studenti – Page 6 – One News

Notifiki

Il-PN biegħu s-sigurtà tat-tfal tal-iskola

  • Biex iraħħsu l-prezz neħħew l-obbligu li kull vettura jkollha ċ-ċintorini tas-sigurtà għall-passiġġieri kollha
  • Proċess tax-xiri beda xahar qabel bdiet l-iskola
  • Dgħufija tal-Ministeru waslet għal telf sinifikanti fil-valur tas-servizz
  • Addottaw mezz aktar mgħaġġel u anqas kompettitiv fl-għażla tat-tender

Il-kuntratt li sar fl-2011 għas-servizz tat-trasport tal-iskejjel bejn Gvern Nazzjonalista u ħames operaturi tat-trasport ġie kkritikat mill-Awditur Ġenerali dan minħabba nuqqas ta’ governanza tajba.

Fil-fatt, ir-rapport jinnota li biex amministrazzjoni preċedenti tnaqqas il-prezz li kien rikjest oriġinarjament mill-kuntratturi saħansitra tneħħa l-obbligu li kull vettura tkun mgħammra b’ċintorini tas-sigurtà għall-passiġġieri kollha. L-Awditur qal li “dan kien sproporzjonat meta mqabbel mat-tnaqqis marġinali fil-prezz kollettiv ta’ 4%.”

Aqra aktar

Favur l-inklużjoni fl-iskejjel

It-tfal mhux kollha l-istess, u għaldaqstant huwa importanti li l-iskejjel jippjanaw programmi apposta ta’ tagħlim. Saħqet dan il-membru Parlamentari Ewropew Miriam Dalli, li fl-aħħar snin ikkampanjat dwar dan.

Kampanja li flimkien ma’ persuni oħra wasslet biex f’Marzu li għadda l-Università aġġornat ir-rekwiżiti tagħha biex tirrifletti l-ħtiġiejiet tal-istudenti b’diffikultajiet fit-tagħlim.

Aqra aktar

Teżijiet imsarrfa f’wirja ta’ proġetti innovattivi

Fi tmiem il-ġimgħa d-dieħla ser titella’ esebizzjoni ta’ proġetti innovattivi li saru waqt it-teżijiet tal-istudenti tal-fakultà tal-inġinerija fl-Università ta’ Malta. Esebizzjoni bi proġetti li jistgħu jitħaddmu fil-prattika u jissarrfu f’benefiċċju għal min jagħmel użu minnhom.

Aqra aktar

Malta tispikka fil-qasam edukattiv

 

Malta klassifikat fit-tieni  post ta’ rapport tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-qagħda edukattiva f’wieħed u erbgħin pajjiż meqjusa bħala sinjuri jew b’saħħa finanzjarja medja.

Minn dan ir-rapport, ippubblikat mill-organizazzjoni fi ħdan in-Nazzjonijiet Maqgħuda li tiffoka fuq it-tfal, il-UNICEF, jirriżulta li hija biss il-Fillandja li kisbet riżultat aħjar minn Malta f’dik li hi kwalità tal-edukazzjoni.

Aqra aktar

Aktar opportunitajiet ta’ boroż ta’ studju

Il-Gvern qed ikompli jinvesti f’aktar boroz ta’ studju, sabiex aktar persuni ikomplu jingħataw għajnuna finanzjarja biex jitħarġu f’livell ta’ Masters u Dottorat.

Il-Gvern qed jinvesti aktar minn żewġ miljun u sitt mitt elf ewro parzjalment minn fondi ewropej. L-applikazzjonijiet se jgħalqu fil-tlieta ta’ lulju, fejn sa issa diġa applikaw mat-tliet mitt persuna.

Aqra aktar

30 sena ta’ skambji Erasmus

  • Bil-plus iktar opportunitajiet għall-ġejjieni

L-Unjoni Ewropea ċċelebrat it-30 anniversarju tal-programm Erasmus. Biex tfakkar l-okkażjoni, il-Kummissjoni Ewropea nediet ukoll applikazzjoni mobbli ġdida ta’ Erasmus+. Maħsuba għall-istudenti, għall-istudenti vokazzjonali u għall-parteċipanti fi skambji taż-żgħażagħ, din l-app se tiffaċilita l-esperjenza taż-żgħażagħ f’Erasmus+.

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker qal: “Kull ewro li ninvestu f’Erasmus+ huwa investiment fil-futur — fil-futur taż-żgħażagħ u tal-idea Ewropea tagħna. Ma nistax nimmaġina min l-aktar jistħoqqlu dan l-investiment tagħna jekk mhux dawn il-mexxejja ta’ għada. Filwaqt li qed niċċelebraw il-parteċipazzjoni tad-disa’ miljun persuna, irridu niżguraw li nkunu disa’ darbiet aktar ambizzjużi fir-rigward tal-futur tal-programm Erasmus+.”

Aqra aktar

Biex l-istudenti jispeċjalizzaw iżjed

Is-sena skolastika elfejn u sittax elfejn u sbatax waslet fi tmiemha wkoll, u x-xhur li ġejjin se jfissru mistrieħ għall-istudenti u l-għalliema.

Iżda mbilli l-bibien tal-iskejjel ikunu magħluqa żgur li ma jfissirx li x-xogħol jieqaf, hekk kif isir xogħol li ma jkunx jista’ jsir matul ix-xhur tas-sena skolastika.

Fis-servizz li jmiss niltaqgħu mal-Kap Eżekuttiv tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi, li mhux biss spjegalna l-ħidma li ssir matul ix-xhur tas-Sajf, iżda qalilna li kollox qed isir bi ħsieb għall-preparazzjoni tar-rilokazzjoni tal-ITS fi Smart City.

Aqra aktar

WEGĦDA: Internet b’xejn u study leave għall-istudenti… dawk apprentisti jitħallsu aktar

Wara li Gvern Laburista poġġa fiċ-ċentru tiegħu l-Edukazzjoni, fil-ħames snin li ġejjin qed iwiegħed li se jkompli jwettaq aktar proposti biex l-edukazzjoni għolja tkompli mixja ‘l quddiem. Wegħdi li se jkunu qed igawdu minnhom l-istudenti. Il-Prim Ministru u Mexxej Laburista Joseph Muscat flimkien mal-Ministru Evarist Bartolo u l-kandidata Nikita Zammit Alamango taw elenku tal-viżjoni tal-Partit Laburista għal dan is-settur.

Il-Prim Ministru tenna li r-riżultati fil-qasam tal-edukazzjoni x-xogħol ma ġewx b’kumbinazzjoni iżda ġew b’ħidma bla heda biex llum għandna rekord fin-numru ta’ nies li jaħdmu, l-inqas rata ta’ qgħad u edukazzjoni li qed tipprepara l-istudenti għad-dinja tax-xogħol.

Il-Mexxej Laburista għamel referenza għal dak li sar filwaqt li spjega fid-dettall dak li se jkun qed isir biex l-istudenti jkollhom esperjenza edukattiva aqwa. Huwa spjega kif l-ewwel problema li sab wara amministrazzjoni preċedenti kienet li l-Università ma kelliex biex tħallas il-pagi ta’ Marzu u għalhekk Gvern Laburista irdoppja l-flus għall-Università biex toffri edukazzjoni għolja tal-aqwa livell.

B’referenza għall-MCAST, Joseph Muscat qal li l-konferenza tal-aħbarijiet saret f’din l-istituzzjoni għaliex Gvern Laburisa ma jaqbilx ma min jagħti grad l-istituzzjonijiet iżda se jkompli jaħdem biex istituzzjonijiet bħall-MCAST jibqħu tal-ogħla livell.

Iżda Gvern Laburista taħt it-tmexxija ta’ Joseph Muscat mhux biss investa fl-istituzzjonijiet edukattivi iżda investa fl-istudent, dan b’referenza għall-istipendju li taħt din l-amministrazzjoni beda jingħata ukoll lil dawk l-istudenti li jirrepetu sena, miżura li fi kliem il-Mexxej Laburista kellha effett straordinarja għaliex dawn l-istudenti ma kienux se jkompli l-istudji li kieku ma ngħatawx dan l-istipendju.

Aqra aktar

Omm Charles Mercieca twieġeb lil Simon Busuttil f’isem ommijiet oħra

Kienu bosta r-reazzjonijiet għat-“tweġiba” li ta l-Kap tal-Oppożizzjoni, Simon Busuttil, għall-mistoqsija tal-istudent Universitarju Għawdxi, Charles Mercieca, li staqsa dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista għal Għawdex.

Risposta li għaliha, Simon Busuttil, għal darb’oħra ħarab milli jwieġeb u minflok qal lil dan l-istudent “sellili għal papà'” minflok spjegalu l-proposta.

Peress li l-mistoqsija ġiet minn tifel ta’ deputat Laburist, Simon Busuttil qal li ma riedx jaħli l-ħin li kien fadallu biex iwieġbu. Meta tellajna l-filmat tat-tweġiba fuq Facebook permezz tal-paġna ta’ One News, biss biss kienu aktar minn 300 persuna li kkummentaw. Qalu li l-għaġir ta’ Busuttil ma kienx xieraq. Min qal li  wieġeb hekk għax staqsa żagħżugħ b’missier Laburist, u min qal li aktarx Busuttil ma kienx jaf jispejga l-proposta tal-partit imexxi minnu.

Aqra aktar

Send this to a friend