ta’ ewro f ’dik li hi spiża rikorrenti, meta wieħed iqabbel l-2012 u l-2016, kienu investiti fi proġetti soċjali u nefqiet f ’setturi kruċjali għall-kwalità tal-ħajja tan-nies. Fuq quddiem nett is-saħħa u l-edukazzjoni. Żdiedet ukoll b’mod sostanzjali l-ispiża fi programmi soċ- jali, għalkemm dan f ’oqsma maħsuba u magħżula b’reqqa.

Aqra aktar

WARA S-SURPLUS: Politiċi Ewropej b’tifħir għal Malta

“Eżempju għal pajjiżi oħra.”

Kien dan il-messaġġ ewlieni ta’ politiċi ewlenin fl-Unjoni Ewropea li jiffokaw dwar il-qasam ekonomiku. Dan meta kienu qed jirreaġixxu għar-riżultati li kisbet Malta fil-qasam ekonomiku, fosthom l-ewwel surplus f’35 sena.

 Il-Ministru tal-Finanzi Franċiż, Michel Sapin, tenna li dan huwa Gvern li rnexxielu jimmoderniza l-ekonomija bħal qatt qabel. Għax għamlu mingħajr ebda sagrifiċċji għaċ-ċittadin, fejn biddel r-rota ekonomika filwaqt li ma nesiex il-qalb soċjali.

Aqra aktar

Is-surplus ta’ pajjiżna jolqot l-għajn

Il-Viċi-President tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta’ Malta kellhom kliem pożittiv għall-fatt li pajjiżna elimina d-defiċit u rreġistra surplus storiku wara 35 sena.

Anki jekk dawn l-awtoritajiet monetarji ma jikkumentawx fuq miżuri politiċi li jieħu Gvern biex jistimula l-ekonomija, il-fatt li s-surplus ta’ Malta laqat l-attenzjoni tagħhom, juri biċ-ċar il-klima ekonomika pożittiva li pajjiżna għandu u li qed isarraf f’aktar ġid fost il-poplu.

Aqra aktar

FILMAT: Is-surplus jifxel lid-deputati tal-PN

L-aħbar li pajjiżna rreġistra surplus tefgħet f’konfużjoni lill-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, li l-membri tiegħu qed jimxu mal-istruzzjoni li jipprovaw inaqqsu mill-mertu ta’ din il-kisba storika.

Kif mhux importanti. Tant li biex jagħmlu dan spiċċaw jikkontradixxu lil xulxin.
Il-Ħadd Clyde Puli qal li dan hu surplus li jġiegħel in-nies jistħu.

Aqra aktar

L-MDA sodisfatta bis-surplus ekonomiku

 

“Il-Malta Developers Association (MDA) bi pjaċir tilqa’ l-aħbar li, wara aktar minn tletin sena, il-Fond Konsolidat ta’ Malta m’għadux f’sitwazzjoni ta’ defiċit permanenti, peress li d-dħul tal-Gvern kien akbar mill-infiq fl-2016.”

Dan kien kliem l-Malta Developers Assosication li fi stqarrija esprimiet is-sodisfazzjoni tagħha għall-aħbar ta’ surplus ekonomiku. L-MDA irikonoxxiet li dan kien pass importanti fl-istorja ekonomika ta’ Malta u tifraħ lill-Gvern talli laħaq dan il-għan mingħajr ma kellu jirrikorri għal miżuri ta’ awtorità ħarxa, filwaqt li naqqas it-taxxi.

Aqra aktar

Il-Professur Falzon: Riżultat tajjeb għat-tfal tagħna

Il-Professur tal-Ekonomija, Joseph Falzon, tkellem dwar l-importanza tas-surplus għall-familji. Fil-programm Netwerks imxandar fuq TVM2 il-Professur Falzon qal: “Għall-familji, għax kieku aħna l-kbar qed nisselfu, niddejnu, iridu jħallsu t-tfal tagħna… meta jkollok defiċit il-ġenerazzjoni tal-lum tonfoq iktar u t-tfal tagħna jridu jħallsuh għalih ‘il quddiem. Aħna llum inħallsu d-dejn ta’ dak li ta’ qabilna għamlu.”

Il-Professur Falzon fiehem kif pajjiżi oħra m’għandhomx dak li jissejaħ spazju fiskali. Iżda pajjiżna għandu kawża tar-riżultati tajbin li kiseb. “Bħalissa l-ekonomija tagħna qiegħda full employment. Tajjeb li l-gvern jibbilanċja l-kotba u jagħmel surplus,” qal Falzon li nnota kif f’pajjiżi oħra dan ma jistax isir.

Aqra aktar

Il-GRTU tfaħħar il-viżjoni ekonomika tal-Gvern

Is-sitwazzjoni ekonomika li nħolqot matul dawn l-erbgħa snin kienet waħda tant pożittiva li rnexxiela tagħti nifs qawwi anke lin-negozji, dan anke minħabba l-attitudni ProBusiness li rnexxilu jibni dan il-Gvern.

Stqarr dan il-President tal-GRTU Paul Abela waqt laqgħa m’uffiċjali tal-Partit Laburista fejn fiha kienu diskussi numri t’inizzjativi li bidlu r-rota ekonomika tal-pajjiż. Din il-laqgħa ma saritx biss biex tevalwa l-aħħar xhur, iżda saret biex jkunu studjati proposti ġodda għall-manifest elettorali li jmiss.

Aqra aktar

MHRA: Surplus riżultat ta’ Muscatonomics

L-Assoċjazzjoni Maltija għar-ristoranti u l-lukandiera esprimiet sodisfazzjon għall-aħbar li pajjiżna għandu surplus wara numru ta’ deċennji.  Fi stqarrija ntqal li ilhom snin jgħidu lill-gvernijiet dwar il-ħtieġa li pajjiżna jkollu surplus.Aqra aktar

Send this to a friend