stupru – Page 3 – One News

Notifiki

Cristiano Ronaldo jiċħad akkużi ta’ stupru

Il-footballer stilla Cristiano Ronaldo ċaħad l-akkużi li saru minn mara Amerikana li allegat li kienet stuprata minnu lura fl-2009. Huwa ddeskriva dawn l-akkużi bħala aħbarijiet foloz, u f’filmat ippubblikat fuq Instagram huwa qal li dawn huma każijiet normali u jagħmlu hekk sabiex iġibu isem għalihom.  Aqra aktar

“Qatt ma tlift it-tama”- Tfajla ta’ 19 tirrakkonta kif raġel qafilha f’kontejner u stupraha għal bosta snin

Tfajla ta’ 19-il sena tkellmet dwar it-trawma li għaddiet minnha mindu kellha biss 14-il sena, wara li nħatfet minn raġel u sfat stupratha u abbużata għal bosta snin.

Nathaniel Kibby, l-aggressur, ħataf lit-tfajla minn fejn id-dar tagħha f’North Conway, New Hampshire, lura fl-2013. Din l-aħbar ħasdet ir-raħel fejn trabbiet it-tfajla, u t-tfitxxija għaliha kienet waħda mill-ikbar li qatt saret f’dan l-Istat.Aqra aktar

JINĦELES MINN AKKUŻI TA’ STUPRU

Missier żagħżugħ minn Ħal Tarxien inħeles minn kull akkużi fosthom li stupra u uzu l-vjolenza fuq martu, ħafna drabi fil-preżenza tat-tifel tagħhom ta’ erbatax-il xahar, kif ukoll li ġar sikkina fuqu mingħajr liċenzja.

Aqra aktar

Pieni iktar ħorox f’każ ta’ stupru

Il-liġi Maltija se tkun iktar iebsa fil-konfront ta’ dawk li jwettqu r-reat ta’ stupru. Filwaqt li bidliet li se jsiru fil-liġi jagħtu definizzjoni iktar wiesgħa ta’ x’inhu stupru.

Dawn huma inklużi fil-liġi li hemm quddiem il-Parlament dwar il-vjolenza domestika li wara li għaddiet mit-tieni qari issa se tkun diskussa fi stadju ta’ kumitat. Fost oħrajn tispikka ż-żieda fil-piena li minn minimu ta’ 3 snin għal massimu ta’ 9 snin din se tinbidel minn minimu ta’ 6 snin għal massimu ta’ 12- il sena.

Aqra aktar

Mixli li stupra tifla ta’ 12-il sena

Żewġt irġiel Sirjani ma ngħatawx il-ħelsien mill-arrest wara li wieġbu mhux ħatja li kellhom x’jaqsmu sesswalment ma’ żewġ ibniet taħt l-età u li kienu ġew irrapportati nieqsa minn djar ta’ tfal.

 Mustafa al Hmiedi ta’ 23 sena mill-Marsa u Fayiz Alkatiba ta’ 41 sena mill-Ħamrun li jaħdem fil-qasam tal-kostruzzjoni, wieġbu mhux ħajta li ħadu sehem f’attivitajiet sesswali ma’ minuri u li pprovaw jaggredixxu sesswalment lil bniet f’każijiet separati.

 Is-Sur Alkatib ġie akkużat li stupra tifla ta’ 12-il sena, li kkorrompiha u li ħa sehem f’attivitajiet sesswali magħha u ma’ tifla oħra ta’ 13-il sena.

Is-Sur Hmeidi ġie mixli li ħa sehem f’attivitajiet sesswali ma’ tifla ta’ 12-il sena, li għenha biex taħrab mid-dar tat-tfal u li wettaq reat waqt li kien b’sentenza sospiża. 

It-tifla ż-żgħira qalet lill-pulizija li kienet qed tgħix mas-Sur Alkatib u li kellha x’taqsam sesswalment miegħu.

 L-ispettur tal-Pulizija John Spiteri oġġezzjona għall-ħelsien mill-arrest. Qal li hemm riskju ċar li s-Sirjani setgħu jerġgħu jersqu lejn il-bniet. 

Qal li bosta drabi ż-żewġt ibniet spiċċaw jiġru fit-triq wara li jaħarbu mid-dar tat-tfal.

Huwa qal li t-tfal kienu xhieda vulnerabbli, anke minħabba l-fatt li t-tnejn li huma la għandhom ġenituri u lanqas familja. Qal li ħafna drabi kienu jispiċċaw fil-pjazza tar-raħal u jagħmlu kollox għall-flus. 

Il-Maġistrat Doreen Clarke ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest taż-żewġ akkużati waqt li ordnat li isem it-tfal ma jixxandarx u lanqas isem l-istituzzoni li jgħixu fiha. 

Raġel mixli li stupra tifla

Raġel ta’ 62 sena ntbagħat fit-taqsima forensika tal-isptar monte carmeli wara li ġie mixli li stupra tifla taħt wara li offriela li tmur tgħix għandu minħabba li ommha u missierha keċċewha mid-dar.

Aqra aktar

Send this to a friend